เอจีเอ็ม-65 มาเวอร์ริก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

AGM-65 เป็นอาวุธนำวิถีอากาศ-สู่-พื้น ใช้งานในระยะสั้น และระยะปานกลาง ในตระกูล AGM-65 มีทั้งนำวิถีด้วย TV, IIR (Imaging Infrared) และ Laser วิวัฒนาการ ตระกูล AGM-65 Maverick เริ่มมีการพัฒนาทดสอบในกลางปีค.ศ.1960 จุดประสงค์เพื่อสร้างอาวุธ ให้มีขีดความสามารถ ในการทำลายเป้าหมายจำพวก รถถัง,รถยานเกราะและเป้าหมายป้องกันอื่น ๆ ทอ.สหรัฐ ฯ ได้เริ่มบรรจุเข้าประจำการ AGM-65A ซึ่งนำวิถีด้วย TV ในปี ค.ศ.1972 และใน ค.ศ.1975 ได้บรรจุเข้าประจำการ AGM-65B ซึ่งนำวิถีด้วย TV เหมือนรุ่น A แต่มีการเพิ่มขนาดมุมจำกัดการมองเห็น (Field Of View) (FOW) ให้สูงขึ้น ใน ค.ศ.1983 ได้บรรจุเข้าประจำการ AGM-65D ซึ่งนำวิถีด้วย Imaging Infrared (IIR) ใน ค.ศ.1985 ได้บรรจุเข้าประจำการ AGM-65E ซึ่งนำวิถีด้วย Laser ใน ค.ศ.1989 ได้บรรจุเข้าประจำการAGM-65F ซึ่งนำวิถีด้วย IIR ใน ค.ศ.1993 ได้บรรจุเข้าประจำการAGM-65G ซึ่งนำวิถีด้วย IIR

กองทัพอากาศ จัดหาเข้าประจำการเมื่อ พ.ศ. 2534 โดยใช้งานกับ บ.F-16 AGM-65D มีระยะหวังผล 20 กม. และเนื่องจาก AGM-65D นำวิถีด้วย IIR ทำให้สามารถใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน