เพลงชาติจักรวรรดิออตโตมัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

จักรวรรดิออตโตมันใช้เพลงชาติมาตั้งแต่การก่อตั้งในช่วงปลายคริสตศตวรรษที่ 13 แต่ไม่ได้ใช้เพลงเฉพาะหรือเพลงชาติจนกระทั่งคริสตศตวรรษที่ 19 ในรัชสมัยมาฮ์มุดที่ 2 เมื่อมีการจัดวงดุริยางค์ของจักรวรรดิและทหารการให้เป็นแบบตะวันตก จูเซ็ปเป โดนีเซ็ตตี (Giuseppe Donizetti) หรือมีชื่อในจักรวรรดิออตโตมันว่า โดนีเซ็ตตี พาชา (Donizetti Pasha) หัวหน้าฝ่ายนี้ เป็นผู้ประพันธ์เพลงสรรเสริญพระบารมีแบบตะวันตกเพลงแรกที่มีชื่อว่า มาฮ์มูดีเย มาร์เชอ (Mahmudiye Marşı)

เหมือนกับพระมหากษัตริย์องค์อื่นในยุคนั้น เพลงชาติจักรวรรดิออตโตมันเป็นเพลงสรรเสริญพระบารมี ไม่ใช่เพลงชาติ ทำให้ต้องมีการแต่งเพลงใหม่เมื่อมีจักรพรรดิองค์ใหม่เสวยราชบัลลังก์ อย่างไรก็ตาม ใน ค.ศ. 1844 ด้วยการปฏิรูปตันซีมัต เมจีดีเย มาร์เชอ จึงกลายเป็นเพลงชาติแรกของจักรวรรดิออตโตมัน ธงชาติแรกของจักรวรรดิ (ซึ่งดูคล้ายกับธงตุรกีในปัจจุบัน) ถูกสร้างขึ้นใน ค.ศ. 1844

เนจิบ พาชา ผู้ประพันธ์ ฮามีดีเย มาร์เชอ (มาร์ชของอับดุลฮามิด)

หลังเริ่มแต่งเพลงสรรเสริญพระบารมี มีสุลต่านสองพระองค์ที่ไม่มีเพลงของพระองค์ องค์แรกคือสุลต่านมูรัดที่ 5 ที่ครองราชย์แค่ 3 เดือนใน ค.ศ. 1876 และองค์ที่สองคือเมห์เหม็ดที่ 6 สุลต่านองค์สุดท้ายชองจักรวรรดิออตโตมันที่ใช้เพลง มาฮ์มูดีเย มาร์เชอ

เฉพาะ ฮามีดีเย มาร์เชอ และ เรชาดีเย มาร์เชอ เท่านั้นที่มีเนิ้อร้อง ส่วนอีกสามเพลงมีแต่เสียงดนตรี

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]