ข้ามไปเนื้อหา

เสี้ยนหนามแผ่นดิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี


เสี้ยนหนามแผ่นดิน หรือ ปฏิปักษ์ต่อรัฐ [note 1] (อังกฤษ: Enemy of the state) หมายถึง บุคคลซึ่งตกเป็นจำเลยในคดีอาชญากรรม ซึ่งส่งผลกระทบต่อรัฐ การกล่าวถึงปัจเจกชนว่าเป็นเสี้ยนหนามแผ่นดินในบางครั้งเป็นการแก่งแย่งทางการเมือง โดยในอีกกรณีหนึ่ง ปัจเจกชนอาจมีสิทธิถูกต้องตามกฎหมาย แต่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประเทศชาติหรือประชาชนเสียเอง

ตัวอย่าง[แก้]

เชิงอรรถ[แก้]

  1. เสี้ยนหนามแผ่นดิน เป็นคำที่ปรากฏอยู่ในประมวลกฎหมายอาญา ส่วน ปฏิปักษ์ (ฝ่ายตรงข้าม) เป็นคำที่มีใช้ในคำพิพากษา ซึ่งอาจใช้ใช้ว่า ปรปักษ์ (ฝ่ายอื่น) แทนได้