เมแทบอลิซึมของโปรตีน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เมแทบอลิซึมของโปรตีน (อังกฤษ: protein metabolism) ประกอบด้วย ขบวนการทางชีวเคมีต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์โปรตีนและกรดอะมิโน และการสลายโปรตีนโดยแคแทบอลิซึม

การสังเคราะห์โปรตีน[แก้]

ดูบทความหลักที่: การสังเคราะห์โปรตีน

การสลายโปรตีน[แก้]

แคแทบอลิซึมของโปรตีนเป็นขบวนการซึ่งโปรตีนถูกสลายเป็นกรดอะมิโน เรียกว่า การสลายโปรตีน และต่อเนื่องไปยังการย่อยสลายกรดอะมิโน

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]