เมธี ครองแก้ว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ศาสตราจารย์ เมธี ครองแก้ว (เกิด 10 สิงหาคม พ.ศ. 2485 กรรมการ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คู่สมรส นางกัลยา ครองแก้ว

เมธี ครองแก้ว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเวลลิงตัน และมหาวิทยาลัยมิชิแกน สหรัฐอเมริกา รับราชการเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย ได้รับตำแหน่งศาสตราจารย์ประจำ คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ และดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ พ.ศ. 2540 และยังดำรงตำแหน่ง นายกสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย, ผู้อำนวยการสถาบันไทยคดีศึกษา และสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ เมธี ครองแก้ว ลงสมัครคัดเลือก เป็น ป.ป.ช. และคาดหวังว่าจะได้รับการคัดเลือกจากที่ประชุมวุฒิสภา ก่อนจะได้รับแต่งตั้งตามประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 22 กันยายน 2549[1]

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]