เลขควอนตัมแม่เหล็ก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในฟิสิกส์อะตอม เลขควอนตัมแม่เหล็ก (อังกฤษ: Magnetic quantum number) สัญลักษณ์ คือ m เป็นหนึ่งในเลขควอนตัม (อังกฤษ: quantum number)  ซึ่งใช้อธิบายสถานะของอิเล็กตรอนในอะตอม เลขควอนตัมแม่เหล็กจะแสดงจำนวนออบิทัลตามระดับพลังงานย่อย และใช้เพื่อแสดงความสัมพันธ์กับเลขควอนตัมโมเมนตัมเชิงมุม (อังกฤษ: Azimuthal quantum number) ของออร์บิทัล

ระดับพลังงานย่อยของอิเล็กตรอน เช่น s, p, d และ f มีเลขควอนตัมโมเมนตัมเชิงมุม = 0, 1, 2 และ 3 ตามลำดับ และมีเลขควอนตัมแม่เหล็ก m จะอยู่ในช่วง - ถึง + ยกตัวอย่างเช่น ระดับพลังงานย่อย s ประกอบด้วย 1 ออร์บิทัล มีค่า m เท่ากับ 0 ระดับพลังงานย่อย p ประกอบด้วย 3 ออร์บิทัล มีค่า m เท่ากับ -1, 0 และ -1 เป็นต้น

ความสัมพันธ์ระหว่างเลขควอนตัม
ออร์บิทัล ค่า จำนวนของค่าสำหรับ [1] จำนวนอิเล็กตรอนต่อระดับพลังงานย่อย
s 1 2
p 3 6
d 5 10
f 7 14
g 9 18

อ้างอิง[แก้]

  1. Herzberg, Gerhard (1950). Molecular Spectra and Molecular Structure (2 ed.). D van Nostrand Company. pp. 17–18.