เอกสารเว็บ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เอกสารเว็บ เป็นเอกสารในมโนทัศน์ที่คล้ายกับเว็บเพจ แต่ก็ยังสอดคล้องกับนิยามที่กว้างขึ้นของเวิลด์ไวด์เว็บคอนซอร์เทียม (W3C) ดังต่อไปนี้

"... เอกสารเว็บทุกชุดมียูอาร์ไอของมันเอง สังเกตว่าเอกสารเว็บไม่ใช่สิ่งเดียวกับแฟ้มข้อมูล: เอกสารเว็บชุดเดียวสามารถมีได้ในหลายรูปแบบและในภาษาต่าง ๆ ส่วนแฟ้มข้อมูลแฟ้มเดียว ตัวอย่างเช่นสคริปต์พีเอชพี อาจมีหน้าที่สร้างเอกสารเว็บจำนวนมากที่มียูอาร์ไอแตกต่างกัน เอกสารเว็บถูกจำกัดความว่าเป็นบางสิ่งที่มียูอาร์ไอ และสามารถให้ผลเป็นการแทนต่าง ๆ (ซึ่งตอบสนองเป็นรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งอย่างเช่นเอชทีเอ็มแอล เจเพ็ก หรืออาร์ดีเอฟ) ของทรัพยากรที่ระบุในการตอบสนองไปยังการร้องขอของเอชทีทีพี ในวรรณกรรมเชิงเทคนิค ... ศัพท์ ทรัพยากรสารสนเทศ (information resource) ถูกใช้แทนคำว่าเอกสารเว็บ" [1]

ศัพท์ "เอกสารเว็บ" ถูกใช้เป็นศัพท์ที่มีความหมายคลุมเครือในแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง [2][3][4][5][6] แต่นิยามของเวิลด์ไวด์เว็บคอนซอร์เทียมด้านบนสามารถใช้อธิบายได้ทั้งหมด การวิจัยในสาขา "การค้นคืนเอกสารเว็บ" (web document retrieval) และ "การวิเคราะห์เอกสารเว็บ" (web document analysis) เมื่อไม่นานมานี้ [7][8][9][10][11][12] ได้รื้อฟื้นความสนใจเรื่องการทำความเข้าใจวิธีใช้ศัพท์ให้ถูกต้อง

ความคิดหลักก็คือ ทรัพยากรเบื้องหลังทรัพยากรเดียวในระบบเอชทีทีพี อาจมีการแทนหลายชนิดที่แตกต่างกัน ซึ่งสามารถเปิดเผยได้โดยกลไกบางอย่างอาทิ การเจรจาเนื้อหา (content negotiation)

อ้างอิง[แก้]

 1. "Cool URIs for the Semantic Web". W3C. 2008. http://www.w3.org/TR/cooluris/#oldweb. 
 2. "W3C Recommended list of XML-Web documents". http://www.w3.org/QA/2002/04/valid-dtd-list.html. 
 3. G. Penn, J. Hu, H. Luo, R. McDonald (2001). "Flexible Web Document Analysis for Delivery to Narrow-Bandwidth Devices". pp. 1074–1078. ISBN 0-7695-1263-1. doi:10.1109/ICDAR.2001.953951. 
 4. L. Xiao, X. Zhang, and Z. Xu (2002). "On reliable and scalable peer-to-peer Web document sharing". pp. 23–30. ISBN 0-7695-1573-8. doi:10.1109/IPDPS.2002.1015498. 
 5. Van Hoff, Arthur A., "Web document based graphical user interface", US 5802530
 6. "First International Workshop on Web Document Analysis". WDA2001. 
 7. B. Poblete and R. Baeza-Yates (2008). "Query-sets: using implicit feedback and query patterns to organize web documents". pp. 41–50. ISBN 978-1-60558-085-2. doi:10.1145/1367497.1367504. 
 8. A. Fujii (2008). "Modeling anchor text and classifying queries to enhance web document retrieval". pp. 337–346. ISBN 978-1-60558-085-2. doi:10.1145/1367497.1367544. 
 9. Apostolos Antonacopoulos (2003). Web Document Analysis: Challenges and Opportunities. World Scientific. ISBN 981-238-582-7. 
 10. "Web Document Analysis 2005". WDA2005. 
 11. Kang, In-Ho; Kim, GilChang (2003). "Query type classification for web document retrieval". pp. 64–71. ISBN 1-58113-646-3. doi:10.1145/860435.860449. 
 12. O. Zamir and O. Etzioni (1998). "Web document clustering: a feasibility demonstration". pp. 46–54. ISBN 1-58113-015-5. doi:10.1145/290941.290956. 

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]