เมืองบางขลัง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เมืองบางขลัง[1] เคยเป็นเมืองที่รุ่งเรืองในสมัยทวารวดี ปัจจุบันเป็นตำบลหนึ่งของ อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

ความสำคัญ[แก้]

เป็นเมืองที่มีมาก่อนกรุงสุโขทัย เป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์สมัยทวารวดีราวพุทธศตวรรษที่ 12 และเป็นเมืองหน้าด่านที่สำคัญสมัยโบราณ ในการทำสงครามกับหัวเมืองทางเหนือ ปัจจุบันมีซากใบเสมาโบราณ[2] ที่สกัดมาจากหิน ซึ่งเป็นศิลปะทวารวดีที่นิยมสกัดพระพุทธรูปจากหินทราย และยังมีเตาเผาโบราณ มีมณฑปศิลาแลง มีคูน้ำโบราณ เป็นหลักฐานว่าเมืองบางขลังเคยเจริญรุ่งเรืองมาแล้วเมื่อในอดีตกว่าพันปี เป็นข้อมูลที่สำคัญที่จะได้ศึกษาศิลปะทวารวดีให้มากขึ้น ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐานไม่เพียงพอกับข้อมูลในการอ้างอิงได้

ประวัติ[แก้]

ในหลักศิลาจารึกหลักที่๒ หรือจารึกวัดศรีชุม ของกรุงสุโขทัย ได้กล่าวถึงเมืองบางขลังว่า พ่อขุนผาเมือง และ พ่อขุนบางกลางหาว ร่วมกันปราบกบฏขอมสบาดโขลญลำพง และมีข้อความกล่าวถึงเมืองบางขลัง ในด้านที่๑ บรรทัดที่ ๒๔ ว่า ...พลพ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราด พาพ่อขุนผาเมืองผดาจกันและกัน พ่อขุนบางกลางหาวได้เมืองศรีสัชนาลัย พ่อขุนผาเมืองเจ้าเมืองราด เอาพลมา...บางขลังเวนบางขลังแก่พ่อขุนผาเมือง แล้วพ่อขุนผาเมืองเอาเม้อเมืองราด เมืองสากอได...

เมืองบางขลัง จะร้างไปเมื่อใดไม่มีหลักฐานแน่ชัด ตามแหล่งที่ตั้งทางด้านทิศตะวันตกติดกับเทือกเขาเล็กๆที่ชาวบ้านเรียกว่า เขาเดื่อ หรือเขาวงเดื่อ ณ ที่นั้นมีซากแหล่งศิลาแลงและโบราณสถานอยู่ เชื่อกันว่า เมืองบางขลังเป็นเมืองหน้าด่านหรือเมืองนักรบของเมืองเก่าสวรรคโลก (ศรีสัชนาลัย) ต้องทำศึกกับชาวล้านนาและเมืองอื่นทั่วๆไป

ที่ตั้งและเขตติดต่อ[แก้]

เมืองบางขลัง ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำฝากระดาน หรือ ลำน้ำแม่มอก ซึ่งมีแหล่งกำเนิดต้นน้ำ มาจากตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศไทย อยู่ห่างจากจังหวัดสุโขทัยประมาณ 35 กิโลเมตร อยู่ห่างจากท่าอากาศยานสุโขทัยประมาณ ๑๕ กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตการปกครองเคียงข้าง ดังต่อไปนี้

การคมนาคม[แก้]

  • ทางรถยนต์

ลงที่สวรรคโลก ต่อรถไปอีก ๒๐ กิโลเมตร

  • ทางรถไฟ

สถานีรถไฟสวรรคโลก ต่อรถเมล์ไปอีก ๒๐ กิโลเมตร

  • ทางอากาศ

ท่าอากาศยานสุโขทัย (บางกอกแอร์เวย์) ต่อรถยนต์ไปอีก ๑๐ กิโลเมตร มีรถยนต์บริการ ๑๕๐ บาท

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]