ข้ามไปเนื้อหา

เทศมณฑลของประเทศอิหร่าน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศมณฑลของประเทศอิหร่าน
หรือเรียกว่า
แชฮ์เรสทอน
หมวดหมู่รัฐเดี่ยว
ที่ตั้งอิหร่าน
พบในจังหวัด
จำนวน443
หน่วยการปกครองอำเภอ

ในประเทศอิหร่าน เทศมณฑล หรือ แชฮ์เรสทอน (เปอร์เซีย: شهرستان) เป็นเขตการปกครองของจังหวัดซึ่งอยู่ในระดับสูงกว่า ศัพท์ แชฮ์เรสทอน มาจากคำว่า แชฮร์ (شهر) ซึ่งแปลว่า "เมือง" หรือ "นคร" ประสมกับหน่วยคำเติมท้าย เอสทอน (ستان) ซึ่งแปลว่า "ดินแดนแห่ง"

เทศมณฑลของอิหร่านประกอบด้วยอำเภอหรือ แบฆช์ (بخش) ตั้งแต่หนึ่งอำเภอขึ้นไป เทศมณฑลโดยทั่วไปยังครอบคลุมทั้งเมืองหรือ แชฮร์ และตำบลหรือ เดเฮสทอน (دهستان) ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของหมู่บ้านที่อยู่ติดกันในชนบท แต่ละเทศมณฑลจะมีเมืองหนึ่งเมืองที่ทำหน้าที่เป็นเมืองหลักของเทศมณฑลนั้น

แต่ละเทศมณฑลได้รับการบริหารโดยสำนักงานผู้ว่าการหรือ แฟร์มอนดอรี (فرمانداری) ซึ่งประสานงานสาธารณะต่าง ๆ กับหน่วยงานอื่น ๆ โดยมีผู้ว่าการหรือ แฟร์มอนดอร์ (فرماندار) เป็นหัวหน้าและเจ้าหน้าที่ตำแหน่งสูงสุดในสำนักงานนั้น

ในบรรดาจังหวัดต่าง ๆ ของอิหร่านนั้น จังหวัดฟอร์สมีจำนวนเทศมณฑลมากที่สุด (36 เทศมณฑล) ในขณะที่จังหวัดโกมมีเพียงเทศมณฑลเดียวโดยจังหวัดและเทศมณฑลมีอาณาเขตตรงกัน ใน พ.ศ. 2548 อิหร่านมี 324 เทศมณฑล แต่ใน พ.ศ. 2564 มี 443 เทศมณฑล

โครงสร้าง[แก้]

ตารางต่อไปนี้อาจมีประโยชน์ในการทำความเข้าใจเขตการปกครองของอิหร่านได้ดีขึ้น สมมุติว่าจังหวัด ว แบ่งออกเป็นสองเทศมณฑล ได้แก่ เทศมณฑล ก และเทศมณฑล ข เทศมณฑล ก แบ่งออกเป็น 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกลาง, อำเภอ ค และอำเภอ ง อำเภอกลางคืออำเภอที่มีเมือง จ เป็นเมืองหลักของเทศมณฑล แต่ละอำเภอประกอบด้วยเมืองอย่างน้อยหนึ่งเมืองหรือตำบล (กลุ่มหมู่บ้านชนบท) อย่างน้อยหนึ่งตำบล ในตัวอย่างนี้ อำเภอกลางประกอบด้วยเมือง จ, เมือง ฉ และตำบล ช ซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้าน บ1, บ2, บ3 และ บ4; อำเภอ ค ประกอบด้วยเมือง ซ และตำบล ฌ; เขต ง ไม่มีเมืองแต่มีตำบล ญ เพียงตำบลเดียว เทศมณฑลที่เล็กที่สุดจะมีเมืองเพียงเมืองเดียวซึ่งประกอบเป็นอำเภอเพียงอำเภอเดียว มีชื่อว่า อำเภอกลาง เทศมณฑล ข ในตารางต่อไปนี้เป็นเทศมณฑลประเภทดังกล่าว ซึ่งมีเมือง ฎ เพียงเมืองเดียว

จังหวัด เทศมณฑล อำเภอ เมือง/ตำบล หมู่บ้าน
กลาง เมือง จ (เมืองหลักของเทศมณฑล)
เมือง ฉ
ตำบล ช บ1, บ2, บ3, บ4
เมือง ซ
ตำบล ฌ บ5, บ6
ตำบล ญ บ7, บ8, บ9
กลาง เมือง ฎ (เมืองหลักของเทศมณฑล)

จังหวัดอัลโบรซ์[แก้]

จังหวัดอัลโบรซ์
 • อิจติฮาร์ด
 • กะรัจ
 • นะซารอบอด 
 • ซาโวจโบลอฆ
 • ฏอเลกอน
 • ฟัรเดซ

จังหวัดอัรดะบีล[แก้]

จังหวัดอัรดะบีล
 • อัรดะบีล
 • บิลอซะวอร
 • กัรมี
 • ค็อลคอล
 • เกาษัร
 • เมชกินชะฮ์ร
 • นะมีน
 • นีร
 • พอรซอบอด
 • ซะเรอีน

จังหวัดบูเชะฮ์ร[แก้]

จังหวัดบูเชะฮ์ร
 • อะซะลูเยะฮ์
 • บูเชะฮ์ร
 • ดัชเตซตอน
 • ดัชตี
 • ดัยเยร
 • เดยลัม
 • กะนอเวะฮ์
 • ญัม
 • กันกอน
 • ทังกิซตอน

จังหวัดจะฮอรมะฮอล และบัคติยอรี[แก้]

จังหวัดจะฮอรมะฮอลและบัคติยอรี
 • อัรดัล
 • โบรูเญน
 • ฟอรซอน
 • คิอัร
 • คูฮ์แรงก์
 • โลเดกอน
 • ชะฮ์เระโครด์

จังหวัดอาเซอร์ไบจาน ตะวันออก[แก้]

จังหวัดอะเซอร์ไบจาน ตะวันออก
 • อะฮัร
 • อะญับชีร
 • ออซัรชะฮ์ร
 • โบนอบ
 • โบซตอนอบอด
 • จาโรวีมอก
 • เฮรีซ
 • ฮัชต์รูด
 • โจลฟา
 • กะลีบัร
 • โคดอออฟะรีน
 • มาเลคอน
 • มะรอเกะฮ์
 • มะรันด์
 • มะยอเนะฮ์
 • โอซกู
 • ซะรอบ
 • ชะเบซตัร
 • ตับรีซ
 • วัรซะกอน

จังหวัดอิสฟาฮาน[แก้]

จังหวัดอิสฟาฮาน
 • ออรอโนบีเดกอน
 • อัรเดซตอน
 • บูรกอโรเมเมะฮ์
 • จอเดกอน
 • เฟลาวัรยอน
 • เฟเรดัน
 • เฟเรโดนชะฮ์ร
 • กุลพัยกอน
 • อิสฟาฮาน
 • กาชาน
 • กอนซัร
 • โคมัยนีชะฮ์ร
 • เลนยอน
 • โลเวอร์ เซมิรอม
 • โมบารอเกะฮ์
 • เนน
 • นะญะฟอบอด
 • นอทันซ์
 • เซมิรอม
 • ชะฮ์เรซอ
 • ชาฮินชาฮ์
 • เตรอโนโกรูน

จังหวัดฟอร์ซ[แก้]

จังหวัดฟอร์ซ
 • ออบอเดะฮ์
 • อัรซันยอน
 • บะวานอต
 • ดอรอบ
 • อิกลีด
 • เอซตะฮ์บอน
 • ฟะรอชบันด์
 • ฟะซอ
 • ฟีรูซอบอด
 • เกรัช
 • จะฮ์รอม
 • คะวัร
 • คาเซรูน
 • เกะรอเมะฮ์
 • คอนจ์
 • คอรัมบิด
 • ลาเมรด์
 • ลาเรซตอน
 • มามาซานี
 • มะรูดัชต์
 • เมฮ์ร
 • เนยริซ
 • พอซัรกอด
 • กีโรกอรซีน
 • กิโรกัรซิน
 • ซัรเวซตอน
 • เซพิดอน
 • ชีรอซ
 • ซารินดัช

จังหวัดกีลอน[แก้]

จังหวัดกีลอน
 • อัมเรช
 • ออซตอรอ
 • ออซตอเนะเยอัชรอฟีเยะฮ์
 • บันดะเรอันซะลี
 • ฟูมัน
 • ลาฮียอน
 • ลังรูด
 • มอซอล
 • รัชต์
 • ริซวอนชะฮ์ร
 • รูดบอร
 • รูดซัร
 • ชัฟต์
 • ซิยอกัล
 • ศูมิเอซะรอ
 • ฏอวอเลช

จังหวัดโกเลซตอน[แก้]

จังหวัดโกเลซตอน
 • อะลียอบอด
 • ออกกะลอ
 • ออซอดชะฮ์ร
 • บันดะเรกัซ
 • บันดะเรโตกฟมัน
 • กอลีคัช
 • กอมิชอน
 • โกมบะเดคอวูซ
 • โกรกอน
 • โกลาเละฮ์
 • โคร์ดคุย
 • มะรอเวะฮ์ทะเพะฮ์
 • เมนูดัชต์
 • รอเมยอน

จังหวัดฮะมะดอน[แก้]

จังหวัดฮะมะดอน
 • อะซะดอบอด
 • บะฮอร
 • ฮะมะดอน
 • คะบูดะรอฮัง
 • มะลอยิร
 • นะฮอวันด์
 • ระซัน
 • ทูอีซัรกอน

จังหวัดโฮรมุซกอน[แก้]

จังหวัดโฮรมุซกอน
 • อะบูมูซา
 • บันดัรอับบาซ
 • บันดัรเลงเกะฮ์
 • บัซตัก
 • กัฟบันดี
 • ฮายีออบอด
 • จัซค์
 • คะมีร
 • มีนอบ
 • กิชม์
 • รูดอน

จังหวัดอีลอม[แก้]

จังหวัดอีลอม
 • ออบดอนอน
 • ดัรเรชะฮ์ร
 • เดะฮ์โลรอน
 • อีวอน
 • อีลอม
 • มาลิกชะฮ์รี
 • เมะฮ์รอน
 • ชิรวอโนชัรดอวอล

จังหวัดเกรมอน[แก้]

จังหวัดเกรมอน
 • อะนอร
 • อันบะรอบอด
 • อัรซุยเยะฮ์
 • บอฟต์
 • บัม
 • บัรด์ซีร
 • ฟะฮ์รัจ
 • กอลีเยกันจ์
 • ยีโรฟต์
 • กะฮ์นูจ
 • เกรมอน
 • กูฮ์โบนอน
 • มะนูยอน
 • รอบัร
 • รัฟซันยอน
 • รอวัร
 • เรกอน
 • เราด์บะเรโยนูบ
 • ชะฮ์เรบอบัก
 • ซีรยอน
 • ซะรันด์

จังหวัดเกรมอนชะฮ์ร[แก้]

จังหวัดเกรมอนชะฮ์ร
 • ดะละโฮ
 • กีลอเนกัรบ์
 • ฮัรซีน
 • อิซลอมอบอเดกัรบ์
 • ยะวอนรูด
 • กันกอวัร
 • เกรมอนชะฮ์ร
 • พอเวะฮ์
 • กัซเรชีรีน
 • ระวอซัร
 • ซะฮ์เนะฮ์
 • ซัรพุเลซะฮาบ
 • ษุลาเษบอบอยอนี
 • ซุนกุร

จังหวัดคูซิสตอน[แก้]

จังหวัดคุซิสตอน

จังหวัดโกฮ์กิลูเยะฮ์ และบูเยรอะฮ์หมัด[แก้]

จังหวัดโกฮ์กิลูเยะฮ์ และบูเยรอะฮ์หมัด
 • บัซต์
 • บะฮ์มะอี
 • บูเยรอะฮ์หมัด
 • ชะรัม
 • ดีนอ
 • กัชซอรอน
 • โกฮ์กิลูเยะฮ์

จังหวัดกุรดิซตอน[แก้]

จังหวัดกุรดิซตอน
 • บอเนะฮ์
 • บีจอร
 • เดะฮ์โกลอน
 • ดีวอนดะเระฮ์
 • คอมยอรอน
 • มะรีวอน
 • โกรเวะฮ์
 • ซันนันดัจ
 • ซักกิซ
 • ซัรวอบอด

จังหวัดโลเรซตอน[แก้]

จังหวัดโลริซตอน
 • อะลีกุดัรซ์
 • อัซนอ
 • โบรูยัร
 • เดลฟอน
 • โดรูด
 • เดาเระฮ์
 • โครรอมอบอด
 • คูฮ์ดัชต์
 • พุลดุคตัร
 • เซนเซเละฮ์

จังหวัดมัรกะซี[แก้]

จังหวัดมัรกะซี
 • ออชติยอน
 • อะรอก
 • เดลียอน
 • โคเมน
 • คอนดับ
 • โคเมอิยอน
 • มะฮัลลาต
 • ซอเวะฮ์
 • ชอซัน
 • ทัฟเรช
 • ซะรันดีเยะฮ์

จังหวัดมอซันดะรอน[แก้]

จังหวัดมอซันดะรอน
 • ออโมล
 • บอโบล
 • บอโบลซัร
 • เบะฮ์ชะฮ์ร
 • ชอลูซ
 • กะลูกะฮ์
 • จัยบัร
 • มะฮ์มูดอบอด
 • มิยอนโดรูด
 • เนคอ
 • โนชะฮ์ร
 • นูร
 • กออิมชะฮ์ร
 • รอมซัร
 • ซอรี
 • ซะวอดกูฮ์
 • ทูเนกะบอน
 • อับบาซอบอด

จังหวัดโคราซานเหนือ[แก้]

จังหวัดโคราซานเหนือ
 • บอจนูรด์
 • อิซฟะรอเยน
 • ฟอรูจ
 • เกรเมะฮ์
 • จอจรม
 • มอเนะโยซะมันกอน
 • ชีรวอน

จังหวัดกัซวีน[แก้]

จังหวัดกัซวีน
 • ออบเยก
 • อัลโบรซ์Alborz County
 • บูยีนซะฮ์รอ
 • กัซวีน
 • ทอกิซตอน

จังหวัดกุม[แก้]

 • กุม

จังหวัดโคราซานระซะวี[แก้]

จังหวัดโคราซานระซะวี
 • บอเจซตอน
 • บัรดัซกัน
 • เชนอรอน
 • ดัรกัซ
 • ดะวอรซอน
 • ฟะรีมอน
 • ฟิรูเซะฮ์
 • กุนอบอด
 • จูวายิน
 • โจกอทออี
 • กะลัต
 • กอชมัร
 • คัฟ
 • คอลีลอบอด
 • โคชับ
 • มะฮ์วิลัต
 • มัชฮัด
 • นิชอพูร
 • กูชอน
 • รัชโคร
 • ซับซะวอร
 • วะรัคซ์
 • ตัคเตยุลเกะฮ์
 • ทัยบัด
 • โทรกะเบชันดิซ
 • ทุรบะเตยอม
 • ทุรบะเทฮัยดะรีเยะฮ์
 • ซอวี

จังหวัดเซมนอน[แก้]

จังหวัดเซมนอน
 • อะระดอน
 • ดอมกอน
 • กัรม์ซอร
 • มะฮ์ดีชะฮ์ร
 • เมยอมี
 • เซมนอน
 • ชาฮ์รูด
 • โซเกะฮ์

จังหวัดซีซตอน และบะลูจิซตอน[แก้]

จังหวัดซีซตอน และบะลูจิซตอน
 • ชอบะฮอร
 • ดัลกอน
 • ฮิรมันด์
 • อิรอนชะฮ์ร
 • กัช
 • โกนารอก
 • เมะฮ์ริซตอน
 • นีคชาฮ์
 • ซะรอวอน
 • ซัรบอซ
 • ซิโบซุรอน
 • ซอบุล
 • ซอเฮดอน
 • เซฮัก

มัลรัฐโคราซานใต้[แก้]

จังหวัดโคราซานใต้
 • บีรยันด์
 • บุชรรูเยะฮ์
 • ดัรมิยอน
 • ฟิรเดาซ์
 • คุซฟ์
 • เนะฮ์บันดอน
 • กอเอน
 • ซะรอยอน
 • ซัรบีเชะฮ์
 • ทะบัซ
 • ซิรเกาฮ์

จังหวัดเตหะราน[แก้]

จังหวัดเตหะราน
 • ดะมอวันด์
 • ฟีรูซกูฮ์
 • อิสลามชะฮ์ร
 • มะลาร์ด
 • พอกดัช
 • พีชวอ
 • รอบัตกะรีม
 • เรย์
 • เชมิรอนัต
 • ชะฮ์รียอร
 • ชะฮ์เรกุดส์
 • เตหะราน
 • วะรอมีน

จังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันตก[แก้]

จังหวัดอาเซอร์ไบจานตะวันตก
 • บูคอน
 • ชอนโดรอน
 • ชูอีย์พะเระฮ์
 • คูอีย์
 • มะฮอบอด
 • มอคู
 • มิยอนโดออบ
 • นะกะเดะฮ์
 • ออชนะวีเยะฮ์
 • พีรอนชะฮ์ร
 • พุลดัชต์
 • ซัลมอซ
 • ซัรดัชต์
 • ชาฮีนเดจ
 • เชาต์
 • ตะกอบ
 • อุรูมีเยะฮ์

จังหวัดยัซด์[แก้]

จังหวัดยัซด์
 • อะบัรกูฮ์
 • อัรเดกอน
 • บอฟก์
 • บะฮอบอด
 • คะตัม
 • เมะฮ์รีซ
 • เมบุด
 • ซะดูก
 • ตัฟต์
 • ยัซด์Yazd

จังหวัดซันจาน[แก้]

จังหวัดซันจาน
 • อับฮัร
 • อีจรูด
 • โคดาบันเดะฮ์
 • โครรอมดัรเระฮ์
 • เมะฮ์นิชอน
 • ฏอรม
 • ซันจาน

See also[แก้]

 • อุซตอน
 • บัคช์
 • จังหวัดในอิหร่าน

References[แก้]