เสนาธิการทหารบกสหรัฐ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เสนาธิการทหารบก
ธงเสนาธิการทหารบก
ผู้ดำรงตำแหน่งคนปัจจุบัน
พลเอก แรนดี เอ. จอร์จ

ตั้งแต่ 4 สิงหาคม 2023
สมาชิกของคณะเสนาธิการร่วม
รายงานต่อรมว.ทบวงทหารบก
ที่ว่าการเดอะเพนตากอน
ผู้แต่งตั้งประธานาธิบดี
โดยคำแนะนำและความยินยอมของวุฒิสภา
วาระสี่ปี
สถาปนา15 สิงหาคม ค.ศ. 1903
คนแรกพลโท ซามูเอิล บี.เอ็ม. ยัง
เว็บไซต์www.army.mil

เสนาธิการทหารบกสหรัฐ (อังกฤษ: Chief of Staff of the United States Army) เป็นตำแหน่งตามกฎหมายของกองทัพบกสหรัฐ และเป็นตำแหน่งระดับสูงสุดของนายทหารในทบวงทหารบกสหรัฐ ทำหน้าที่เป็นผู้แทนกองทัพบกในที่ประชุมคณะเสนาธิการร่วม และเป็นหัวหน้าที่ปรึกษาฝ่ายทหารของรัฐมนตรีว่าการทบวงทหารบก และเป็นที่ปรึกษาฝ่ายทหารของสภาความมั่นคงแห่งชาติ ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และของประธานาธิบดีสหรัฐ

เสนาธิการทหารบกสหรัฐจะได้รับการแต่งตั้งโดยประธานาธิบดี โดยคำแนะนำและความยินยอมของวุฒิสภา[1] มีวาระการดำรงตำแหน่งสี่ปีในยามปกติ ดำรงตำแหน่งได้ติดต่อกันสองวาระเฉพาะยามศึกสงครามและสถานการณ์ฉุกเฉินที่ประกาศโดยรัฐสภาสหรัฐ[1] เสนาธิการทหารบกมียศทหารเป็นพลเอก

เสนาธิการทหารบกสหรัฐมีที่ทำงานอยู่ในอาคารเดอะเพนตากอน ไม่มีกองบัญชาการเป็นของตนเอง ไม่มีอำนาจบังคับบัญชากองทัพบกหรือหน่วยรบใด จึงมิอาจเทียบได้กับตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกในประเทศอื่น กฎหมายสหรัฐว่าด้วยสายบังคับบัญชา บัญญัติให้การควบคุมบังคับบัญชาทหารสหรัฐทุกเหล่าทัพเป็นอำนาจของประธานาธิบดีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ซึ่งจะมอบคำสั่งโดยตรงให้แก่หน่วยบัญชาการรบรวม

อ้างอิง[แก้]

  1. 1.0 1.1 Law.cornell.edu, 10 USC 3033. Chief of Staff