เฟรมเวิร์ก

From วิกิพีเดีย
Jump to navigation Jump to search

กรอบงาน หรือ เฟรมเวิร์ก (อังกฤษ: framework) อาจหมายถึง

  • ในความหมายทั่วไป หมายถึง งานหรือแนวคิดที่พัฒนาขึ้นมาด้วยโครงแบบที่กำหนด ที่สามารถนำไปใช้พัฒนาต่อได้ทันที
  • ซอฟต์แวร์เฟรมเวิร์ก
  • เฟรมเวิร์ก (Framework) ชื่อซอฟต์แวร์สำนักงานสำหรับไอบีเอ็มพีซี
  • ไม้แบบ ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง