เส้นเบรวีเย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เส้นเบรวีเย

เส้นเบรวีเย (อังกฤษ: Brévié Line) เป็นเส้นแบ่งเขตที่กำหนดในแผนที่เมื่อ พ.ศ. 2482 เพื่อใช้ในการแบ่งแยกความรับผิดชอบด้านการบริหารและการทำงานของตำรวจในหมู่เกาะนอกชายฝั่งของโคชินจีนและกัมพูชาเมื่อยังรวมอยู่ในอินโดจีนฝรั่งเศส เส้นนี้ตั้งตามชื่อของฌูล เบรวีเย ข้าหลวงชาวฝรั่งเศส เส้นนี้ลากจากพรมแดนทางบกเข้าไปในอ่าวไทยโดยไม่ได้เกี่ยวกับอำนาจอธิปไตย

ใน พ.ศ. 2510 มีการเจรจาระหว่างกัมพูชากับเวียดนามเหนือและเวียดกงที่จะใช้เส้นเบรวีเยเป็นเส้นเขตแดน อย่างไรก็ตาม เมื่อเขมรแดงเข้ามามีอำนาจในกัมพูชา ได้ปฏิเสธการใช้เส้นเบรวีเย โดยได้มีการเจรจากับเวียดนามใน พ.ศ. 2519 เพื่อจะปรับเส้นเขตแดนให้กัมพูชาเข้าถึงเกาะฟู้โกว๊กได้ง่ายขึ้น แต่การเจรจาล้มเหลว ในการประชุมนานาชาติเกี่ยวกับกัมพูชาใน พ.ศ. 2534 ปัญหาของเส้นนี้ก็ยังไม่ชัดเจน ทำให้การตีความและการกำหนดอาณาเขตทางทะเลระหว่างเวียดนามกับกัมพูชายังมีปัญหาจนถึงปัจจุบัน

อ้างอิง[แก้]

  • ไมเคิล ลีเฟอร์. พจนานุกรมการเมืองสมัยใหม่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2548, หน้า 583.