แก้วสารพัดนึก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
บทความนี้มีเนื้อหาที่สั้นมาก ต้องการเพิ่มเติมเนื้อหาหรือพิจารณารวมเข้ากับบทความอื่นแทน
สำหรับความหมายอื่น ดูที่ จินดามณี
จินดามณี (Crystal Ball) โดย จอห์น วิลเลียม วอเตอร์เฮาส์ (John William Waterhouse) ค.ศ. 1902

แก้วสารพัดนึก หรือ จินดามณี (อังกฤษ: crystal ball หรือ shew stone) เป็นดวงแก้วซึ่งเชื่อกันว่า สามารถให้ผลแก่เจ้าของตามใจนึก หรือสามารถบอกเหตุการณ์ในอนาคต