เหตุการณ์ (การคอมพิวเตอร์)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในการคอมพิวเตอร์ เหตุการณ์ คือการกระทำที่ซอฟต์แวร์จดจำและจัดการ เหตุการณ์ในคอมพิวเตอร์สามารถสร้างหรือกระตุ้นได้โดยระบบ โดยผู้ใช้ หรือโดยวิธีการอื่น ๆ โดยปกติ เหตุการณ์จะจัดการพร้อมกันตามผังการทำงานของโปรแกรม กล่าวคือ ซอฟต์แวร์อาจมีตำแหน่งหนึ่งหรือหลายตำแหน่งที่ใช้จัดการเหตุการณ์ โดยมักจะเป็นวงวนเหตุการณ์ ที่มาของเหตุการณ์รวมถึงผู้ใช้ ซึ้งอาจกระทำกับซอฟต์แวร์โดยการเคาะปุ่มคีย์บอร์ด อีกแหล่งที่มาคืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ เช่น ตัวจับเวลา ซอฟต์แวร์ยังสามารถกระตุ้นชุดเหตุการณ์ต่าง ๆ ให้อยู่ในวงวนเหตุการณ์ ซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อตอบสนองเหตุการณ์เรียกว่า ซอฟต์แวร์เชิงเหตุการณ์ มักมีเป้าหมายเป็นการปฏิสัมพันธ์