เอนาลาพริล

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

{{Drugbox | Watchedfields = changed | verifiedrevid = 458951007 | IUPAC_name = (2S)-1-[(2S)-2-{[(2S)-1-ethoxy-1-oxo-4-phenylbutan-2-yl]amino}propanoyl]pyrrolidine-2-carboxylic acid | image = Enalapril structure.svg | width = 222 | image2 = Enalapril ball-and-stick model.png

| tradename = Vasotec, Renitec, Enacard, others | Drugs.com = โมโนกราฟ | MedlinePlus = a686022 | pregnancy_category = D[1] | legal_status = Rx-only | routes_of_administration = รับประทาน

| bioavailability = 60% (โดยการรับประทาน) | protein_bound = | metabolism = ตับ (to enalaprilat) | elimination_half-life = 11 ชั่วโมง (enalaprilat) | excretion = ไต

| IUPHAR_ligand = 6322 | CAS_number_Ref = [CAS] | CAS_number = 75847-73-3 | ATC_prefix = C09 | ATC_suffix = AA02 | ATC_supplemental = | PubChem = 5388962 | DrugBank_Ref =  Yes check.svg 7 | DrugBank = DB00584 | ChemSpiderID_Ref =  Yes check.svg 7 | ChemSpiderID = 4534998 | UNII_Ref =  Yes check.svg 7 | UNII = 69PN84IO1A | KEGG_Ref =  Yes check.svg 7 | KEGG = D07892 | ChEBI_Ref =  Yes check.svg 7 | ChEBI = 4784 | ChEMBL_Ref =  Yes check.svg 7 | ChEMBL = 578

| C=20 | H=28 | N=2 | O=5 | molecular_weight = 376.447 g/mol | smiles = O=C(O)[C@H]2N(C(=O)[C@@H](N[C@H](C(=O)OCC)CCc1ccccc1)C)CCC2 | StdInChI_Ref =  Yes check.svg 7 | StdInChI = 1S/C20H28N2O5/c1-3-27-20(26)16(12-11-15-8-5-4-6-9-15)21-14(2)18(23)22-13-7-10-17(22)19(24)25/h4-6,8-9,14,16-17,21H,3,7,10-13H2,1-2H3,(H,24,25)/t14-,16-,17-/m0/s1 | StdInChIKey_Ref =  Yes check.svg 7 | StdInChIKey = GBXSMTUPTTWBMN-XIRDDKMYSA-N | melting_point = 143 | melting_high = 144.5 }}

เอนาลาพริล (Enalapril) เป็นยาประเภทเอซีอี อินฮิบิเตอร์ ใช้รักษาโรคความดันโลหิตสูงและบางประเภทของหัวใจล้มเหลวเรื้อรัง เอนาลาพริลเป็นยาตัวแรกของกลุ่มเอซีอี อินฮิบิเตอร์ ที่มีไดคาร์บอกซิเลต (dicarboxylate) ยาตัวนี้ทำตลาดโดยเมอร์ค & โค. (Merck, Sharp & Dohme) โดยมีชื่อการค้าว่า รีนิเทค® (Renitec®) และ วาโสเทค® (Vasotec®)

พัฒนาการ[แก้]

เอนาลาพริลถูกพัฒนาขึ้นโดยนักวิจัยของบริษัทเมอร์ค & โค. ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งความพยายามที่จะพัฒนาการรักษาโรคความดันโลหิตสูงโดยการปรับระบบ RAAS (renin-angiotensin system หรือ renin-angiotensin-aldosterone)

ความสำเร็จของสควิบบ์ ในการพัฒนาเอซีอี อินฮิบิเตอร์ตัวแรกคือแคปโตพริล ทำให้เกิดแรงกระตุ้นในการวิจัยของเมอร์ค & โค.ที่จะสร้างผลิตภัณฑ์คู่แข่งขึ้นมา และหาทางแก้ไขความบกพร่องของแคปโตพริลที่มีโครงสร้างซัลฟ์ไฮดริล (sulfhydryl) ที่ทำให้เกิดผลข้างเคียงเป็นรสโลหะ (metallic taste)

เอนาลาพริแลต[แก้]

เอนาลาพริแลต (Enalaprilat) เป็นเอซีอี อินฮิบิเตอร์ที่มีไดคาร์บอกซิเลตตัวแรก ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ไขข้อกำกัดของแคปโตพริลด้วยการแทนที่โครงสร้างซัลฟ์ไฮดริลด้วยไดคาร์บอกซิเลต แต่ก็ต้องมีการปรับโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้ฤทธิ์ในการรักษาเทียบเท่ากับแคปโตพริล

เอนาลาพริแลตมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อให้โดยการฉีดเข้าเส้นเท่านั้น เพราะถ้าให้เป็นยาเม็ดรับประทานจะไอออไนเซชั่นและมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทำให้ประสิทธิภาพการรักษาลดลง ด้วยเหตุนี้นักวิจัยของเมอร์ค & โค. จึงได้เอสเตอริฟิเคชั่น (esterification) อีนาลาพริแลตด้วยเอทานอล ได้ตัวยาที่ชื่อ เอนาลาพริล เป็นโปรดรักเมื่อถูกเผาผลาญในร่างกายจะได้อีนาลาพริแลตที่มีประสิทธิภาพในการรักษาสูงสุด

  1. อ้างอิงผิดพลาด: ป้ายระบุ <ref> ไม่ถูกต้อง ไม่มีการกำหนดข้อความสำหรับอ้างอิงชื่อ AHFS2016