เลนส์ถ่ายภาพ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เลนส์ถ่ายภาพหลายชนิด

เลนส์ถ่ายภาพ เป็นเลนส์ที่ใช้เป็นส่วนประกอบหนึ่งของกล้องถ่ายภาพ ใช้สำหรับเป็นกลไกหนึ่งในการให้แสงสะท้อนกับวัตถุส่งผ่านเข้ามาสู่ในกล้อง เลนส์ถ่ายภาพมีหลายแบบทั้งแบบที่ติดตั้งกับกล้องและแบบที่สามารถแยกชิ้นส่วนออกมาได้ และสามารถปรับเปลี่ยนรูรับแสง ความยาวโฟกัส และคุณสมบัติอื่น ๆ

ประเภทของเลนส์ถ่ายภาพ แบ่งได้ 6 ชนิด ได้แก่

  • เลนส์มาตรฐาน (standard lens) หรือ เลนส์ปกติ (normal lens) เป็นเลนส์ที่มีความสามารถรับภาพได้ ขนาดเท่ากับที่ตามนุษย์มองเห็น ไม่ว่าจะเป็นด้านกว้างหรือด้านยาว รวมทั้งระยะความใกล้ไกลพอ ๆ กับการรับรู้ทางตาของมนุษย์
  • เลนส์มุมกว้าง (wide-field lens, wide-angle lens, short lens) เป็นเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสสั้นกว่าเลนส์มาตรฐาน หรือเลนส์ที่ใช้ถ่ายภาพปกติธรรมดาทั่ว ๆ ไป ฉะนั้น การใช้เลนส์มุมกว้างถ่ายภาพจึงครอบคลุมพื้นที่ได้มากกว่าเลนส์ทั่วไปและยังได้ระยะชัดลึกตลอดทั้งภาพ
  • เลนส์ถ่ายไกล (telephoto lens) หรือ เลนส์มุมแคบ (narrow-angle lens) เป็นเลนส์ที่มีความยาวโฟกัสยาวกว่าเลนส์ธรรมดาและมีมุมถ่ายภาพแคบมาก จึงทำให้ภาพที่ได้มีขนาดใหญ่กว่าภาพที่ถ่ายด้วยเลนส์ปกติ
  • เลนส์ตาปลา (fisheye lens) เป็นเลนส์ที่มีลักษณะคล้ายตาของปลาที่ว่ายอยู่ในน้ำ กินมุมในระยะถ่ายภาพได้กว้างมากถึง 180 องศา มากกว่าเลนส์ทุกชนิด
  • เลนส์ซูม (zoom lens) เป็นเลนส์ที่สามารถเปลี่ยนความยาวโฟกัสได้หลายค่าในตัวเดียวกัน คือ เป็นทั้งเลนส์มุมกว้าง เลนส์มาตรฐาน และ เลนส์ถ่ายไกล ในตัวเดียวกัน
  • เลนส์มหัพภาค (macro lens) เป็นเลนส์ที่ใช้ถ่ายวัตถุขนาดเล็กมาก ๆ ขยายให้ใหญ่ขึ้นได้คล้ายกับเลนส์ถ่ายใกล้ แต่เลนส์มหัพภาคนี้เป็นเลนส์ที่สามารถถ่ายภาพวัตถุที่อยู่ใกล้มาก ๆ ประมาณ 1 - 1. 5 ฟุต และสามารถปรับระยะชัดได้ เลนส์มหัพภาคผลิตขึ้นเพื่อใช้กับกล้องขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ปัจจุบันมักทำออกมาเป็นแบบของซูมเลนส์ เป็นเลนส์ที่ขนาดความยาวโฟกัส 55 มม. ขยายภาพได้ 1:2 เท่า

อ้างอิง[แก้]