เรือรบในกองทัพเรือไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

การจัดกำลังทางเรือของกองทัพเรือไทย เรือเกือบทั้งหมดจะสังกัดกองเรือต่างๆ จำนวน 8 กองเรือ และขึ้นตรงกับกองเรือยุทธการ (กร.) ที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยเตรียมกำลัง (ดูแลรักษาซ่อมบำรุงเรือและทำการฝึกกำลังพลประจำเรือให้อยู่ในสภาพพร้อมรบ) โดยเป็นการจัดในลักษณะของการจัดตามประเภทของเรือ (type organization) แต่ในการปฏิบัติภารกิจจริง เรือจากกองเรือต่างๆ จะได้รับการจัดรวมกันตามประเภทของภารกิจ (task organization) ขึ้นตรงกับทัพเรือภาคที่ 1 ถึง 3 (ทรภ.1 ถึง 3) ที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยใช้กำลัง ในลักษณะหน่วยเฉพาะกิจ เช่น หมวดเรือลาดตระเวนชายแดน (มชด.) สังกัด ทรภ.1 ที่ประกอบด้วยเรือเร็วโจมตี เรือตรวจการณ์ปืน เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง หรือเรือจากกองเรือต่างๆ อาจขึ้นตรงกับหน่วยเฉพาะกิจต่างๆ ของกองทัพเรือโดยตรง เช่น หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง (นรข.) หรือหมู่เรือรักษาการณ์วังไกลกังวล (มรก.) นอกจากนี้ใน กร. เองยังมีเรือที่ไม่ได้ขึ้นกับกองเรือทั้ง 8 กองเรือ แต่อยู่ในสังกัดของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ (นสร.) จำนวนหนึ่ง คือ เรือตรวจการณ์ชายฝั่งและเรือปฏิบัติการพิเศษ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของกำลังพลนักทำลายใต้น้ำจู่โจม (SEAL) สำหรับเรืออื่นๆ คือ เรือสำรวจและเรือใช้งานเครื่องหมายทางเรือจะอยู่ในสังกัดของกรมอุทกศาสตร์ เรือที่กล่าวถึงนี้จะไม่รวมถึงเรือขนาดเล็กที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางเรือโดยตรงอีกจำนวนหนึ่งที่อยู่ในสังกัดของกองสนับสนุน กองเรือยุทธการ (กสน.กร.) ที่เรียกว่า เรือ กร. และที่อยู่ในสังกัดของกองเรือเล็ก กรมการขนส่งทหารเรือ (กรล.ขส.ทร.) ที่เรียกว่า เรือ ขส. เช่น เรือรับรอง เรือบริการ เรือลำเลียง เรือลากจูง และเรือราชพิธี

การจัดกำลังทางเรือของกองทัพเรือไทย[แก้]

กองเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์ (กบฮ.)[แก้]

กองเรือดำน้ำ (กดน.)[แก้]

 • หมวดเรือที่ 3 : เรือ ด. (3 ลำ)

กองเรือฟริเกตที่ 1 (กฟก.1)[แก้]

 • หมวดเรือที่ 1 :ชุด ร.ล.มกุฎราชกุมาร (1 ลำ), เรือ ฟก. ชุด ร.ล.ตาปี (2 ลำ), เรือ คว. ชุด ร.ล.รัตนโกสินทร์ (2 ลำ)
 • หมวดเรือที่ 2 :ชุด ร.ล.ภูมิพลอดุลยเดช , (เรือ ฟก. ชุด ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 2 ลำ ปัจจุบันปลดประจำการแล้วทั้งสองลำ), เรือ ฟก. ชุด ร.ล.ปิ่นเกล้า (1 ลำ)
 • หมวดเรือที่ 3 :ชุด ร.ล.คำรณสินธุ (3 ลำ)

กองเรือฟริเกตที่ 2 (กฟก.2)[แก้]

 • หมวดเรือที่ 1 : เรือ ฟก. ร.ล.เจ้าพระยา และ ร.ล.บางปะกง (2 ลำ)
 • หมวดเรือที่ 2 : เรือ ฟก. ร.ล.กระบุรี และ ร.ล.สายบุรี (2 ลำ)
 • หมวดเรือที่ 3 : เรือ ฟก. ชุด ร.ล.นเรศวร และ ร.ล.ตากสิน (2 ลำ)

กองเรือตรวจอ่าว (กตอ.)[แก้]

 • หมวดเรือที่ 1 : เรือ ตกก. ชุด ร.ล.ปัตตานี (2 ลำ), เรือ ตกก. ชุด ร.ล.กระบี่ (2 ลำ)
 • หมวดเรือที่ 2 : เรือ รจอ. ชุด ร.ล.ปราบปรปักษ์ (3 ลำ), เรือ รจอ. ชุด ร.ล.ราชฤทธิ์ (2 ลำ ปลดประจำการ ร.ล.วิทยาคม), เรือ รจป. ชุด ร.ล.ชลบุรี (3 ลำ)
 • หมวดเรือที่ 3 : เรือ ตกป. ชุด ร.ล.สัตหีบ (6 ลำ), เรือ ตกป. ชุด ร.ล.หัวหิน (3 ลำ), เรือ ตกป. ชุด ร.ล.แหลมสิงห์ (1 ลำ)

กองเรือยามฝั่ง (กยฝ.)[แก้]

 • หมวดเรือที่ 1 : เรือ ตกฝ. ชุด ต.991 (3 ลำ), เรือ ตกฝ. ชุด ต.994 (3 ลำ), เรือ ตกฝ. ชุด ต.111 (3 ลำ)
 • หมวดเรือที่ 2 : เรือ ตกฝ. ชุด ต.91 (9 ลำ), เรือ ตกฝ. ชุด ต.81 (3 ลำ)
 • หมวดเรือที่ 3 : เรือ ตกช. ชุด ต.227 (1 ลำ), เรือ ตกช. ชุด ต.228 (3 ลำ), เรือ ตกช. ชุด ต.231 (1 ลำ), เรือ ตกช. ชุด ต.232 (6 ลำ), เรือ ตกช. ชุด ต.261 (9 ลำ)

กองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ (กยพ.)[แก้]

 • หมวดเรือที่ 1 : เรือ ยพญ. ชุด ร.ล.อ่างทอง (1 ลำ), เรือ ยพญ. ชุด ร.ล.สีชัง (2 ลำ)
 • หมวดเรือที่ 2 : เรือ รพญ. ชุด ร.ล.มัตโพน (2 ลำ), เรือ รพญ. ชุด ร.ล.ทองแก้ว (4 ลำ), เรือ รพญ. ชุด ร.ล.มันนอก (3 ลำ)
 • หมวดเรือที่ 3 : เรือ สกญ. ชุด ร.ล.สิมิลัน (1 ลำ), เรือ นม. ชุด ร.ล.มาตรา (1 ลำ), เรือ นม. ชุด ร.ล.จุฬา (1 ลำ), เรือ นม. ชุด ร.ล.สมุย (1 ลำ), เรือ นม. ชุด ร.ล.ปรง (1 ลำ), เรือ นม. ชุด ร.ล.เปริด (2 ลำ), เรือ น. ชุด ร.ล.จวง (1 ลำ), เรือ น. ชุด ร.ล.จิก (1 ลำ), เรือ รจล. ชุด ร.ล.กลึงบาดาล (2 ลำ), เรือ ลจก. ชุด ร.ล.ริ้น (2 ลำ), เรือ ลจก. ชุด ร.ล.แสมสาร (2 ลำ), เรือ ลจก. ชุด ร.ล.ปันหยี (1 ลำ)

กองเรือทุ่นระเบิด (กทบ.)[แก้]

 • หมวดเรือที่ 1 : ปัจจุบัน ไม่มีเรือประจำการ
 • หมวดเรือที่ 2 : เรือ ลทฝ. ชุด ร.ล.บางระจัน (2 ลำ), เรือ ลทฝ. ชุด ร.ล.ลาดหญ้า (ลำที่ 3) (2 ลำ)
 • หมวดเรือที่ 3 : เรือ กทต. ชุด ท.1 (5 ลำ), เรือ กทต. ชุด ท.6 (7 ลำ) และ เรือ สตท. ชุด ร.ล.ถลาง (1ลำ)

กองเรือลำน้ำ (กลน.)[แก้]

 • เรือ รตล. ชุด ล.11 (39 ลำ), เรือ รตล. ชุด ล.161 (3 ลำ), เรือ รตล. ชุด ล.164 (6 ลำ)
 • เรือ จลต. ชุด ล.31 (132 ลำ), เรือ จลพ. ชุด ล.3130 (3 ลำ)

หมวดเรือปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ[แก้]

 • เรือ ตกช. ชุด ต.241 (3 ลำ), เรือ ตกช. ชุด ต.251 (3 ลำ), เรือ พ. ชุด พ.51 (4 ลำ)

หมวดเรืออุทกศาสตร์ กรมอุทกศาสตร์[แก้]

 • เรือ สรญ. ชุด ร.ล.จันทร (1 ลำ), เรือ สรญ. ชุด ร.ล.ศุกร์ (1 ลำ), เรือ สรญ. ชุด ร.ล.พฤหัสบดี (1 ลำ), เรือ สรล. ชุด อศ.2 (2 ลำ)
 • เรือ งคร. ชุด ร.ล. สุริยะ (1 ลำ)

Frigate[แก้]


ชุด ร.ล.นเรศวร (Type 25T Frigate)[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
421 ร.ล. นเรศวร HTMS Naresuan.jpg 15 ธันวาคม 2537 China State Shipbuilding Corperation (CSSC) ธงของประเทศจีน จีน
422 ร.ล. ตากสิน 28 กันยายน 2538 China State Shipbuilding Corperation (CSSC) ธงของประเทศจีน จีน
ขนาด
Displacement:
 • 2,323 long tons (2,360 t) (standard)
 • 3,156 long tons (3,207 t) (deep load)
Length:
 • 119 m (390 ft 5 in) o/a
 • 114 m (374 ft 0 in) w/l
Beam: 11.30 m (37 ft 1 in)
Draft: 4.23 m (13 ft 11 in)
Installed power:
 • 70,000 PS (51,000 kW; 69,000 shp)
 • 6 × water-tube boilers
Propulsion: 2 shafts, 2 × geared steam turbines
Speed: 36 knots (67 km/h; 41 mph)
อาวุธ
อากาศยานและเรือเล็ก

Westland Super Lynx 300

อิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบอำนวยการรบ Saab/Avia Satcom TH-9LV Mk 4
 • ระบบควบคุมการปฏิบัติการทางอากาศ Saab/Avia Satcom StriC ACCS
 • เรดาร์ตรวจการณ์อากาศ/พื้นน้ำ/อำนวยการรบ Saab Sea Giraffe AMB
 • เรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศระยะไกล Thales LW08
 • เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ/เดินเรือ Kelvin Hughes SharpEye และ Furuno FAR-2827
 • เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ/เดินเรือ/ควบคุมเฮลิคอปเตอร์ Kelvin Hughes SharpEye
 • เครื่องส่งสัญญาณพิสูจน์ฝ่าย Leonardo SIT422 CI และเครื่องส่งสัญญาณระบุฝ่าย Leonardo M425 NGIFF
 • เครื่องรับสัญญาณแสดงตนอัตโนมัติของเรือ Saab AIS
 • โซนาร์หัวเรือ Atlas Elektronik DSQS-24C
 • 2 x เรดาร์ควบคุมการยิง Saab CEROS 200 และเรดาร์ชี้เป้า CEA Technologies SSCWI
 • ออปโทรนิกส์ควบคุมการยิง Saab EOS 500
 • 2 x ศูนย์รวบ Saab Bridge Pointer TDS
 • ระบบควบคุมการยิง ประกอบด้วย (1) Saab 9LV Gun FCS module สำหรับปืนใหญ่เรือ/ปืนใหญ่กล (2) Saab 9LV ESSM FCS module สำหรับอาวุธปล่อยนำวิถี ESSM (3) Boeing AN/SWG-1A HSCLCS สำหรับอาวุธปล่อยนำวิถี Harpoon (4) Lockheed Martin Mk 309 สำหรับตอร์ปิโด
 • ระบบดักรับสัญญาณเรดาร์ Excelis ES-3601S
 • ระบบดักรับและหาทิศสัญญาณสื่อสาร Rohde & Schwarz ESMD และ DDF255
 • 2 x แท่นยิงเป้าลวง Terma DL-12T แท่นละ 12 ท่อยิง สำหรับเป้าลวงอาวุธปล่อยนำวิถี Chemring Sea GNAT
 • 4 x แท่นยิงเป้าลวง Terma Mk 137 แท่นละ 6 ท่อยิง สำหรับเป้าลวงตอร์ปิโด DCNS/Lacroix CANTO-V SEALAT
 • ระบบควบคุมการยิงเป้าลวง Terma SKWS (C-Guard) และ DCNS CONTRALTO-V
 • ระบบสื่อสาร ประกอบด้วย (1) ระบบสื่อสารแบบรวมการ Saab TactiCall (2) วิทยุสื่อสาร Rohde & Schwarz M3SR/M3AR (3) วิทยุสื่อสารผ่านดาวเทียม M-VSAT SHF C-band และ Ku-band (4) ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูลทางยุทธวิธี Saab Link E, Link G, Link 11 และ Avia Satcom/Rohde & Schwarz Link RTN (5) ระบบรักษาความปลอดภัยทางการสื่อสาร Rohde & Schwarz SECOS

ชุด ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ( Knox Class Frigate ) *ปลดประจำการ เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
461 ร.ล.พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก 30 กรกฎาคม 2537 Avondale Shipyard USA
462 ร.ล.พุทธเลิศหล้านภาลัย 13 พฤศจิกายน 2541 Avondale Shipyard USA
ขนาด
Displacement:
 • 2,323 long tons (2,360 t) (standard)
 • 3,156 long tons (3,207 t) (deep load)
Length:
 • 119 m (390 ft 5 in) o/a
 • 114 m (374 ft 0 in) w/l
Beam: 11.30 m (37 ft 1 in)
Draft: 4.23 m (13 ft 11 in)
Installed power:
 • 70,000 PS (51,000 kW; 69,000 shp)
 • 6 × water-tube boilers
Propulsion: 2 shafts, 2 × geared steam turbines
Speed: 36 knots (67 km/h; 41 mph)
อาวุธ
  • 5 × single 12.7 cm (5 in) guns
  • 2 × twin 3.7 cm (1.5 in) AA guns
  • 6 × single 2 cm (0.8 in) AA guns
  • 2 × quadruple 53.3 cm (21 in) torpedo tubes
  • 60 mines
  • 32–64 depth charges, 4 throwers and 6 individual racks
อิเล็กทรอนิกส์
 • เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ AN/SPS-10
 • เรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศ AN/SPS-40B
 • เรดาร์ควบคุมการยิง AN/SPG-53
 • เรดาร์เดินเรือ Marconi LN-66
 • โซนาร์หัวเรือ AN/SQS-26CX
 • โซนาร์ชักหย่อน AN/SQS-35 (V)
 • โซนาร์ลากท้าย AN/SQR-18A (V) 1
 • ระบบ ESM AN/SLQ-32 (V) 2
 • ระบบยิงเป้าลวง Mk.36 SRBOC
 • ระบบอำนวยการรบ FFISTS II (Frigate Integrated Shipboard Tactical System II)

ชุด ร.ล.เจ้าพระยา (Type 053HT/053HT-H Jianghu-III Class Frigate)[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
455 ร.ล. เจ้าพระยา 27 เมษายน 2534 China State Shipbuilding Corperation (CSSC) ธงของประเทศจีน จีน
456 ร.ล. บางปะกง 20 กรกฎาคม 2534 China State Shipbuilding Corperation (CSSC) ธงของประเทศจีน จีน
457 ร.ล. กระบุรี 16 มกราคม 2535 China State Shipbuilding Corperation (CSSC) ธงของประเทศจีน จีน
458 ร.ล. สายบุรี 4 สิงหาคม 2535 China State Shipbuilding Corperation (CSSC) ธงของประเทศจีน จีน
ขนาด
455 และ 456
 • ระวางขับน้ำปกติ 1,800 ตัน เต็มที่ 1,924 ตัน
457 และ 458
 • ระวางขับน้ำปกติ 1,840 ตัน เต็มที่ 1,961 ตัน
อาวุธ
455 และ 456
 • ปืนใหญ่เรือ Type 79 ขนาด 100 มม./56 คาลิเบอร์ แท่นคู่ 2 แท่น
 • ปืนใหญ่กล Type 76 ขนาด 37 มม./63 คาลิเบอร์ แท่นคู่ 4 แท่น
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นแดี่ยว 2 แท่น
 • แท่นยิงอาวุธปล่อยนำวิถีพื้น-สู่-พื้น C-801 4 แท่น แท่นละ 2 ท่อยิง
 • แท่นยิงจรวดปราบเรือดำน้ำ Type 81 (RBU-1200) 2 แท่น แท่นละ 5 ท่อยิง
 • แท่นยิงเป้าลวง 2 แท่น แท่นละ 26 ท่อยิง
457 และ 458
 • ปืนใหญ่เรือ JRNG-5 ขนาด 100 มม./56 คาลิเบอร์ แท่นคู่ 1 แท่น
 • ปืนใหญ่กล Type 76 ขนาด 37 มม./63 คาลิเบอร์ แท่นคู่ 4 แท่น
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นแดี่ยว 2 แท่น
 • แท่นยิงอาวุธปล่อยนำวิถีพื้น-สู่-พื้น C-802A 4 แท่น แท่นละ 2 ท่อยิง
 • แท่นยิงจรวดปราบเรือดำน้ำ Type 81 (RBU-1200) 2 แท่น แท่นละ 5 ท่อยิง
 • ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ สำหรับ ฮ. Super Lynx 300 1 เครื่อง
 • แท่นยิงเป้าลวง 2 แท่น แท่นละ 26 ท่อยิง
อิเล็กทรอนิกส์
455 และ 456
 • เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ Type 354 Eye Shield
 • เรดาร์ควบคุมการยิง Type 341 Rice Lamp
 • เรดาร์ควบคุมการยิง Type 343 Sun Visor
 • เรดาร์ควบคุมการยิง Type 352 Square Tie
 • เรดาร์เดินเรือ Decca และ Furuno
 • โซนาร์หัวเรือ SJD-5
 • ระบบ ESM Type 923-1 Jug Pair
 • ระบบ ECM แบบ noise jammer Type 981-2
 • ระบบยิงเป้าลวง Type 945G
 • ระบบอำนวยการรบ ZKJ-3A
457 และ 458
 • เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ SR-60A (Type 360)
 • เรดาร์ควบคุมการยิง TR-47C (Type 347)
 • เรดาร์ควบคุมการยิง Type 341 Rice Lamp
 • เรดาร์ควบคุมการยิง Type 352 Square Tie
 • เรดาร์เดินเรือ Sperry Bridge Master E และ Furuno
 • ระบบออปโทรนิกส์ควบคุมการยิง JPT-46
 • โซนาร์หัวเรือ SJD-5
 • ระบบ ESM Type 923-1 Jug Pair
 • ระบบ ECM แบบ noise jammer Type 981-2
 • ระบบยิงเป้าลวง Type 945G
 • ระบบอำนวยการรบ Poseidon-3

ชุด ร.ล.มกุฎราชกุมาร[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
433 ร.ล.มกุฎราชกุมาร 5 พฤษภาคม 2516 Yarrow Shipbuilding  สหราชอาณาจักร
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 1,948 ตัน เต็มที่ 2,072 ตัน
อาวุธ
 • ปืนใหญ่เรือ Mk.8 ขนาด 114 มม./55 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 2 แท่น
 • ปืนใหญ่กล Breda ขนาด 40 มม./70 คาลิเบอร์ แท่นคู่ 1 แท่น
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 4 แท่น
 • แท่นยิง PMW49A สำหรับตอร์ปิโด Mk.46 หรือ Stingray 2 แท่น แท่นละ 3 ท่อยิง
 • แท่นยิง Limbo Mk.10 สำหรับระเบิดลึก 1 แท่น 3 ท่อยิง
 • รางปล่อยระเบิดลึก 1 ราง
 • แท่นยิงเป้าลวง Mk.135 4 แท่น แท่นละ 6 ท่อยิง
อิเล็กทรอนิกส์
 • เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ Thales ZW06
 • เรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศ Thales DA05
 • เรดาร์ควบคุมการยิง Thales WM22 mod.61
 • เรดาร์เดินเรือ Decca
 • โซนาร์ Atlas DSQS-21C
 • ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ Elettronica Newton ประกอบด้วย
  • ระบบ ESM Elettronica ELT-211
  • ระบบ ECM แบบ noise jammer Elettronica ELT-318
 • ระบบยิงเป้าลวง Mk.33 RBOC
 • ระบบอำนวยการรบ Thales SEWACO (FORESEE-TH)

ชุด ร.ล.ตาปี (PF-103 Class Patrol Frigate)[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
431 ร.ล.ตาปี 19 พฤศจิกายน 2514 American Shipbuilding  สหรัฐ
432 ร.ล.คีรีรัฐ 10 สิงหาคม 2517 American Shipbuilding  สหรัฐ
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 1,079 ตัน เต็มที่ 1,125 ตัน
ระบบอาวุธ
 • ปืนใหญ่เรือ OTO Melara ขนาด 76 มม./62 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • ปืนใหญ่กล Bofors ขนาด 40 มม./70 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • ปืนใหญ่กล Rheinmetall ขนาด 20 มม./90 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 2 แท่น
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น
 • แท่นยิง Mk.32 mod.5 สำหรับตอร์ปิโด Mk.46 2 แท่น แท่นละ 3 ท่อยิง
 • รางปล่อยระเบิดลึก 1 ราง
 • แท่นยิงเป้าลวง Mk.135 2 แท่น แท่นละ 6 ท่อยิง
อิเล็กทรอนิกส์
 • เรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศ Thales DA05
 • เรดาร์ควบคุมการยิง Thales WM22 mod.61
 • เรดาร์เดินเรือ Decca
 • โซนาร์ Atlas DSQS-21C
 • ระบบ ESM Elettronica ELT-211
 • ระบบยิงเป้าลวง Mk.34 RBOC
 • ระบบอำนวยการรบ Thales SEWACO (FORESEE-TH)

ชุด ร.ล.ปิ่นเกล้า (Cannon Class Destroyer Escort)[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ปลดประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
413 ร.ล.ปิ่นเกล้า 22 กรกฎาคม 2502 ปลดประจำการตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2551

และมีผลอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2551

Western Pipe and Steel Company  สหรัฐ
ขนาด
 • ระวางขับน้ำเต็มที่ 1,930 ตัน
อาวุธ
 • ปืนใหญ่เรือ ขนาด 76 มม./50 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 3 แท่น
 • ปืนใหญ่กล ขนาด 40 มม./60 คาลิเบอร์ แท่นคู่ 3 แท่น
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 4 แท่น
 • แท่นยิง PMW49A สำหรับตอร์ปิโด Mk.46 หรือ Stingray 2 แท่น แท่นละ 3 ท่อยิง
 • แท่นยิงระเบิดลึก 8 แท่น
 • รางปล่อยระเบิดลึก 2 ราง

เรือคอร์เวต (เรือ คว.)[แก้]


ชุด ร.ล.รัตนโกสินทร์ (PFMM Mk.16 Class Corvette)[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
441 ร.ล.รัตนโกสินทร์ 26 กันยายน 2529 Tacoma Boat  สหรัฐ
442 ร.ล.สุโขทัย 19 กุมภาพันธ์ 2530 Tacoma Boat  สหรัฐ
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 870 ตัน เต็มที่ 962 ตัน
อาวุธ
 • ปืนใหญ่เรือ OTO Melara ขนาด 76 มม./62 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • ปืนใหญ่กล Breda ขนาด 40 มม./70 คาลิเบอร์ แท่นคู่ 1 แท่น
 • ปืนใหญ่กล Rheinmetall ขนาด 20 มม./90 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 2 แท่น
 • แท่นยิง Mk.141 สำหรับอาวุธปล่อยนำวิถีพื้น-สู่-พื้น Harpoon 2 แท่น แท่นละ 4 ท่อยิง
 • แท่นยิง Albatross สำหรับอาวุธปล่อยน้ำวิถีพื้น-สู่-อากาศ Aspide 1 แท่น 8 ท่อยิง
 • แท่นยิง Mk.32 mod.5 สำหรับตอร์ปิโด Mk.46 2 แท่น แท่นละ 3 ท่อยิง
 • แท่นยิงเป้าลวง 1 แท่น 10 กล่องยิง สำหรับเป้าลวง Dagaie
อิเล็กทรอนิกส์
 • เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ Thales SCOUTH MK 3
 • เรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศ Thales DA05
 • เรดาร์ควบคุมการยิง Thales WM25 mod.41
 • เรดาร์และออปโทรนิกส์ควบคุมการยิง Thales LIROD 8
 • เรดาร์เดินเรือ Sperry และ Furuno
 • โซนาร์ Atlas DSQS-21C MOD
 • ระบบ ESM AN/SLD-4 (V) (ITT Electronics System ES-3601)
 • ระบบอำนวยการรบ Thales SEWACO (FORESEE-TH)

Beyond The Aim CVT 441

เรือเร็วโจมตีอาวุธปล่อยนำวิถี (เรือ รจอ.)[แก้]


ชุด ร.ล.ปราบปรปักษ์ (FPB-45 Class FAC-M)[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
311 ร.ล.ปราบปรปักษ์ 28 กรกฎาคม 2519 Singapore Technologies Marine  สิงคโปร์
312 ร.ล.หาญหักศัตรู 6 พฤศจิกายน 2519 Singapore Technologies Marine  สิงคโปร์
313 ร.ล.สู้ไพรินทร์ 5 กุมภาพันธ์ 2520 Singapore Technologies Marine  สิงคโปร์
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 224 ตัน เต็มที่ 263 ตัน
อาวุธ
 • ปืนใหญ่เรือ Bofors Mk.1 ขนาด 57 มม./70 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • ปืนใหญ่กล Bofors L70 ขนาด 40 มม./70 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น
 • แท่นยิงอาวุธปล่อยนำวิถีพื้น-สู่-พื้น Gabriel 3 แท่น แท่นละ 3 ท่อยิง 1 แท่น แท่นละ 2 ท่อยิง 1 แท่น
 • แท่นยิงจรวดส่องสว่าง ขนาด 103 มม. ติดกับป้อมปืนใหญ่เรือ 6 ท่อยิง
 • แท่นยิงเป้าลวง 1 แท่น 10 กล่องยิง สำหรับเป้าลวง Dagaie
อิเล็กทรอนิกส์
 • เรดาร์ควบคุมการยิง Thales WM28 mod.5
 • เรดาร์เดินเรือ Decca TM 626
 • ระบบ ESM Argo Systems AR-700
โครงการปรับปรุง
 • ได้มีการถอดอาวุธปล่อยนำวิถี Gabriel ออกแล้ว และอยู่ในระหว่างการพิจารณาปรับเปลี่ยนประเภทเรือเป็นเรือเร็วโจมตีปืน

ชุด ร.ล.ราชฤทธิ์ (BMB-230 Class FAC-M)[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
321 ร.ล.ราชฤทธิ์ 10 สิงหาคม 2522 Cantiere Navale Breda ธงของประเทศอิตาลี อิตาลี
322 ร.ล.วิทยาคม 12 พฤศจิกายน 2522 Cantiere Navale Breda ธงของประเทศอิตาลี อิตาลี
323 ร.ล.อุดมเดช 21 กุมภาพันธ์ 2523 Cantiere Navale Breda ธงของประเทศอิตาลี อิตาลี
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 235 ตัน เต็มที่ 270 ตัน
อาวุธ
 • ปืนใหญ่เรือ OTO Melara Compact ขนาด 76 มม./62 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • ปืนใหญ่กล Breda ขนาด 40 มม./70 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น
 • แท่นยิงอาวุธปล่อยนำวิถีพื้น-สู่-พื้น Exocet MM38 2 แท่น แท่นละ 2 ท่อยิง
อิเล็กทรอนิกส์
 • เรดาร์ควบคุมการยิง Thales WM28 mod.41
 • เรดาร์เดินเรือ Decca 1229
 • ระบบ ESM Decca RDL-2

เรือเร็วโจมตีปืน (เรือ รจป.)[แก้]


ชุด ร.ล.ชลบุรี (MV400 Class FAC-G)[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
331 ร.ล.ชลบุรี 22 กุมภาพันธ์ 2526 Cantiere Navale Breda ธงของประเทศอิตาลี อิตาลี
332 ร.ล.สงขลา 8 กรกฎาคม 2526 Cantiere Navale Breda ธงของประเทศอิตาลี อิตาลี
333 ร.ล.ภูเก็ต 17 ตุลาคม 2526 Cantiere Navale Breda ธงของประเทศอิตาลี อิตาลี
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 420 ตัน เต็มที่ 450 ตัน
อาวุธ
 • ปืนใหญ่เรือ OTO Melara ขนาด 76 มม./62 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 2 แท่น
 • ปืนใหญ่กล Breda ขนาด 40 มม./70 คาลิเบอร์ แท่นคู่ 1 แท่น
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น
 • แท่นยิงเป้าลวง Mk.135 4 แท่น แท่นละ 6 ท่อยิง
อิเล็กทรอนิกส์
 • เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ Thales ZW06
 • เรดาร์ควบคุมการยิง Thales WM22 mod.61
 • เรดาร์และออปโทรนิกส์ควบคุมการยิง Thales LIROD 8
 • เรดาร์เดินเรือ Decca 1226
 • ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์ Elettronica Newton ประกอบด้วย
  • ระบบ ESM Elettronica ELT 211
  • ระบบ ECM แบบ noise jammer Elettronica ELT 318
 • ระบบยิงเป้าลวง Mk.33 RBOC

เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง (เรือ ตกก.)[แก้]


ชุด ร.ล.ปัตตานี[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
511 ร.ล.ปัตตานี 2548 China State Shipbuilding Corperation (CSSC) ธงของประเทศจีน จีน
512 ร.ล.นราธิวาส 2548 China State Shipbuilding Corperation (CSSC) ธงของประเทศจีน จีน
ขนาด
 • ระวางขับน้ำเต็มที่ 1,440 ตัน
อาวุธ
 • ปืนใหญ่เรือ OTO Melara Super Rapid ขนาด 76 มม./62 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • ปืนกลขนาด 20 มม. Vektor GI2 แท่นเดี่ยว 2 แท่น
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น
 • มีระบบรองรับการติดตั้งแท่นยิง Mk.141 สำหรับอาวุธปล่อยนำวิถีพื้น-สู่-พื้น Harpoon 2 แท่น แท่นละ 4 ท่อยิง
 • ลานจอดและโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ สำหรับ ฮ. Super Lynx 300 1 เครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์
 • เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ Selex RAN-30X/I
 • เรดาร์และออปโทรนิกส์ควบคุมการยิง Rhienmetall TMX/EO
 • เรดาร์เดินเรือ Raytheon NSC-25
 • ระบบอำนวยการรบ Atlas COSYS

ชุด ร.ล.กระบี่ (BAE Systems Surface Ships OPV)[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
551 ร.ล.กระบี่ 26 สิงหาคม 2556 Royal Thai Naval Dockyard  ไทย
552 ร.ล ประจวบคีรีขันธ์ 27 กันยายน 2562 Royal Thai Naval Dockyard  ไทย
ขนาด
 • ระวางขับน้ำเต็มที่ 1,900 ตัน
 • ความเร็ว 25 น๊อต
เครื่องจักร
 • เครื่องจักรใหญ่ MAN 16V28/33D 2 x 7,200 kW @ 1,000 rpm,เกียร์ ZF 53600 NR2H,CPP WARTSILA
อาวุธ
 • ปืนใหญ่เรือ OTO Breda Super Rapid ขนาด 76 มม./62 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • ปืนใหญ่กล MSI DS-30M REMSIG ขนาด 30 มม./75 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 2 แท่น
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น
 • ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ สำหรับ ฮ. Super Lynx 300 1 เครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์
 • เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ Thales Variant
 • เรดาร์และออปโทรนิกส์ควบคุมการยิง Thales LIROD Mk.2
 • เรดาร์เดินเรือ
 • ระบบพิสูจน์ฝ่าย Thales TSA 2525
 • ระบบอำนวยการรบ Thales TACTICOS
 • ระบบสื่อสารแบบรวมการ Theles FICS (Fully Integrated Communications System)
 • ระบบ IPMS (Intergrate Platform Management System) Servowatch

เรือตรวจการณ์ปราบเรือดำน้ำ (เรือ ตกด.)[แก้]


ชุด ร.ล.คำรณสินธุ (Vosper Thornycroft ASW Corvette)[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
531 ร.ล.คำรณสินธุ 29 กรกฎาคม 2535 Italthai Marine  ไทย
532 ร.ล.ทะยานชล 5 กันยายน 2535 Italthai Marine  ไทย
533 ร.ล.ล่องลม 2 ตุลาคม 2535 Royal Thai Naval Dockyard  ไทย
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 362 ตัน เต็มที่ 475 ตัน
อาวุธ
 • ปืนใหญ่เรือ OTO Melara Compact ขนาด 76 มม./62 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • ปืนใหญ่กล Breda ขนาด 30 มม./70 คาลิเบอร์ แท่นคู่ 1 แท่น
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 4 แท่น
 • แท่นยิง PMW49A สำหรับตอร์ปิโด Mk.46 หรือ Stingray 2 แท่น แท่นละ 3 ท่อยิง
 • รางปล่อยระเบิดลึก 1 ราง
 • รางปล่อยระเบิดลึกหรือทุ่นระเบิด 2 ราง
อิเล็กทรอนิกส์
 • เรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศ BAe AWS-4
 • ระบบออปโทรนิกส์ควบคุมการยิง BAe Sea Archer Mk.1A mod.2
 • เรดาร์เดินเรือ Sperry
 • โซนาร์ Atlas DSQS-21C
 • ระบบอำนวยการรบ BAe NAUTIS-P

เรือตรวจการณ์ปืน (เรือ ตกป.)[แก้]


ร.ล. กันตัง เรือตรวจการณ์ปืนหมายเลข 524 ระหว่างการฝึกร่วม CARAT 2006 กับกองทัพเรือสหรัฐ

ชุด ร.ล.สัตหีบ (PSMM Mk.5 Class PG)[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
521 ร.ล.สัตหีบ 16 กันยายน 2526 Italthai Marine  ไทย
522 ร.ล.คลองใหญ่ 10 เมษายน 2527 Italthai Marine  ไทย
523 ร.ล.ตากใบ 17 กรกฎาคม 2528 Italthai Marine  ไทย
524 ร.ล.กันตัง 2 ธันวาคม 2528 Italthai Marine  ไทย
525 ร.ล.เทพา 4 พฤศจิกายน 2528 Italthai Marine  ไทย
526 ร.ล.ท้ายเหมือง 20 กุมภาพันธ์ 2529 Italthai Marine  ไทย
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 265 ตัน เต็มที่ 300 ตัน
อาวุธ
521 ถึง 523
 • ปืนใหญ่เรือ OTO Melara Compact ขนาด 76 มม./62 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • ปืนใหญ่กล Breda ขนาด 40 มม./70 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • ปืนใหญ่กล Oerlikon GAM-C01 ขนาด 20 มม./90 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 2 แท่น
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น
524 ถึง 526
 • ปืนใหญ่เรือ Bofors ขนาด 76 มม./50 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • ปืนใหญ่กล Bofors ขนาด 40 มม./60 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • ปืนใหญ่กล Oerlikon GAM-C01 ขนาด 20 มม./90 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 2 แท่น
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น
อิเล็กทรอนิกส์
521 ถึง 523
 • เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ Furuno
 • ระบบออปโทรนิกส์ควบคุมการยิง Thales Mirador
 • ระบบอำนวยการรบ Thales TACTICOS
524 ถึง 526
 • เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ Decca

ชุด ร.ล.หัวหิน[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
541 ร.ล.หัวหิน 17 มกราคม 2544 Asian Marine Services  ไทย
542 ร.ล.แกลง 17 มกราคม 2544 Asian Marine Services  ไทย
543 ร.ล.ศรีราชา 24 กันยายน 2544 Royal Thai Naval Dockyard  ไทย
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 530 ตัน เต็มที่ 590 ตัน
อาวุธ
 • ปืนใหญ่เรือ ขนาด Bofors 76 มม./50 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • ปืนใหญ่กล ขนาด Bofors 40 มม./60 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น
อิเล็กทรอนิกส์
 • เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ Sperry

ชุด ร.ล.แหลมสิงห์[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
561 ร.ล.แหลมสิงห์ 21 กันยายน 2559 Royal Thai Naval Dockyard  ไทย

เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่ง (เรือ ตกฝ.)[แก้]


ชุด ต.11 (PGM-71 Class)[แก้]

ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
ต.11 1 กุมภาพันธ์ 2509 Peterson Builders  สหรัฐ
ต.12 4 ตุลาคม 2509 Peterson Builders  สหรัฐ
ต.13 8 มีนาคม 2511 Peterson Builders  สหรัฐ
ต.14 16 ตุลาคม 2512 Peterson Builders  สหรัฐ
ต.15 16 ตุลาคม 2512 Peterson Builders  สหรัฐ
ต.16 12 กุมภาพันธ์ 2513 Peterson Builders  สหรัฐ
ต.17 12 กุมภาพันธ์ 2513 Peterson Builders  สหรัฐ
ต.18 12 กุมภาพันธ์ 2513 Peterson Builders  สหรัฐ
ต.19 14 พฤษภาคม 2514 Peterson Builders  สหรัฐ
ต.110 14 พฤษภาคม 2514 Peterson Builders  สหรัฐ
 • ทร. มีแผนปลดประจำการเรือชุด ต.11 จำนวน 6 ลำ คือ ต.11 ต.12 ต.13 ต.14 ต.19 และ ต.110 ระหว่างปี 2552-2556 โดย ทร. ได้จัดหาเรือชุด ต.991 (3 ลำ) และ ต.994 (3 ลำ) ทดแทน
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 130 ตัน เต็มที่ 146 ตัน
อาวุธ
 • ปืนใหญ่กล Bofors Mk.3 ขนาด 40 มม./60 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • ปืนใหญ่กล Oerlikon GAM-C01 ขนาด 20 มม./90 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น (ต.11 และ ต.13 - ต.110)
 • ปืนใหญ่กล Oerlikon ขนาด 20 มม./70 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น (ต.12)
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น
 • เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 81 มม. แท่นเดี่ยว 1 แท่น
อิเล็กทรอนิกส์
 • เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ Furuno (ต.11 - ต.14, ต.16 - ต.18 และ ต.110) หรือ Anritsu (ต.15) หรือ Koden (ต.19)

ชุด ต.111[แก้]

ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
ต.111 28 มีนาคม 2557 Marsun  ไทย
ต.112 28 มีนาคม 2557 Marsun  ไทย
ต.113 28 มีนาคม 2557 Marsun  ไทย
ขีดความสามารถ
 • เพื่อสนองภารกิจหลักด้านการรักษาอธิปไตยของชาติ ตลอดแนวน่านน้ำในการตรวจการณ์ สกัดกั้น ลาดตระเวน ป้องกันการแทรกซึมของเหล่าข้าศึกทางทะเลและชายฝั่ง รวมถึงการป้องกันรักษาคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติตามแนวชายฝั่งในอ่าวไทยและทะเลอันดามัน ตลอดจนการคุ้มครองเรือประมง เรือพาณิชย์ และถวายความปลอดภัยแด่พระบรมวงศานุวงศ์
 • นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นการชดเชยเรือเก่าที่ปลดระวาง และเพิ่มจำนวนในการสนับสนุนการปฏิบัติการทางเรือสาขาต่างๆ ในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลและชายฝั่งในการสนองภารกิจ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้
ขนาด
 • ระวางขับน้ำเต็มที่ 150 ตัน
ระยะปฏิบัติการ
 • ระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 1,200 ไมล์ทะเล ด้วยความเร็วเดินทางมัธยัสถ์ (15 นอต) ที่ระวางขับน้ำเต็มที่
อาวุธ
 • ปืนกลขนาด 20 มม. Vektor GI2 แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น
 • มีพื้นที่รองรับการติดตั้งแท่นยิงอาวุธปล่อยพื้น-สู่-พื้น ขนาดเล็ก 2 แท่นยิง

ชุด ต.81[แก้]

ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
ต.81 4 สิงหาคม 2542 Silkline International - Australian Submarine Corperation (ASC) Joint Venture  ไทย
ต.82 9 ธันวาคม 2542 Silkline International - Australian Submarine Corperation (ASC) Joint Venture  ไทย
ต.83 27 ตุลาคม 2543 Silkline International - Australian Submarine Corperation (ASC) Joint Venture  ไทย
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 95 ตัน เต็มที่ 110 ตัน
อาวุธ
 • ปืนใหญ่กล ฺBofors ขนาด 40 มม./60 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • ปืนใหญ่กล Oerlikon GAM-C01 ขนาด 20 มม./90 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น
อิเล็กทรอนิกส์
 • เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ Anritsu

ชุด ต.91[แก้]

เรือต.96 เรือตรวจการณ์ใกล้ฝั่งของราชนาวีไทย
ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
ต.91 12 สิงหาคม 2511 Royal Thai Naval Dockyard  ไทย
ต.92 21 ธันวาคม 2519 Royal Thai Naval Dockyard  ไทย
ต.93 10 สิงหาคม 2522 Royal Thai Naval Dockyard  ไทย
ต.94 16 กันยายน 2524 Royal Thai Naval Dockyard  ไทย
ต.95 27 ธันวาคม 2525 Royal Thai Naval Dockyard  ไทย
ต.96 27 ธันวาคม 2525 Royal Thai Naval Dockyard  ไทย
ต.97 16 กันยายน 2526 Royal Thai Naval Dockyard  ไทย
ต.98 7 มีนาคม 2528 Royal Thai Naval Dockyard  ไทย
ต.99 9 มกราคม 2531 Royal Thai Naval Dockyard  ไทย
ขนาด
ต.91
 • ระวางขับน้ำปกติ 115 ตัน เต็มที่ 124 ตัน
ต.92 และ ต.93
 • ระวางขับน้ำปกติ 117 ตัน เต็มที่ 126 ตัน
ต.94 ถึง ต.98
 • ระวางขับน้ำปกติ 125 ตัน เต็มที่ 134 ตัน
ต.99
 • ระวางขับน้ำปกติ 126 ตัน เต็มที่ 130 ตัน
อาวุธ
ต.91
 • ปืนใหญ่กล Bofors ขนาด 40 มม./60 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • ปืนใหญ่กล Oerlikon GAM-C01 ขนาด 20 มม./90 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น
ต.92 ถึง ต.98
 • ปืนใหญ่กล Bofors ขนาด 40 มม./60 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 2 แท่น
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น
ต.99
 • ปืนใหญ่กล Bofors ขนาด 40 มม./70 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • ปืนใหญ่กล Oerlikon GAM-C01 ขนาด 20 มม./90 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น
อิเล็กทรอนิกส์
 • เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ Decca
 • ระบบออปโทรนิกส์ควบคุมการยิง BAe Sea Archer Mk.1A (ต.99)

ชุด ต.991[แก้]

ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
ต.991 27 พฤศจิกายน 2550 Royal Thai Naval Dockyard  ไทย
ต.992 2550 Marsun  ไทย
ต.993 2550 Marsun  ไทย
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 170 ตัน เต็มที่ 186 ตัน
อาวุธ
 • ปืนใหญ่กล MSI DS-30M REMSIG ขนาด 30 มม./75 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 2 แท่น
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น
อิเล็กทรอนิกส์
 • เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ Sperry และ Furuno
 • ระบบออปโทรนิกส์ควบคุมการยิง Thales Mirador
 • ระบบอำนวยการรบ Thales TACTICOS

โครงการเรือ ตกฝ. ชุด ต.994[แก้]

ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
ต.994 11 กรกฎาคม 2554 Royal Thai Naval Dockyard  ไทย
ต.995 13 กรกฎาคม 2554 Marsun  ไทย
ต.996 13 กรกฎาคม 2554 Marsun  ไทย
ขนาด
 • ระวางขับน้ำเต็มที่ 215 ตัน
อาวุธ
 • ปืนใหญ่กล MSI DS-30M REMSIG ขนาด 30 มม./75 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • ปืนกล OTO Melara naval terret ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น
 • มีพื้นที่รองรับการติดตั้งแท่นยิงอาวุธปล่อยพื้น-สู่-พื้น ขนาดเล็ก
อิเล็กทรอนิกส์
 • เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ Sperry และ Furuno
 • ระบบออปโทรนิกส์ควบคุมการยิง Thales Mirador
 • ระบบอำนวยการรบ Thales TACTICOS

เรือตรวจการณ์ชายฝั่ง (เรือ ตกช.)[แก้]


ชุด ต.21[แก้]

ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
ต.21 19 ธันวาคม 2511 Swiftships  สหรัฐ - ต.22 19 ธันวาคม 2511 Swiftships  สหรัฐ
ต.23 24 พฤศจิกายน 2513 Swiftships  สหรัฐ - ต.24 24 พฤศจิกายน 2513 Swiftships  สหรัฐ
ต.25 24 พฤศจิกายน 2513 Swiftships  สหรัฐ - ต.26 24 พฤศจิกายน 2513 Swiftships  สหรัฐ
ต.27 24 พฤศจิกายน 2513 Swiftships  สหรัฐ - ต.28 24 พฤษภาคม 2519 Swiftships  สหรัฐ
ต.29 24 พฤษภาคม 2519 Swiftships  สหรัฐ - ต.210 24 พฤษภาคม 2519 Swiftships  สหรัฐ
ต.211 24 พฤษภาคม 2519 Swiftships  สหรัฐ - ต.212 24 พฤษภาคม 2519 Swiftships  สหรัฐ
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 20 ตัน เต็มที่ 22 ตัน
อาวุธ
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นคู่ 1 แท่น
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 81 มม. แท่นเดี่ยว 1 แท่น
อิเล็กทรอนิกส์
 • เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ Anritsu (ต.21 - ต.23) หรือ Furuno (ต.24 - ต.211) หรือ Koden (ต.212)

ชุด ต.213[แก้]

ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
ต.213 29 สิงหาคม 2523 Italthai Marine  ไทย ต.214 29 สิงหาคม 2523 Italthai Marine  ไทย
ต.215 29 สิงหาคม 2523 Italthai Marine  ไทย ต.216 26 มีนาคม 2524 Italthai Marine  ไทย
ต.217 26 มีนาคม 2524 Italthai Marine  ไทย ต.218 26 มีนาคม 2524 Italthai Marine  ไทย
ต.219 16 กันยายน 2524 Italthai Marine  ไทย ต.220 16 กันยายน 2524 Italthai Marine  ไทย
ต.221 16 กันยายน 2524 Italthai Marine  ไทย ต.222 16 กันยายน 2524 Italthai Marine  ไทย
ต.223 16 กันยายน 2524 Italthai Marine  ไทย ต.224 19 พฤศจิกายน 2525 Italthai Marine  ไทย
ต.225 28 มีนาคม 2527 Italthai Marine  ไทย ต.226 28 มีนาคม 2527 Italthai Marine  ไทย
 • เรือ ต.215 เสียหายอย่างหนักจากเหตุการณ์คลื่นยักษ์สึนามิเคลื่อนเข้าถล่มจังหวัดชายฝั่งอันดามันของประเทศไทย เมื่อ 26 ธันวาคม 2547 ขณะปฏิบัติภารกิจในหมู่เรือถวายความปลอดภัยทางน้ำ บริเวณหน้าโรงแรมโรงแรมลาฟลอรา จังหวัดพังงา ห่างจากฝั่งประมาณ 1,500 หลา โดยกำลังพลประจำเรือจมน้ำเสียชีวิต 1 นาย คือ จ่าเอกเผด็จชัย พูลสุภาพ หลังจากการกู้ซากเรือโดยกำลังพลจากกองเรือทุ่นระเบิด กองเรือยุทธการ นักประดาน้ำจากกรมสรรพาวุธทหารเรือ และนักทำลายใต้น้ำจู่โจมของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษทางเรือ กองทัพเรือได้พิจารณาแล้วพบว่าไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับมาใช้งานใหม่ได้อีก จึงตัดสินใจปลดประจำการเรือ ต.215 ลงในที่สุด[1][2]
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 31 ตัน เต็มที่ 35 ตัน
อาวุธ
 • ปืนใหญ่กล Oerlikon GAM-C01 ขนาด 20 มม./90 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 1 แท่น
อิเล็กทรอนิกส์
 • เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ Anritsu หรือ Furuno

ชุด ต.227[แก้]

ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
ต.227 2550 Marsun  ไทย
ขนาด
 • ระวางขับน้ำเต็มที่ 43 ตัน
อาวุธ
 • ปืนกลขนาด 20 มม. Vektor GI2 แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 1 แท่น
อิเล็กทรอนิกส์
 • เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ Furuno

ชุด ต.228[แก้]

ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
ต.228 15 พฤษภาคม 2556 Marsun  ไทย
ต.229 15 พฤษภาคม 2556 Marsun  ไทย
ต.230 15 พฤษภาคม 2556 Marsun  ไทย
ต.232 30 พฤศจิกายน 2559 Marsun  ไทย
ต.233 30 พฤศจิกายน 2559 Marsun  ไทย
ต.234 30 พฤศจิกายน 2559 Marsun  ไทย
ต.235 30 พฤศจิกายน 2559 Marsun  ไทย
ต.236 30 พฤศจิกายน 2559 Marsun  ไทย
ต.237 30 พฤศจิกายน 2559 Marsun  ไทย
ระยะปฏิบัติการ
 • ระยะปฏิบัติการไม่น้อยกว่า 350 ไมล์ทะเล ด้วยความเร็วเดินทางมัธยัสถ์ (15 นอต) ที่ระวางขับน้ำเต็มที่
อาวุธ
 • ปืนกลขนาด 20 มม. Vektor GI2 แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 81 มม. แท่นเดี่ยว 1 แท่น

ชุด ต.231 (Hysucat 18 Class PBH)[แก้]

ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
ต.231 11 กุมภาพันธ์ 2531 Technautic Intertrading  ไทย
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 34 ตัน เต็มที่ 37 ตัน
ระบบอาวุธ
 • ปืนใหญ่กล Oerlikon GAM-C01 ขนาด 20 มม./90 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น
อิเล็กทรอนิกส์
 • เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ Anritsu

ชุด ต.241 (Seafox Mk.IV Special Warfare Craft Light)[แก้]

ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
ต.241  สหรัฐ
ต.242  สหรัฐ
ต.243  สหรัฐ

เรือเร็วตรวจการณ์ลำน้ำ (เรือ รตล.)[แก้]


ชุด ล.11 (Mk.II Class PBR)[แก้]

ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
ล.11 - ล.145 9 กุมภาพันธ์ 2514 United Boat Builder  สหรัฐ
 • ปัจจุบันเรือชุดนี้ได้ปลดประจำการไปแล้ว 6 ลำ คือ ล.14 ล.117 ล.119 ล.120 ล.130 และ ล.140
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 8 ตัน
อาวุธ
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นคู่ 1 แท่น
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 60 มม. แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 40 มม. แท่นเดี่ยว 1 แท่น

เรือยนต์ตรวจการณ์ลำน้ำ (เรือ ยตล.)[แก้]


ชุด ล.21[แก้]

ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
ล.21 - ล.26 19 ธันวาคม 2511 Birchfield Shipbuilding and Boiler  สหรัฐ
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 10 ตัน เต็มที่ 13 ตัน
อาวุธ
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นคู่ 1 แท่น
 • ปืนกล ขนาด 7.62 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น

เรือจู่โจมลำน้ำ (เครื่องติดท้าย) (เรือ จลต.)[แก้]


ชุด ล.31[แก้]

ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
ล.31 - ล.3129 Royal Thai Naval Dockyard  ไทย
ล.3133 - ล.3135 Royal Thai Naval Dockyard  ไทย
ขนาด
 • ระวางขับน้ำเต็มที่ 0.4 ตัน
อาวุธ
 • ปืนกล ขนาด 7.62 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น

เรือจู่โจมลำน้ำ (แบบพ่นน้ำ) (เรือ จลพ.)[แก้]


ชุด ล.3130[แก้]

ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
ล.3130 - ล.3132 Royal Thai Navy Dockyard  ไทย
ขนาด
 • ระวางขับน้ำเต็มที่ 0.4 ตัน
อาวุธ
 • ปืนกล ขนาด 7.62 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น

เรือยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่ (เรือ ยพญ.)[แก้]


ชุด ร.ล.สีชัง (Normed PS 700 Class LST)[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
721 ร.ล.สีชัง 9 ตุลาคม 2530 Italthai Marine  ไทย
722 ร.ล.สุรินทร์ 16 ธันวาคม 2531 Bangkok Dock  ไทย
ขนาด
 • ระวางขับน้ำเต็มที่ 3,540 ตัน (721) หรือ 4,520 ตัน (722)
อาวุธ
 • ปืนใหญ่กล Bofors L70 ขนาด 40 มม./70 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น (721) หรือ 2 แท่น (722)
 • ปืนใหญ่กล Rheinmetall ขนาด 20 มม./90 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 2 แท่น
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น
ขีดความสามารถ
 • ดาดฟ้าเฮลิคอปเตอร์ บริเวณกลางลำเรือ สำหรับ ฮ. Bell-212 1 เครื่อง หรือรถฮัมวี่ 10 คัน และบริเวณท้ายเรือ สำหรับ ฮ. Bell-212 1 เครื่อง
 • ดาดฟ้าบรรทุก สำหรับยุทโธปกรณ์ 850 ตัน หรือรถถัง M60 13 คัน และรถยนต์บรรทุก 2 ตัน 6 คัน หรือรถสะเทินน้ำสะเทินบก AAV 12 คัน
 • เรือระบายพลขนาดเล็ก (LCVP) 4 ลำ
 • นาวิกโยธิน 339 คน (721) หรือ 354 คน (722)
อิเล็กทรอนิกส์
 • เรดาร์เดินเรือ Decca
 • ระบบออปโทรนิกส์ควบคุมการยิง BAe Sea Archer Mk.1A mod.2

ชุด ร.ล.อ่างทอง (ลำที่ 3) (Endurance Class)[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
791 ร.ล.อ่างทอง 19 เมษายน 2555 Singapore Technologies Marine  สิงคโปร์
ขนาด
 • ระวางขับน้ำเต็มที่ 7,600 ตัน
อาวุธ
 • ปืนใหญ่เรือ OTO Melara super Rapid ขนาด 76 มม./62 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • ปืนกล 30 มม. Sea Hawk MSI-DS30 MR ขนาด 30 มม./75 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 2 แท่น
ขีดความสามารถ
 • ดาดฟ้าเฮลิคอปเตอร์ สำหรับ ฮ. S-70B หรือ MH-60S 2 เครื่อง หรือ ฮ. CH-47D 1 เครื่อง
 • โรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ สำหรับ ฮ. S-70B หรือ MH-60S 2 เครื่อง
 • ดาดฟ้าบรรทุก สำหรับรถถัง M60 18 คัน หรือรถยนต์บรรทุกพร้อมรถพ่วง 15 คัน หรือรถสะเทินน้ำสะเทินบก AAV 19 คัน
 • อู่ลอย สำหรับเรือระบายพลขนาดกลาง (เรือ รพก. หรือ LCM) 2 ลำ และแรมพ์ท้ายสามารถต่อเชื่อมกับเรือระบายพลขนาดใหญ่ (LCU) ได้
 • เรือระบายพลขนาดเล็ก (LCVP) 2 ลำ
 • ทหาร 390 คน เป็นนาวิกโยธิน 360 คน หน่วยบิน 15 คน ฝ่ายอำนวยการ 15 คน
อิเล็กทรอนิกส์
 • เรดาร์ตรวจการณ์ทางอากาศ Terma SCANTER 4100 (Terma C-Search)
 • ระบบออปโทรนิกส์ควบคุมการยิง Terma C-Fire
 • ระบบอำนวยการรบ Terma C-Flex

เรือระบายพลขนาดใหญ่ (เรือ รพญ.)[แก้]


ชุด ร.ล.เภตรา (LCT-501 Class)[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
764 ร.ล.เภตรา 9 พฤศจิกายน 2491 Quincy Barge  สหรัฐ
766 ร.ล.ตะลิบง 2492 Quincy Barge  สหรัฐ
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 145 ตัน เต็มที่ 330 ตัน
อาวุธ
 • ปืนใหญ่กล Oerlikon Mk.24 ขนาด 20 มม./70 คาลิเบอร์ แท่นคู่ 2 แท่น
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 4 แท่น
ขีดความสามารถ
 • ดาดฟ้าบรรทุก สำหรับยุทโธปกรณ์ 150 ตัน หรือรถถัง M60 2 คัน
อิเล็กทรอนิกส์
 • เรดาร์เดินเรือ AN/SPS-53

ชุด ร.ล.มัตโพน (ลำใหม่)[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
784 ร.ล.มัตโพน 8 ธันวาคม 2553 Marsun  ไทย
785 ร.ล.ราวี 8 ธันวาคม 2553 Marsun  ไทย
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 420 ตัน เต็มที่ 550 ตัน
อาวุธ
 • ปืนกลขนาด 20 มม. Vektor GI2 แท่นเดี่ยว 4 แท่น
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. M2 (หนัก) แท่นเดี่ยว 2 แท่น
ขีดความสามารถ
 • เป็นเรือระบายพลขึ้นบกขนาดใหญ่
 • วัสดุตัวเรือสร้างด้วยเหล็ก
 • ความเร็วสูงสุด 12 นอต
 • ความเร็วมัธยัสถ์ 10 นอต
 • ขนาดยาว 55 เมตร กว้าง 11 เมตร

ชุด ร.ล.ทองแก้ว[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
771 ร.ล.ทองแก้ว 28 ธันวาคม 2525 Bangkok Dock  ไทย 772 ร.ล.ทองหลาง 19 เมษายน 2526 Bangkok Dock  ไทย
773 ร.ล.วังนอก 16 กันยายน 2526 Bangkok Dock  ไทย 774 ร.ล.วังใน 11 พฤศจิกายน 2526 Bangkok Dock  ไทย
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 173 ตัน เต็มที่ 396 ตัน
อาวุธ
 • ปืนใหญ่กล Oerlikon GAM-C01 ขนาด 20 มม./90 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 2 แท่น
 • ปืนกล ขนาด 7.62 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น
ขีดความสามารถ
 • ดาดฟ้าบรรทุก สำหรับยุทโธปกรณ์ 143 ตัน หรือรถถัง M60 2 คัน
อิเล็กทรอนิกส์
 • เรดาร์เดินเรือ Decca

ชุด ร.ล.มันนอก[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
781 ร.ล.มันนอก Silkline International - Australian Submarine Corperation (ASC) Joint Venture  ไทย
782 ร.ล.มันกลาง Silkline International - Australian Submarine Corperation (ASC) Joint Venture  ไทย
783 ร.ล.มันใน Silkline International - Australian Submarine Corperation (ASC) Joint Venture  ไทย
ขนาด
 • ระวางขับน้ำเต็มที่ 550 ตัน
อาวุธ
 • ปืนใหญ่กล Rheinmetall ขนาด 20 มม./90 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 2 แท่น
ขีดความสามารถ
 • ดาดฟ้าบรรทุก สำหรับรถถัง M60 2 คัน
อิเล็กทรอนิกส์
 • เรดาร์เดินเรือ Raytheon Pathfinder และ Furuno

เรือส่งกำลังบำรุงขนาดเล็ก (เรือ สกล.)[แก้]


โครงการเรือ สกล. ชุดแรก[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
784 ร.ล.มัตโพน ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ Marsun  ไทย
785 ร.ล.ราวี ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๓ Marsun  ไทย
อาวุธ
 • ปืนใหญ่กล Oerlikon GAM-C01 ขนาด 20 มม./90 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 4 แท่น
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น
ขีดความสามารถ
 • ดาดฟ้าบรรทุก สำหรับยุทโธปกรณ์ 145 ตัน หรือรถถัง M60 2 คัน หรือรถ HMMWV 12 คัน
อิเล็กทรอนิกส์
 • เรดาร์เดินเรือ

เรือระบายพลขนาดเล็ก (เรือ รพล.)[แก้]


ชุด ล.51[แก้]

ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
ล.51 - ล.56  สหรัฐ

เรือหุ้มเกราะลำเลียงพล (เรือ หกล.)[แก้]


ชุด ล.41[แก้]

ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
ล.41 - ล.43 Sewart Seacraft  สหรัฐ
ขนาด
 • ระวางขับน้ำเต็มที่ 15 ตัน
อาวุธ
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 4 แท่น
 • เครื่องยิงลูกระเบิด ขนาด 60 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น

เรือปฏิบัติการพิเศษ (เรือ พ.)[แก้]


ชุด พ.51[แก้]

ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
พ.51 ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ Marsun  ไทย
พ.52 ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ Marsun  ไทย
พ.53 ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ Marsun  ไทย
พ.54 ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๒ Marsun  ไทย

เรือกวาดทุ่นระเบิดใกล้ฝั่ง (เรือ กทฝ.)[แก้]


ชุด ร.ล.ลาดหญ้า (ลำที่ 2) (MSC-289 Class)[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
612 ร.ล.บางแก้ว 9 กรกฎาคม 2508 Dorchester Shipbuilding  สหรัฐ
613 ร.ล.ดอนเจดีย์ 17 กันยายน 2508 Peterson Builders  สหรัฐ
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 330 ตัน เต็มที่ 384 ตัน
อาวุธ
 • ปืนใหญ่กล Oerlikon Mk.10 ขนาด 20 มม./70 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • เครื่องกวาดทุ่นระเบิด Mk.4 (V), Mk.6 และ Type Q2
อิเล็กทรอนิกส์
 • เรดาร์เดินเรือ Decca 1226
 • โซนาร์ AN/UQS-1D

เรือสนับสนุนการต่อต้านทุ่นระเบิด (เรือ สตท.)[แก้]


ชุด ร.ล.ถลาง[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
621 ร.ล.ถลาง 25 มิถุนายน 2523 Bangkok Dock  ไทย
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 916 ตัน เต็มที่ 1,095 ตัน
อาวุธ
 • ปืนใหญ่กล Bofors ขนาด 40 มม./60 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • ปืนใหญ่กล Oerlikon GAM-C01 ขนาด 20 มม./90 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 2 แท่น
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น
 • รางปล่อยทุ่นระเบิด 1 ราง
 • เครื่องกวาดทุ่นระเบิดอิทธิพลเสียง 4 ชุด

เรือล่าทำลายทุ่นระเบิดใกล้ฝั่ง (เรือ ลทฝ.)[แก้]


ชุด ร.ล.บางระจัน (M48 Class MHC)[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
631 ร.ล.บางระจัน 29 เมษายน 2530 Friedrich Lurssen Werft ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี
632 ร.ล.หนองสาหร่าย 17 พฤศจิกายน 2530 Friedrich Lurssen Werft ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 414 ตัน เต็มที่ 444 ตัน
อาวุธ
 • ปืนใหญ่กล Oerlikon GAM-C01 ขนาด 20 มม./90 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 3 แท่น
 • รางปล่อยทุ่นระเบิด 1 ราง
 • ยานล่าทำลายทุ่นระเบิด Gaymarine Pluto 2 เครื่อง
 • เครื่องกวาดทุ่นระเบิดแบบกลไก SDG 31
อิเล็กทรอนิกส์
 • เรดาร์เดินเรือ Decca 1229
 • โซนาร์ Atlas DSQS-11H
 • ระบบอำนวยการรบ Atlas MWS-80R

ชุด ร.ล.ลาดหญ้า (ลำที่ 3) (Gaeta Class MHC)[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
633 ร.ล.ลาดหญ้า มีนาคม 2542 Intermarine SpA ธงของประเทศอิตาลี อิตาลี
634 ร.ล.ท่าดินแดง มกราคม 2543 Intermarine SpA ธงของประเทศอิตาลี อิตาลี
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 665 ตัน เต็มที่ 697 ตัน
อาวุธ
 • ปืนใหญ่กล MSI DS-30B ขนาด 30 มม./75 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • ยานล่าทำลายทุ่นระเบิด Gayrobot Pluto Plus 2 เครื่อง
 • เครื่องกวาดทุ่นระเบิดแบบอิทธิพล Australian Defense Industries Mini Dyad และ Bofors MS 106
 • มีระบบรองรับการติดตั้งเครื่องกวาดทุ่นระเบิดแบบกลไก Oropesa Mk.4
อิเล็กทรอนิกส์
 • เรดาร์เดินเรือ Atlas 9600M ARPA
 • โซนาร์ Atlas DSQS-11S
 • ระบบอำนวยการรบ Atlas MWS-80

เรือกวาดทุ่นระเบิดน้ำตื้น (เรือ กทต.)[แก้]


ชุด ท.1 (ลำที่ 2)[แก้]

ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
ท.1 20 กุมภาพันธ์ 2538 Royal Thai Naval Dockyard  ไทย ท.2 24 มกราคม 2539 Royal Thai Naval Dockyard  ไทย
ท.3 16 กรกฎาคม 2540 Royal Thai Naval Dockyard  ไทย ท.4 Royal Thai Naval Dockyard  ไทย
ท.5 Royal Thai Naval Dockyard  ไทย
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 30 ตัน เต็มที่ 33 ตัน
อาวุธ
 • ปืนกล ขนาด 7.62 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น
 • เครื่องกวาดทุ่นระเบิดแบบกลไก แบบอิทธิพลแม่เหล็ก และแบบอิทธิพลเสียง

ชุด ท.6[แก้]

ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
ท.6 2 ตุลาคม 2506 11th Naval District Shipyard Long Beach  สหรัฐ
ท.7 2 ตุลาคม 2506 11th Naval District Shipyard Long Beach  สหรัฐ
ท.8 2 ตุลาคม 2506 11th Naval District Shipyard Long Beach  สหรัฐ
ท.9 2 ตุลาคม 2506 11th Naval District Shipyard Long Beach  สหรัฐ
ท.10 2 ตุลาคม 2506 11th Naval District Shipyard Long Beach  สหรัฐ
ท.11 15 กรกฎาคม 2537 Royal Thai Naval Dockyard  ไทย
ท.12 6 ตุลาคม 2537 Royal Thai Naval Dockyard  ไทย
ขนาด
 • ระวางขับน้ำเต็มที่ 25 ตัน
อาวุธ
 • ปืนกล ขนาด 7.62 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น
 • เครื่องกวาดทุ่นระเบิดแบบกลไก แบบอิทธิพลแม่เหล็ก และแบบอิทธิพลเสียง

เรือส่งกำลังบำรุงขนาดใหญ่ (เรือ สกญ.)[แก้]


ร.ล.สิมิลัน เรือส่งกำลังบำรุงขนาดใหญ่หมายเลข 871 ของราชนาวีไทย

ชุด ร.ล.สิมิลัน[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
871 ร.ล.สิมิลัน 12 สิงหาคม 2539 China State Shipbuilding Corperation (CSSC) ธงของประเทศจีน จีน
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 10,600 ตัน เต็มที่ 22,000 ตัน
อาวุธ
 • ปืนใหญ่กล ขนาด 20 มม. แท่นเดี่ยว 4 แท่น
ขีดความสามารถ
 • ระวางบรรทุก 12,000 ตัน ประกอบด้วยน้ำมันดีเชล 8,000 ตัน น้ำมัน JP-5 2,500 ตัน น้ำมันหล่อลื่น 70 ตัน สรรพาวุธ 450 ตัน น้ำจืด 1,100 ตัน เสบียงแห้ง 100 ตัน และเสบียงสด 100 ตัน
 • ระบบส่งกำลังเพิ่มเติมในทะเล (replenishment-at-sea หรือ RAS system) บริเวณกราบขวา 1 ระบบ
 • ระบบเติมเชื้อเพลิงในทะเล (fuelling-at-sea หรือ FAS system) บริเวณกราบซ้าย 1 ระบบ
 • อัตราการส่งน้ำมันเชื้อเพลิง 450 ลบ.ม/ชม. น้ำจืด 50 ลบ.ม/ชม. สรรพาวุธหรือเสบียง 2 ตัน/ชม.
 • สามารถรองรับการติดตั้งระบบ RAS หรือ FAS เพิ่มเติมได้อีกกราบละ 1 ระบบ
 • ดาดฟ้าและโรงเก็บเฮลิคอปเตอร์ สำหรับ ฮ. S-70B หรือ MH-60S 1 เครื่อง สำหรับการส่งกำลังเพิ่มเติมในแนวดิ่ง (VERTREP)

เรือเสบียง (เรือ ลลส.)[แก้]


ชุด ร.ล.เกล็ดแก้ว[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ปลดประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
861 ร.ล.เกล็ดแก้ว 9 เมษายน 2499 2554 (จมเป็นแหล่งปะการังที่เกาะพีพี) M. Haldorsen and Son of Norway ธงของประเทศนอร์เวย์ นอร์เวย์
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 382 ตัน เต็มที่ 450 ตัน
อาวุธ
 • ปืนใหญ่กล Oerlikon ขนาด 20 มม./70 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 3 แท่น

เรือน้ำมัน (เรือ นม.)[แก้]


ชุด ร.ล.จุฬา[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
831 ร.ล.จุฬา 30 ธันวาคม 2523 Singmarine Shipyard  สิงคโปร์
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 1,136 ตัน เต็มที่ 1,661 ตัน
อาวุธ
 • ปืนใหญ่กล ขนาด 20 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น

ชุด ร.ล.สมุย (YOG-5 Class gasoline barge)[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
832 ร.ล.สมุย 20 พฤศจิกายน 2490 Albina Engine and Machine Works  สหรัฐ
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 410 ตัน เต็มที่ 1,235 ตัน
อาวุธ
 • ปืนใหญ่กล ขนาด 20 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น

ชุด ร.ล.ปรง[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
833 ร.ล.ปรง 3 กุมภาพันธ์ 2484 กรมอู่ทหารเรือ ไทย

ชุด ร.ล.เปริด[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
834 ร.ล.เปริด 16 ตุลาคม 2512 Royal Thai Naval Dockyard  ไทย
835 ร.ล.เสม็ด 15 ธันวาคม 2513 Royal Thai Naval Dockyard  ไทย
ขนาด
834
 • ระวางขับน้ำปกติ 360 ตัน เต็มที่ 475 ตัน
835
 • ระวางขับน้ำปกติ 115 ตัน เต็มที่ 360 ตัน
ขีดความสามารถ
 • ระวางบรรทุก ประกอบด้วยน้ำมัน 180,000 L และน้ำจืด 20 ตัน (834) หรือ 26 ตัน (835)

เรือน้ำ (เรือ น.)[แก้]


ชุด ร.ล.จวง[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
841 ร.ล.จวง 18 เมษายน 2509 Royal Thai Naval Dockyard  ไทย
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 180 ตัน เต็มที่ 360 ตัน
ขีดความสามารถ
 • บรรทุกน้ำจืด 180 ตัน

ชุด ร.ล.จิก[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
842 ร.ล.จิก 16 กันยายน 2517 Royal Thai Naval Dockyard  ไทย
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 125 ตัน เต็มที่ 368 ตัน
ขีดความสามารถ
 • บรรทุกน้ำจืด 250 ตัน

เรือลากจูงขนาดเล็ก (เรือ ลจล.)[แก้]


ชุด ร.ล.กลึงบาดาล[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
851 ร.ล.กลึงบาดาล 24 ธันวาคม 2497 Canadian Bridge ธงของประเทศแคนาดา แคนาดา
852 ร.ล.มารวิชัย 24 ธันวาคม 2497 Canadian Bridge ธงของประเทศแคนาดา แคนาดา
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 63 ตัน

เรือลากจูงขนาดกลาง (เรือ ลจก.)[แก้]


ชุด ร.ล.ริ้น[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
853 ร.ล.ริ้น 5 มีนาคม 2524 Singmarine Shipyard  สิงคโปร์
854 ร.ล.รัง 5 มีนาคม 2524 Singmarine Shipyard  สิงคโปร์
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 350 ตัน เต็มที่ 421 ตัน

ชุด ร.ล.แสมสาร[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง
855 ร.ล.แสมสาร 22 กันยายน 2537 Royal Thai Naval Dockyard  ไทย
856 ร.ล.แรด 20 พฤศจิกายน 2537 Royal Thai Naval Dockyard  ไทย
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 328 ตัน เต็มที่ 385 ตัน

เรือสำรวจขนาดใหญ่ (เรือ สรญ.)[แก้]


ชุด ร.ล.จันทร[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
811 ร.ล.จันทร 30 พฤษภาคม 2504 Friedrich Lurssen Werft ธงของประเทศเยอรมนี เยอรมนี
ขนาด
 • ระวางขับน้ำเต็มที่ 996 ตัน

ชุด ร.ล.ศุกร์[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
812 ร.ล.ศุกร์ 3 มีนาคม 2525 Bangkok Dock  ไทย
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 1,400 ตัน เต็มที่ 1,526 ตัน
อาวุธ
 • ปืนใหญ่กล ขนาด 20 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น

ชุด ร.ล.พฤหัสบดี[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
813 ร.ล.พฤหัสบดี 21 กรกฎาคม 2551 Unithai Shipbuilding and Engineering - Shelde Naval Shipbuilding Joint Venture  ไทย
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 1,344 ตัน เต็มที่ 1,636 ตัน
อาวุธ
 • ปืนใหญ่กล Rheinmetall ขนาด 20 มม./90 คาลิเบอร์ แท่นเดี่ยว 1 แท่น
 • ปืนกล ขนาด 12.7 มม. แท่นเดี่ยว 2 แท่น

เรือสำรวจขนาดเล็ก (เรือ สรล.)[แก้]


ชุด อศ.2[แก้]

ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
อศ.2 2 สิงหาคม 2498

ชุด อศ.3[แก้]

ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
อศ.3 30 เมษายน 2515

เรือใช้งานเครื่องหมายทางเรือ (เรือ งคร.)[แก้]


ชุด ร.ล.สุริยะ[แก้]

หมายเลข ชื่อเรือ เข้าประจำการ ผู้สร้าง ประเทศ
821 ร.ล.สุริยะ 15 มกราคม 2522 Bangkok Dock  ไทย
ขนาด
 • ระวางขับน้ำปกติ 650 ตัน เต็มที่ 960 ตัน

อ้างอิง[แก้]

 1. Skyman Bloggang แอบมอง ต. 227 เรือตรวจการณ์ชายฝั่งของกองทัพเรือไทย
 2. สมาคมภริยาทหารเรือ กองทัพเรือ พิธีปล่อยเรือ ต.227 ลงน้ำ