เอทิลีนออกไซด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
สูตรโครงสร้าง

เอทิลีนออกไซด์[1] (ethylene oxide) เป็นก๊าซไม่มีสี มีกลิ่นเฉพาะตัว ติดไฟได้ ประโยชน์หลักของ เอทิลีนออกไซด์ คือ ใช้อบฆ่าเชื้อโรคบนอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ที่ไม่ทนต่อความร้อน เอทิลีนออกไซด์ มีพิษเฉียบพลันระดับปานกลางในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม แต่เป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ เอทิลีนออกไซด์ สลายตัวในสิ่งแวดล้อม อย่างช้าๆ ปัจจุบัน เอทิลีนออกไซด์ ถูกจัดเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535


  1. สูตรโมเลกุล C2H4O

วิกิซอร์ซมีงานที่เกี่ยวข้องกับ พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย