เส้นเวลาการสำรวจระบบสุริยะ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

นี่คือ เส้นเวลาการสำรวจระบบสุริยะ เรียงตามวันปล่อยยานอวกาศ

ค.ศ. 1940[แก้]

The first photo taken from space

1946

ค.ศ. 1950[แก้]

สปุตนิก 1 – ยานอวกาศที่โคจรรอบโลกเป็นลำแรก

1957

1958

1959

 • สหภาพโซเวียต ลูนา 1 – 2 มกราคม 1959 – เป็นยานที่โคจรผ่านดวงจันทร์ครั้งแรก (อาจจะพยายามชนกับดวงจันทร์?)
 • สหรัฐ ไพโอเนียร์ 4 – 3 มีนาคม 1959 – เป็นยานที่โคจรผ่านดวงจันทร์
 • สหภาพโซเวียต ลูนา 2 – 12 กันยายน 1959 – เป็นยานที่ตั้งใจชนกับดวงจันทร์
 • สหภาพโซเวียต ลูนา 3 – 4 ตุลาคม 1959 – เป็นยานที่โคจรผ่านดวงจันทร์และเป็นยานที่ได้ถ่าย ภาพระยะไกลของด้านข้างดวงจันทร์

1960s[แก้]

วอสต็อก 1 – First manned Earth orbiter
มารีนเนอร์ 2 – First Venus flyby
มารีนเนอร์ 4 – First Mars flyby


เซินด์ 5 – First lunar flyby and return to Earth
อะพอลโล่ 8 - First manned lunar orbiter
อะพอลโล่ 11 – First manned lunar landing

1960

 • สหรัฐ ไพโอเนียร์ 5 – 11 มีนาคม 1960 – การสำรวจดาวเคราะห์ชั้นในเป็นครั้งแรก

1961

 • สหภาพโซเวียต สปุตนิก 7 – 4 กุมภาพันธ์ 1961 – ยานลำนี้ได้พยายามชนกับ ดาวศุกร์ (แต่ล้มเหลวที่จะออกไปจากวงโคจรของโลก)
 • สหภาพโซเวียต เวเนรา 1 – 12 กุมภาพันธ์ 1961 – ยานลำนี้ได้โคจรผ่านดาวศุกร์ (การติดต่อหายไปหลังจากโคจรผ่านดาวศุกร์)
 • สหภาพโซเวียต วอสต็อก 1 – 12 เมษายน 1961 – เป็นยานลำแรกที่บรรจุคนขึ้นสู่อวกาศ
 • สหรัฐ เมอร์คิวรี-เรดสโตน 3 – 5 พฤษภาคม 1961 – เป็นยานลำแรกที่บรรจุคนอเมริกาขึ้นสู่อวกาศ
 • สหรัฐ เรนเจอร์ 1 – 23 สิงหาคม 1961 – พยายามทดสอบเที่ยวบินไปดวงจันทร์
 • สหรัฐ เรนเจอร์ 2 – 18 พฤศจิกายน 1961 – พยายามทดสอบเที่ยวบินไปดวงจันทร์

1962

 • สหรัฐ เรนเจอร์ 3 – 26 มกราคม 1962 – พยายามที่จะให้ยานชนกับดวงจันทร์ (missed Moon)
 • สหรัฐ เมอร์คิวรี-แอตลาส 6 – 20 กุมภาพันธ์ 1962 – ชาวอเมริกาคนแรกได้ขึ้นไปกับยานลำนี้เพื่อโคจรรอบโลก
 • สหรัฐ เรนเจอร์ 4 – 23 เมษายน 1962 – ยานลำนี้ได้พุ่งชนดวงจันทร์ (แต่ไม่ได้ตั้งใจที่จะชนกับดวงจันทร์และก็ไม่มีข้อมูลกลับมา)
 • สหภาพโซเวียต สปุตนิก 19 – 25 สิงหาคม 1962 – ยานลำนี้ได้พยายามจะลงจอดบนดาวศุกร์ (แต่ล้มเหลวที่จะออกไปจากวงโคจรของโลก)
 • สหรัฐ มารีนเนอร์ 2 – 27 สิงหาคม 1962 – ยานลำนี้ได้ประสบความสำเร็จในการโคจรผ่านดาวเคราะห์ชั้นในเป็นครั้งแรกโดยโคจรผ่านดาวศุกร์เป็นครั้งแรก
 • สหภาพโซเวียต สปุตนิก 20 – 1 กันยายน 1962 – ยานลำนี้ได้พยายามจะลงจอดบนดาวศุกร์ (แต่ล้มเหลวที่จะออกไปจากวงโคจรของโลก)
 • สหภาพโซเวียต สปุตนิก 21 – 12 กันยายน 1962 – ยานลำนี้ได้โคจรผ่านดาวศุกร์ (แต่ระเบิด)
 • สหรัฐ เรนเจอร์ 5 – 18 ตุลาคม 1962 – พยายามที่จะให้ยานชนกับดวงจันทร์ (missed Moon)
 • สหภาพโซเวียต สปุตนิก 22 – 24 ตุลาคม 1962 – พยายามที่จะให้ยานโคจรผ่านดาวอังคาร (แต่ระเบิด)
 • สหภาพโซเวียต มาร์ส 1 – 1 พฤศจิกายน 1962 – ยานลำนี้ได้โคจรผ่านดาวอังคารเป็นครั้งแรก (แต่สูญเสียการติดต่อไป)
 • สหภาพโซเวียต สปุตนิก 24 – 4 พฤศจิกายน 1962 – ยานลำนี้พยายามจะลงจอดบนดาวอังคาร (แต่เกิดความเสียหายแล้วก็พัง)

1963

 • สหภาพโซเวียต สปุตนิก 25 – 4 มกราคม 1963 – ยานลำนี้ได้พยายามจะลงจอดบนดวงจันทร์ (แต่ล้มเหลวที่จะออกไปจากวงโคจรของโลก)
 • สหภาพโซเวียต ลูนา 4 – 2 เมษายน 1963 – ยานลำนี้ได้พยายามจะลงจอดบนดวงจันทร์ (missed Moon)
 • สหภาพโซเวียต คอสมอส 21 – 11 พฤศจิกายน 1963 – พยายามทดสอบเที่ยวบินของเวเนรา?

1964

 • สหรัฐ เรนเจอร์ 6 – 30 มกราคม 1964 – ยานลำนี้พุ่งชนกับดวงจันทร์ (แต่เกิดความผิดพลาดของกล้อง)
 • สหภาพโซเวียต คอสมอส 27 – 27 มีนาคม 1964 – ยานลำนี้ได้พยายามโคจรผ่านดาวศุกร์ (แต่ล้มเหลวที่จะออกไปจากวงโคจรของโลก)
 • สหภาพโซเวียต เซินด์ 1 – 2 เมษายน 1964 – ยานลำนี้ได้โคจรผ่านดาวศุกร์ (แต่สูญเสียการติดต่อไป)
 • สหรัฐ เรนเจอร์ 7 – 28 กรกฎาคม 1964 – ยานลำนี้ได้พุ่งชนดวงจันทร์
 • สหรัฐ มารีนเนอร์ 3 – 5 พฤศจิกายน 1964 – ยานลำนี้ได้พยายามโคจรผ่านดาวอังคาร (แต่ล้มเหลวที่จะถึงแนวที่ถูกต้อง)
 • สหรัฐ มารีนเนอร์ 4 – 28 พฤศจิกายน 1964 – ยานลำนี้ประสบความสำเร็จในการโคจรผ่านดาวอังคาร
 • สหภาพโซเวียต เซินด์ 2 – 30 พฤศจิกายน 1964 – ยานลำนี้ได้โคจรผ่านดาวอังคาร (แต่สูญเสียการติดต่อไป)

1965

 • สหรัฐ เรนเจอร์ 8 – 17 กุมภาพันธ์ 1965 – ยานลำนี้ได้พุ่งชนดวงจันทร์
 • สหภาพโซเวียต คอสมอส 60 – 12 มีนาคม 1965 – ยานลำนี้พยายามลงจอดบนดวงจันทร์ (แต่ล้มเหลวที่จะออกไปจากวงโคจรของโลก)
 • สหรัฐ เรนเจอร์ 9 – 21 มีนาคม 1965 – ยานลำนี้ได้พุ่งชนดวงจันทร์
 • สหภาพโซเวียต ลูนา 5 – 9 เมษายน 1965 – ยานลำนี้ได้พุ่งชนดวงจันทร์ (หลังจากพยายามลงจอดอย่างนิ่มนวล)
 • สหภาพโซเวียต ลูนา 6 – 8 มิถุนายน 1965 – ยานลำนี้พยายามลงจอดบนดวงจันทร์ (missed Moon)
 • สหภาพโซเวียต เซินด์ 3 – 18 กรกฎาคม 1965 – ยานลำนี้ได้พุ่งชนดวงจันทร์
 • สหภาพโซเวียต Luna 7 – 4 ตุลาคม 1965 – ยานลำนี้ได้พุ่งชนดวงจันทร์ (หลังจากพยายามลงจอดอย่างนิ่มนวล)
 • สหภาพโซเวียต เวเนรา 2 – 12 พฤศจิกายน 1965 – ยานลำนี้ได้โคจรผ่านดาวศุกร์ (แต่สูญเสียการติดต่อไป)
 • สหภาพโซเวียต เวเนรา 3 – 16 พฤศจิกายน 1965 – ยานลำนี้ได้ลงจอดบนดาวศุกร์ (แต่สูญเสียการติดต่อไป) – เป็นยานอวกาศลำแรกที่มาถึงพื้นผิวของดาวเคราะห์ดวงอื่น, การชนกับดาวศุกร์ครั้งแรก
 • สหภาพโซเวียต คอสมอส 96 – 23 พฤศจิกายน 1965 – พยายามลงจอดบนดาวศุกร์ (แต่เกิดความผิดพลาดในการปล่อยตัว)
 • สหภาพโซเวียต ลูนา 8 – 3 ธันวาคม 1965 – ยานลำนี้พุ่งชนดวงจันทร์ (หลังจากพยายามลงจอดอย่างนิ่มนวล?)
 • สหรัฐ ไพโอเนียร์ 6 – 16 ธันวาคม 1965 – เกิดข้อสังเกตเกี่ยวกับสภาพอากาศในอวกาศ

1966

 • สหภาพโซเวียต ลูนา 9 – 31 มกราคม 1966 – การลงจอดบนดวงจันทร์ครั้งแรก
 • สหภาพโซเวียต คอสมอส 111 – 1 มีนาคม 1966 – พยายามจะโคจรรอบดวงจันทร์? (แต่ล้มเหลวที่จะออกไปจากวงโคจรของโลก)
 • สหภาพโซเวียต ลูนา 10 – 31 มีนาคม 1966 – การโคจรรอบดวงจันทร์ครั้งแรก
 • สหรัฐ เซอร์ไวเยอร์ 1 – 30 พฤษภาคม 1966 – ยานลำนี้ได้ลงจอดบนดวงจันทร์
 • สหรัฐ เอ็กซ์พลอเรอร์ 33 – 1 กรกฎาคม 1966 – พยายามจะโคจรรอบดวงจันทร์ (แต่ล้มเหลวที่จะให้โคจร)
 • สหรัฐ ลูนา ออร์บิเตอร์ 1 – 10 สิงหาคม 1966 – ยานลำนี้ได้โคจรรอบดวงจันทร์
 • สหรัฐ ไพโอเนียร์ 7 – 17 สิงหาคม 1966 – เกิดข้อสังเกตเกี่ยวกับสภาพอากาศในอวกาศ
 • สหภาพโซเวียต ลูนา 11 – 24 สิงหาคม 1966 – ยานลำนี้ได้โคจรรอบดวงจันทร์
 • สหรัฐ เซอร์ไวเยอร์ 2 – 20 กันยายน 1966 – ยานลำนี้ได้พยายามที่จะลงจอดบนดวงจันทร์ (แต่ชนกับดวงจันทร์)
 • สหภาพโซเวียต ลูนา 12 – 22 ตุลาคม 1966 – ยานลำนี้ได้โคจรรอบดวงจันทร์
 • สหรัฐ ลูนา ออร์บิเตอร์ 2 – 6 พฤศจิกายน 1966 – ยานลำนี้ได้โคจรรอบดวงจันทร์
 • สหภาพโซเวียต ลูนา 13 – 21 ธันวาคม 1966 – ยานลำนี้ได้ลงจอดบนดวงจันทร์

1967

 • สหรัฐ ลูนา ออร์บิเตอร์ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 1967 – ยานลำนี้ได้โคจรรอบดวงจันทร์
 • สหรัฐ เซอร์ไวเยอร์ 3 – 17 เมษายน 1967 – ยานลำนี้ได้พยายามที่จะลงจอดบนดวงจันทร์
 • สหรัฐ ลูนา ออร์บิเตอร์ 4 – 8 พฤษภาคม 1967 – ยานลำนี้ได้โคจรรอบดวงจันทร์
 • สหภาพโซเวียต เวเนรา 4 – 12 มิถุนายน 1967 – ยานลำแรกที่ได้สำรวจชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์
 • สหรัฐ มารีนเนอร์ 5 – 14 มิถุนายน 1967 – ยานลำนี้ได้โคจรผ่านดาวศุกร์
 • สหภาพโซเวียต คอสมอส 167 – 17 มิถุนายน 1967 – พยายามที่จะสำรวจดาวศุกร์ (แต่ล้มเหลวที่จะออกไปจากวงโคจรของโลก)
 • สหรัฐ เซอร์ไวเยอร์ 4 – 14 กรกฎาคม 1967 – ยานลำนี้ได้พยายามที่จะลงจอดบนดวงจันทร์ (แต่ชนกับดวงจันทร์)
 • สหรัฐ เอ็กซ์พลอเรอร์ 35 (IMP-E) – 19 กรกฎาคม 1967 – ยานลำนี้ได้โคจรรอบดวงจันทร์
 • สหรัฐ ลูนา ออร์บิเตอร์ 5 – 1 สิงหาคม 1967 – ยานลำนี้ได้โคจรรอบดวงจันทร์
 • สหรัฐ เซอร์ไวเยอร์ 5 – 8 กันยายน 1967 – ยานลำนี้ได้พยายามที่จะลงจอดบนดวงจันทร์
 • สหรัฐ เซอร์ไวเยอร์ 6 – 7 พฤศจิกายน 1967 – ยานลำนี้ได้พยายามที่จะลงจอดบนดวงจันทร์
 • สหรัฐ ไพโอเนียร์ 8 – 13 ธันวาคม 1967 – เกิดข้อสังเกตเกี่ยวกับสภาพอากาศในอวกาศ

1968

 • สหรัฐ เซอร์ไวเยอร์ 7 – 7 มกราคม 1968 – ยานลำนี้ได้พยายามที่จะลงจอดบนดวงจันทร์
 • สหภาพโซเวียต เซินด์ 4 – 2 มีนาคม 1968 – ยานลำนี้ได้ทดลองโปรแกรมเที่ยวบินไปดวงจันทร์
 • สหภาพโซเวียต ลูนา 14 – 7 เมษายน 1968 – ยานลำนี้ได้โคจรรอบดวงจันทร์
 • สหภาพโซเวียต เซินด์ 5 – 15 กันยายน 1968 – ยานลำนี้ได้โคจรผ่านดวงจันทร์และกลับมายังโลกได้เป็นลำแรก
 • สหรัฐ ไพโอเนียร์ 9 – 8 พฤศจิกายน 1968 – เกิดข้อสังเกตเกี่ยวกับสภาพอากาศในอวกาศ
 • สหภาพโซเวียต เซินด์ 6 – 10 พฤศจิกายน 1968 – ยานลำนี้ได้โคจรผ่านดวงจันทร์และกลับมายังโลก
 • สหรัฐ อะพอลโล 8 – 21 ธันวาคม 1968 – ยานลำนี้ได้ส่งมนุษย์ขึ้นไปพร้อมกับยานอวกาศเพื่อโคจรรอบดวงจันทร์

1969

 • สหภาพโซเวียต เวเนรา 5 – 5 มกราคม 1969 – ยานลำนี้ได้สำรวจชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์
 • สหภาพโซเวียต เวเนรา 6 – 10 มกราคม 1969 – ยานลำนี้ได้สำรวจชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์
 • สหรัฐ มารีนเนอร์ 6 – 25 มกราคม 1969 – ยานลำนี้ได้โคจรผ่านดาวอังคาร
 • สหรัฐ อะพอลโล 9 – 3 มีนาคม 1969 – ยานลำนี้ได้ทดลองส่งมนุษย์ขึ้นสู่เที่ยวบินไปดวงจันทร์
 • สหรัฐ มารีนเนอร์ 7 – 27 มีนาคม 1969 – ยานลำนี้ได้โคจรผ่านดาวอังคาร
 • สหรัฐ อะพอลโล 10 – 18 พฤษภาคม 1969 – ยานลำนี้ได้ส่งมนุษย์ขึ้นไปโคจรรอบดวงจันทร์
 • สหภาพโซเวียต ลูนา E-8-5 No.402 – 14 มิถุนายน 1969 – ยานลำนี้พยายามส่งตัวอย่างของวัตถุบนดวงจันทร์กลับมา, การพยายามครั้งแรกของ sample return mission
 • สหภาพโซเวียต ลูนา 15 – 13 กรกฎาคม 1969 – ยานลำนี้พยายามส่งตัวอย่างของดวงจันทร์กลับมาเป็นครั้งที่สอง
 • สหรัฐ อะพอลโล 11 – 16 กรกฎาคม 1969 – การลงจอดบนดวงจันทร์พร้อมมีมนุษย์ และ การส่งตัวอย่างกลับมาครั้งแรกโดยสำเร็จเป็นครั้งแรก
 • สหภาพโซเวียต เซินด์ 7 – 7 สิงหาคม 1969 – โคจรผ่านดวงจันทร์แล้วกลับมายังโลก
 • สหภาพโซเวียต คอสมอส 300 – 23 กันยายน 1969 – ยานลำนี้พยายามส่งตัวอย่างของวัตถุบนดวงจันทร์กลับมา? (แต่ล้มเหลวที่จะออกไปจากวงโคจรของโลก)
 • สหภาพโซเวียต คอสมอส 305 – 22 ตุลาคม 1969 – ยานลำนี้พยายามส่งตัวอย่างของวัตถุบนดวงจันทร์กลับมา? (แต่ล้มเหลวที่จะออกไปจากวงโคจรของโลก)
 • สหรัฐ อะพอลโล 12 – 14 พฤศจิกายน 1969 – ลงจอดบนดวงจันทร์พร้อมมีมนุษย์เดินทางไปด้วย

1970s[แก้]

ไพโอเนียร์ 10 – โคจรผ่านดาวพฤหัสบดีเป็นครั้งแรก
มารีนเนอร์ 10 – โคจรผ่านดาวพุธเป็นครั้งแรก
วอยเอเจอร์ 2 – โคจรผ่านดาวยูเรนัสและดาวเนปจูนเป็นครั้งแรก

1970

 • สหรัฐ อะพอลโล 13 – 11 เมษายน 1970 – ส่งมนุษย์ขึ้นไปโคจรผ่านดวงจันทร์และกลับมายังโลก (แต่ตั้งใจจะส่งขึ้นไปลงจอดบนดวงจันทร์แล้วยกเลิก)
 • สหภาพโซเวียต เวเนรา 7 – 17 สิงหาคม 1970 – ลงจอดบนดาวศุกร์ครั้งแรก
 • สหภาพโซเวียต คอสมอส 359 – 22 สิงหาคม 1970 – พยายามส่งยานสำรวจลงดาวศุกร์ (แต่ล้มเหลวที่จะหนีออกไปจากวงโคจรของโลก)
 • สหภาพโซเวียต ลูนา 16 – 12 กันยายน 1970 – หุ่นยนต์ตัวแรกที่เก็บตัวอย่างมาจากดวงจันทร์
 • สหภาพโซเวียต เซินด์ 8 – 20 ตุลาคม 1970 – โคจรผ่านดวงจันทร์แล้วกลับมายังโลก
 • สหภาพโซเวียต ลูนา 17/ลูโนโฮด 1 – 10 พฤศจิกายน 1970 – รถสำรวจภาคพื้นดินของดวงจันทร์คันแรก

1971

 • สหรัฐ อะพอลโล 14 – 31 มกราคม 1971 – ส่งมนุษย์ขึ้นไปพร้อมกับยานอวกาศเพื่อลงจอดบนดวงจันทร์
 • สหภาพโซเวียต ซัลยุต 1 – 19 เมษายน 1971 – สถานีอวกาศแห่งแรก
 • สหภาพโซเวียต คอสมอส 419 – 10 พฤษภาคม 1971 – พยายามจะโคจรรอบดาวอังคาร (แต่ล้มเหลวที่จะหนีออกไปจากวงโคจรของโลก)
 • สหภาพโซเวียต มาร์ส 2 – 19 พฤษภาคม 1971 – โคจรรอบดาวอังตารและพยายามลงจอด; เกิดการพุ่งชนดาวอังคารครั้งแรก
 • สหภาพโซเวียต มาร์ส 3 – 28 พฤษภาคม 1971 – โคจรรอบดาวอังคาร, ลงจอดบนดาวอังคารครั้งแรก (แต่สัญญาณหายไปหลังจากลงจอด 14.5 วินาที) และ สำรวจชั้นบรรยากาศของดาวอังคารได้เป็นครั้งแรก
 • สหรัฐ มารีนเนอร์ 9 – 30 พฤษภาคม 1971 – โคจรรอบดาวอังคารเป็นครั้งแรก
 • สหรัฐ อะพอลโล 15 – 26 กรกฎาคม 1971 – ส่งมนุษย์ขึ้นไปบนดวงจันทร์; ครั้งแรกที่รถโรเวอร์อยู่บนดวงจันทร์ตลอด
 • สหภาพโซเวียต ลูนา 18 – 2 กันยายน 1971 – พยายามส่งตัวอย่างกลับมา (แต่เข้าชนกับดวงจันทร์)
 • สหภาพโซเวียต ลูนา 19 – 28 กันยายน 1971 – โคจรรอบดวงจันทร์

1972

 • สหภาพโซเวียต ลูนา 20 – 14 กุมภาพันธ์ 1972 – หุ่นยนต์เก็บตัวอย่างมาจากดวงจันทร์
 • สหรัฐ ไพโอเนียร์ 10 – 3 มีนาคม 1972 – โคจรผ่านดาวพฤหัสบดีเป็นครั้งแรก
 • สหภาพโซเวียต เวเนรา 8 – 27 มีนาคม 1972 – ลงจอดบนดาวศุกร์
 • สหภาพโซเวียต คอสมอส 482 – 31 มีนาคม 1972 – พยายามส่งยานสำรวจลงดาวศุกร์ (แต่ล้มเหลวที่จะหนีออกไปจากวงโคจรของโลก)
 • สหรัฐ อะพอลโล 16 – 16 เมษายน 1972 – ส่งมนุษย์ขึ้นไปบนดวงจันทร์
 • สหรัฐ อะพอลโล 17 – 7 ธันวาคม 1972 – ส่งมนุษย์ขึ้นไปบนดวงจันทร์เป็นครั้งสุดท้าย

1973

 • สหภาพโซเวียต ลูนา 21/ลูโนโฮด 2 – 8 มกราคม 1973 – ส่งรถสำรวจภาคพื้นดินของดวงจันทร์ไปสำรวจ
 • สหรัฐ ไพโอเนียร์ 11 – 5 เมษายน 1973 – โคจรผ่านดาวพฤหัสบดี และ โคจรผ่านดาวเสาร์เป็นครั้งแรก
 • สหรัฐ สกายแล็บ – 14 พฤษภาคม 1973 – สถานีอวกาศแห่งแรกของอเมริกา
 • สหรัฐ เอ็กซ์พลอเรอร์ 49 (RAE-B) – 10 มิถุนายน 1973 – โคจรรอบดวงจันทร์/เป็นวิทยุดาราศาสตร์
 • สหภาพโซเวียต มาร์ส 4 – 21 กรกฎาคม 1973 – โคจรผ่านดาวอังคาร (หลังจากที่พยายามให้ลงจอดบนดาวอังคารแต่ไม่สำเร็จ)
 • สหภาพโซเวียต มาร์ส 5 – 25 กรกฎาคม 1973 – โคจรรอบดาวอังคาร
 • สหภาพโซเวียต มาร์ส 6 – 5 สิงหาคม 1973 – โคจรรอบดาวอังคาร และพยายามลงจอดด้วย (แต่ล้มเหลวเพราะเกิดความเสียหายขณะลงจอด)
 • สหภาพโซเวียต มาร์ส 7 – 9 สืงหาคม 1973 – โคจรผ่านดาวอังคาร และพยายามลงจอด (missed Mars)
 • สหรัฐ มารีนเนอร์ 10 – 4 พฤศจิกายน 1973 – โคจรผ่านดาวศุกร์ และ โคจรผ่านดาวพุธครั้งแรก

1974

 • สหภาพโซเวียต ลูนา 22 – 2 มิถุนายน 1974 – โคจรรอบดวงจันทร์
 • สหภาพโซเวียต ลูนา 23 – 28 ตุลาคม 1974 – พยายามส่งตัวอย่างกลับมา (แต่ล้มเหลวเพราะเกิดความเสียหายขณะลงจอด)
 • สหรัฐ เยอรมนี เฮลิออส-เอ – 10 ธันวาคม 1974 – สำรวจดวงอาทิตย์

1975

 • สหภาพโซเวียต เวเนรา 9 – 8 มิถุนายน 1975 – โคจรรอบดาวศุกร์ครั้งแรก และลงจอด; ยานลำนี้ได้ถ่ายภาพพื้นผิวของดาวศุกร์เป็นภาพแรก
 • สหภาพโซเวียต เวเนรา 10 – 14 มิถุนายน 1975 – โคจรรอบดาวศุกร์และลงจอด
 • สหรัฐ ไวกิง 1 – 20 สิงหาคม 1975 – โคจรรอบดาวอังคารและลงจอด; การลงจอดพร้อมส่งข้อมูลกลับมาครั้งแรก และ ได้ภาพพื้นผิวของดาวศุกร์เป็นภาพแรก
 • สหรัฐ ไวกิง 2 – 9 กันยายน 1975 – โคจรรอบดาวอังคารและลงจอด

1976

 • สหรัฐ เยอรมนี เฮลิออส-บี – 15 มกราคม 1976 – สำรวจดวงอาทิตย์, และสร้างสถิติยานอวกาศที่เข้าใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด (0.29 AU)
 • สหภาพโซเวียต ลูนา 24 – 9 สิงหาคม 1976 – หุ่นยนต์เก็บตัวอย่างมาจากดวงจันทร์

1977

 • สหรัฐ วอยเอจเจอร์ 2 – 20 สิงหาคม 1977 – โคจรผ่านดาวพฤหัสบดี/ดาวเสาร์/ดาวยูเรนัสครั้งแรก/ ดาวเนปจูนครั้งแรก
 • สหรัฐ วอยเอเจอร์ 1 – 5 กันยายน 1977 – โคจรผ่านดาวพฤหัสบดี/ดาวเสาร์ และได้รับสถิติว่าเป็นวัตถุที่มนุษย์สร้างขึ้นแล้วไปได้ไกลที่สุด – ปัจจุบัน (22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 11:00 น.) อยู่ที่ 19,025,599,995 กิโลเมตรจากโลก หรือ ประมาณ 127.178283 AU [1]

1978

1980s[แก้]

ก็อตโต – โคจรผ่านดาวหางฮัลเลย์

1981

 • สหภาพโซเวียต เวเนรา 13 – 30 ตุลาคม 1981 – โคจรผ่านดาวศุกร์และลงจอด
 • สหภาพโซเวียต เวเนรา 14 – 4 พฤศจิกายน 1981 – โคจรผ่านดาวศุกร์และลงจอด

1983

 • สหภาพโซเวียต เวเนรา 15 – 2 มิถุนายน 1983 – โคจรรอบดาวศุกร์
 • สหภาพโซเวียต เวเนรา 16 – 7 มิถุนายน 1983 – โคจรรอบดาวศุกร์

1984

 • สหภาพโซเวียต เวกา 1 – 15 ธันวาคม 1984 – โคจรผ่านดาวศุกร์, ลงจอดและได้สร้างบอลลูน เพื่อลอยตัวไปสู่การโคจรผ่านดาวหางฮัลเลย์
 • สหภาพโซเวียต เวกา 2 – 21 ธันวาคม 1984 – โคจรผ่านดาวศุกร์, ลงจอดและได้สร้างบอลลูน เพื่อลอยตัวไปสู่การโคจรผ่านดาวหางฮัลเลย์

1985

 • ญี่ปุ่น ซะกิกะเคะ – 7 มกราคม 1985 – โคจรผ่านดาวหางฮัลเลย์
 • สหภาพยุโรป ก็อตโต – 2 กรกฎาคม 1985 – โคจรผ่านดาวหางฮัลเลย์
 • ญี่ปุ่น ซุยเซอิ (Planet-A) – 18 สิงหาคม 1985 – โคจรผ่านดาวหางฮัลเลย์

1986

 • สหภาพโซเวียต เมียร์ – 20 กุมภาพันธ์ 1986 – สถานีอวกาศแบบแยกส่วนแห่งแรก (เสร็จ 1996)

1988

 • สหภาพโซเวียต โฟบอส 1 – 7 กรกฎาคม 1988 – พยายามโคจรรอบดาวอังคาร/ลงจอดบนโฟบอส (สูญเสียการติดต่อ)
 • สหภาพโซเวียต โฟบอส 2 – 12 กรกฎาคม 1988 – โคจรรอบดาวอังคาร/พยายามลงจอดบนโฟบอส (สูญเสียการติดต่อ)

1989

1990s[แก้]

1990

มาร์ส พาร์ทไฟน์เดอร์ – ลงจอดบนดาวอังคาร และ รถสำรวจภาคพื้นดินของดาวอังคารคันแรก

1991

 • ญี่ปุ่น สหรัฐ สหราชอาณาจักร Yohkoh (Solar-A) – 30 August 1991 – สำรวจดวงอาทิตย์

1992

 • สหรัฐ Mars Observer – 25 กันยายน 1992 – พยายามโคจรรอบดาวอังคาร (การติดต่อหายไป)

1994

 • สหรัฐ Clementine – 25 มกราคม 1994 – โคจรรอบดวงจันทร์/พยายามโคจรผ่านดาวเคราะห์น้อย
 • สหรัฐ WIND – 1 พฤศจิกายน 1994 – สำรวจลมสุริยะ

1995

 • สหภาพยุโรป สหรัฐ SOHO – 2 ธันวาคม 1995 – สำรวจดวงอาทิตย์

1996

 • สหรัฐ เนียร์ ชูเมกเกอร์ – 17 กุมภาพันธ์ 1996 – โคจรรอบอีรอส, โคจรผ่านดาวเคราะห์น้อยใกล้โลกครั้งแรก, โคจรรอบดาวเคราะห์น้อยครั้งแรก และ ลงจอดบนดาวเคราะห์น้อยครั้งแรก
 • สหรัฐ Mars Global Surveyor – 7 พฤศจิกายน 1996 – โคจรรอบดาวอังคาร
 • รัสเซีย Mars 96 – 16 พฤศจิกายน 1996 – พยายามโคจรรอบดาวอังคาร/ลงจอด (แต่ล้มเหลวที่จะหนีออกไปจากวงโคจรของโลก)
 • สหรัฐ Mars Pathfinder – 4 ธันวาคม 1996 – ลงจอดบนดาวอังคาร และ เป็นรถสำรวจดาวเคราะห์คันแรก

1997

แคสซินี–ไฮเกนส์ – โคจรรอบดาวเสาร์ครั้งแรก และ ลงจอดที่ไททันเป็นครั้งแรก
 • สหรัฐ ACE – 25 สิงหาคม 1997 – สำรวจลมสุริยะและ"สภาพอากาศในอวกาศ"
 • สหรัฐ สหภาพยุโรป อิตาลี แคสซินี–ไฮเกนส์ – 15 ตุลาคม 1997 – โคจรรอบดาวเสาร์ครั้งแรกและลงจอดในเขตดาวเคราะห์ชั้นนอกเป็นครั้งแรก
 • ประเทศจีน AsiaSat 3/HGS-1 – 24 ธันวาคม 1997 – โคจรผ่านดวงจันทร์

1998

 • สหรัฐ Lunar Prospector – 7 มกราคม 1998 – โคจรรอบดวงจันทร์
 • ญี่ปุ่น Nozomi (probe) (also known as Planet-B) – 3 กรกฎาคม 1998 – พยายามโคจรรอบดาวอังคาร (แต่ล้มเหลวที่จะเข้าสู่จากวงโคจรของดาวอังคาร)
 • สหรัฐ Deep Space 1 (DS1) – 24 ตุลาคม 1998 – โคจรผ่านดาวเคราะห์น้อยและดาวหาง
 • สหรัฐ รัสเซีย สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น แคนาดา – 20 พฤศจิกายน 1998 – สถานีอวกาศนานาชาติ
 • สหรัฐ Mars Climate Orbiter – 11 ธันวาคม 1998 – พยายามโคจรรอบดาวอังคาร (แต่ผิดพลาดในตำแหน่งที่เข้าสู่วงโคจรดาวอังคาร)

1999

 • สหรัฐ Mars Polar Lander/Deep Space 2 (DS2) – 3 มกราคม 1999 – พยายามลงจอดบนดาวอังคาร/penetrators (การติดต่อหายไป)
 • สหรัฐ Stardust – 7 กุมภาพันธ์ 1999 – ส่งตัวอย่างของดาวหางกลับมาครั้งแรก – กลับมาในวันที่ 15 มกราคม 2006

2000s[แก้]

Mars Express/Beagle 2 – First planetary mission by the ESA
MESSENGER – First Mercury orbiter

2001

2002

 • สหรัฐ CONTOUR – 3 July 2002 – Attempted flyby of three comet nuclei (lost in space)

2003

2004

 • สหภาพยุโรป Rosetta – 2 March 2004 – Comet orbiter and lander (expected arrival 2014)
 • สหรัฐ MESSENGER – 3 August 2004 – First Mercury orbiter (achieved orbit 18 March 2011)

2005

2006

 • สหรัฐ New Horizons – 19 January 2006 – First Pluto/Charon and Kuiper Belt flyby (expected arrival 14 July 2015)
 • ญี่ปุ่น สหรัฐ สหราชอาณาจักร Hinode (Solar-B) – 22 September 2006 – Solar orbiter
 • สหรัฐ STEREO – 26 October 2006 – Two spacecraft, solar orbiters

2007

 • สหรัฐ Phoenix – 4 August 2007 – Mars polar lander
 • ญี่ปุ่น Kaguya (Selene) – 14 September 2007 – Lunar orbiters
 • สหรัฐ Dawn – 27 September 2007 – Asteroid Ceres and Vesta orbiter (entered orbit around Vesta on 16 July 2011)
 • ประเทศจีน Chang'e 1 – 24 October 2007 – Lunar orbiter

2008

 • อินเดีย Chandrayaan-1 – 22 October 2008 – Lunar orbiter and impactor – Discovered water on the moon

2009

2010s[แก้]

Mars Science Laboratory – Mars lander and large rover

2010

 • สหรัฐ Solar Dynamics Observatory – 11 February 2010 – Continuous solar monitoring
 • ญี่ปุ่น Akatsuki (Planet-C) – 20 May 2010 – Venus orbiter (orbit insertion failed in 2010 / postponed to 2016–17)
 • ฝรั่งเศส PICARD – 15 June 2010 – Solar orbiter
 • ประเทศจีน Chang'e 2 – 1 October 2010 – Lunar orbiter, Asteroid 4179 Toutatis flyby

2011

 • สหรัฐ Juno – 5 August 2011 – Jupiter orbiter
 • สหรัฐ GRAIL – 10 September 2011 – Two spacecraft, Lunar orbiters
 • ประเทศจีน Tiangong (Project 921-2) - 29 September 2011 - First Chinese space station[2]
 • รัสเซีย ประเทศจีน Fobos-Grunt and Yinghuo-1 – 8 November 2011 – Phobos orbiter, lander and sample return (Russia), Mars orbiter (China) – failed to escape Earth orbit
 • สหรัฐ Mars Science Laboratory (Curiosity Rover) – 26 November 2011 – large Mars 900 kg Rover (landed 6 August 2012)

2012

 • สหรัฐ Van Allen Probes (RBSP) - 30 August 2012 - Earth Van Allen radiation belts study

2013

 • สหรัฐ IRIS – 27 June 2013 – Solar observations
 • สหรัฐ LADEE – 6 September 2013 – Lunar orbiter
 • อินเดีย Mangalyaan – 21 October to 19 November, 2013 – Mars orbiter
 • สหรัฐ MAVEN – 18 November to 7 December, 2013 – Mars orbiter
 • ประเทศจีน Chang'e 3 – 1 December 2013 - Lunar lander and rover (first lander since Russian Luna 24 in 1976)

2014

 • ญี่ปุ่น Hayabusa 2 – July 2014 – Asteroid lander and sample return
 • อินเดีย Astrosat – Space observatory

2015

Planned or scheduled[แก้]

ไฟล์:ISROorbitalvehicle.jpg
ISRO Orbital Vehicle – First Indian manned spacecraft
Solar Probe Plus - Closest approach to the Sun

2016

2017

 • สหภาพยุโรป SOLO – January 2017 – Solar Orbiter
 • ประเทศจีน Chang'e 5 – Lunar sample return mission

2018

2019

2020

2021

2022

2025

 • สหรัฐ Manned landing on an Asteroid[3]
 • ประเทศจีน Manned landing on Moon (2020–30?)[6]
 • รัสเซีย Manned lunar mission[7]

2035

2040-60

 • ประเทศจีน Crewed phase of the Chinese Mars exploration program[8]

Gallery[แก้]

See also[แก้]

References[แก้]

External links[แก้]

แม่แบบ:Space exploration lists and timelines แม่แบบ:Planetary exploration แม่แบบ:NASA planetary exploration programs