เฝือก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
An Ankle Foot Orthosis (AFO) is a type of splint used to support the foot and ankle.

เฝือกเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้ตรึงอวัยวะไม่ใหเคลื่อนไหว มีที่ใช้หลายอย่าง รวมถึงการตรึงอวัยวะไม่ให้เคลื่อนไหวในระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้กระดูกที่หักหรือข้อที่บาดเจ็บได้รักษาตัวเอง เป็นต้น