เมมเบรน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

[1]กระบวนการเมมเบรน Membrane Process

 กระบวนการเมมเบรน (Membrane Process) หมายถึง กระบวนการต่างๆ ที่อาศัยเยื่อเมมเบรน (Selective Semipermeable) ในการแยกสารละลายออกจากน้ำหรือของเหลว กระบวนการเมมเบรนที่มีใช้กันได้แก่ 
   1. Reverse Osmosis (RO) 
   2. Nanofiltration (NF) 
   3. Ultrafitration (UF) 
   4. Microfiltration (MF)
   5. Electrodialysis (ED) 
 โดยทั่วไปในน้ำที่ไม่บริสุทธิ์จะประกอบไปด้วยอนุภาคต่างๆทั้งที่อยู่ในรูปของอนุภาคหรือสารแขวนลอย และสารละลาย (เช่นน้ำตาลที่ละลายน้ำ หรือเกลือแร่ต่างๆที่ละลายน้ำได้) การกำจัดหรือลดปริมาณสารแขวนลอย และสารละลายในน้ำมีกระบวนการที่ใช้ดังนี้
   การกำจัดสารแขวนลอย 
        - ขบวนการตกตะกอน (Sedimentation)
        - ขบวนการกรอง (Filtration)
   การกำจัดสารละลาย
        - กระบวนการตกผลึก (Precipitation)
        - กระบวนการดูดติดผิว (Adsorption)
        - กระบวนการแลกเปลี่ยนไอออน (Ion Exchange)
        - กระบวนการกลั่น (Distillation)
        - กระบวนการแผ่นเมมเบรน (Membrane Process)
 1. http://www.neutron.rmutphysics.com/news/index.php?option=com_content&task=view&id=1057