เมรินา

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ชาวเมรินาอยู่ในเกาะมาดากัสการ์มาถึง 2000 ปีมาแล้ว ปัจจุบันมีประชากรอยู่ 3ล้านคน ใช้ภาษามาลากาซีในการสื่อสาร ในอดีตนับถือศาสนาพื้นเมือง แต่ต่อมาก็เริ่มมีมิชชั่นนารีมาเผยแพร่ศาสนา ชาวเมรินาจึงเริ่มนับถือศาสนาคริสต์ แต่ก็ยังมีประชากรส่วนหนึ่งยังนับถือศาสนาพื้นเมืองเดิมอยู่