เพลงชาติสาธารณรัฐอุดมูร์ต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เพลงชาติสาธารณรัฐอุดมูร์ต เป็นหนึ่งสัญลักษณ์ประจำรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐอุดมูร์ตแห่งสหพันธรัฐรัสเซียอย่างเป็นทางการ ทำนองเพลงประพันธ์โดย เยอรมัน โคเรปานอฟ และอเลกซานเดอร์ โคเรยปานอฟ (German Korepanov, Alexander Korepanov - ทั้งสองคนเป็นพี่น้องกัน) คำร้องแต่งเป็น 2 ภาษา คือ ภาคภาษาอุดมูร์ต ประพันธ์โดย ที.จี. วลาดิกิน (T. G. Vladikin) และภาคภาษารัสเซีย ประพันธ์โดย เอ.เอ. เชพทาลิน (A. A. Sheptalin) การบรรเลงเพลงดังกล่าวนี้ได้มีการกำหนดไว้ในกฎหมายแห่งสาธารณรัฐอุดมูร์ต เลขที่ N55-РЗ ว่าด้วยเพลงชาติสาธารณรัฐอุดมูร์ต ลงวันที่ 31 ตุลาคม ค.ศ. 2002 ซึ่งกำหนดไว้ว่าเพลงดังกล่าวต้องบรรเลงในพิธีที่เป็นทางการ และการบรรเลงเพลงดังกล่าวเป็นไปเพื่อแสดงความเคารพต่อเพลงชาติสหพันธรัฐรัสเซียหรือเพลงชาติอื่นๆ

บทร้อง[แก้]

ภาษาอุดมูร์ต ภาษารัสเซีย คำแปลภาษาอังกฤษ
Шунды сиос ӝуато палэзез,
Юг ӟардон вуэ музъемам.
Оскон тӧлпо – милемлы Куншетэд,
Дан тыныд, Доре мынам!
Припев:
Югдыты, Быдӟым Инмаре,
Кыдёкысы инвисъёсмес,
Кыдаты выль шудбурмес,
Эрико, йӧн бурдъёсмес!
Тон кадь мусо вань меда дуннеос.
Кужымед пыӵа ёзвиям.
Ӟеч ивордэ гурлало туриос,
Дан тыныд, Доре мынам!
Припев:
Югдыты, Быдӟым Инмаре,
Кыдёкысы инвисъёсмес,
Кыдаты выль шудбурмес,
Эрико, йӧн бурдъёсмес!
Дун ошмес ву жильыртэ шуръёсын,
Волга-Кам – пачыл вирсэрам.
Россиен ӵош кайгуын но данын
Тон, Удмуртие мынам!
Припев:
Югдыты, Быдӟым Инмаре,
Кыдёкысы инвисъёсмес,
Кыдаты выль шудбурмес,
Эрико, йӧн бурдъёсмес!
Солнце горит в алых гроздьях рябин,
Новый день встречает земля,
Реет твой Флаг над простором равнин,
О Удмуртия моя!
Припев:
Воссияй, Отчизна моя,
Счастьем путь нам озаряй!
Да хранит Господь тебя,
Расцветай, любимый край!
Краше тебя нет на свете земли,
Широки леса и поля,
Весть о тебе вдаль несут журавли,
Славься, Родина моя!
Припев:
Воссияй, Отчизна моя,
Счастьем путь нам озаряй!
Да хранит Господь тебя,
Расцветай, любимый край!
Каму Волгу питала века
Родников живая вода,
В горе и славе с Россией всегда
Ты, Удмуртия моя!
Припев:
Воссияй, Отчизна моя,
Счастьем путь нам озаряй!
Да хранит Господь тебя,
Расцветай, любимый край!
Sun shines in scarlet dogberry bushes,
Earth meets a new day,
Your flag soars above the vast plains,
Oh my Udmurtia!
ประสานเสียง:
Shine, my Fatherland,
Light our path with happiness!
God save you,
Flourish, our beloved land!
No land is more beautiful on Earth,
Vast forests and plains,
Cranes bring word of you to afar,
Glory to you, Motherland mine!
ประสานเสียง:
Shine, my Fatherland,
Light our path with happiness!
God save you,
Flourish, our beloved land!
Kama Volga for centuries fed
By live water of springs,
In grief and glory, always with Russia,
You, my Udmurtia!
ประสานเสียง:
Shine, my Fatherland,
Light our path with happiness!
God save you,
Flourish, our beloved land!

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]