เทศบาลตำบลแม่จัน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
แม่จัน
ป้ายเทศบาลตำบลแม่จัน
ป้ายเทศบาลตำบลแม่จัน
ตราอย่างเป็นทางการของแม่จัน
ตรา
คำขวัญ: แม่จันน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเศรษฐกิจพัฒนาการศึกษา พาชุมชนเข็มแข็ง
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนางสาวปิยนุช ไชยกุล
พื้นที่
 • ทั้งหมดตร.กม. (0.8 ตร.ไมล์)
ประชากร (2548)
 • ทั้งหมด4,221
ที่อยู่
สำนักงาน
เทศบาลตำบลแม่จัน
555 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
โทรศัพท์0 5377 1369-70
โทรสาร0 5377 2565
เว็บไซต์http://www.maechan.go.th/ http://www.maechan.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลแม่จัน เป็นหนึ่งในเทศบาลตำบล 3 แห่งของอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย เป็นศูนย์กลางการค้าขาย สถานที่ราชการ สถานศึกษา และสถานพยาบาลของอำเภอแม่จัน พื้นที่อยู่ถัดขึ้นไปทางเหนือจากอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประมาณ 28 กิโลเมตร

เนื้อหา

ประวัติเทศบาลตำบลแม่จัน[แก้]

ในปี พ.ศ. 2499 ตำบลแม่จัน ได้รับการแต่งตั้งตาม ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ หน้า 49 เล่ม 73 ตอนที่ 45 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2499 เป็นสุขาภิบาล ใช้ชื่อว่า “สุขาภิบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย”

วันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตามพระราชบัญญัติ ใช้ชื่อว่า เทศบาลตำบลแม่จัน

ตราประจำเทศบาลตำบลแม่จัน[แก้]

ตราประจำเทศบาลตำบลแม่จัน

ตราเทศบาลตำบลแม่จัน มีลักษณะเป็นรูปวงกลมล้อมรอบ 2 ชั้น เป็นกรอบ ภายในกรอบแสดงให้เห็นพญานาคพ่นน้ำอยู่ในแม่น้ำทางด้านหน้าของฉาก ส่วนฉากด้านหลังเป็นทุ่งนาข้าวขนาดกว้างใหญ่ไพศาล สุดลูกหูลูกตา ภายหลังมีทิวเขาซ้อนกันหลายชั้นโอบรอบนาข้าวไว้ และมีเมฆลอยบนท้องฟ้า เหนือกรอบด้านในมีตัวหนังสือภาษาไทย ด้านบนเขียนกำกับ "เทศบาลตำบลแม่จัน" ด้านล่างเขียนกำกับ "จังหวัดเชียงราย" สองข้างของกรอบประดับด้วยลูกไม้

ความหมาย ตราสัญลักษณ์ แสดงถึง ลักษณะภูมิประเทศโดยรวมของท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่จัน ซึ่งเป็นที่ราบลุ่มระหว่างเขา มีแม่น้ำจันที่เป็นแม่น้ำสายหลักของอำเภอไหลผ่าน มีความอุดมสมบูรณ์แหมาะแก่การเพาะปลูก อีกทั้งยังเป็นแหล่งปลูกข้าวชั้นดีของประเทศไทย ทั้งน้ำและดินมีความอุดมสมบูรณ์ไม่แห้งแล้ง รวมไปถึงบรรยากาศของเทศบาลตำบลมีบรรยากาศที่ดีเหมาะแก่การมาท่องเที่ยวและยังคงมีความเป็นธรรมชาติสูง

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

ที่ตั้ง[แก้]

เทศบาลตำบลแม่จัน ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดเชียงราย บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 110 ห่างจากตัวจังหวัดเชียงรายระยะทางประมาณ 28 กิโลเมตร บริเวณละติจูด 99 องศา ถึง ละติจูด 100 องศาเหนือ และลองติจูด 20 องศา 15 ลิปดาตะวันออก พิกัดเอ็นซี 894275 ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 857 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 2 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย พื้นที่ของหมู่บ้านต่างๆ ทั้งหมด 7 หมู่บ้าน ได้แก่

แผนที่เทศบาลตำบลแม่จันโดยรวม
 • หมู่ที่ 1 บ้านร้องผักหนาม
 • หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านแม่จัน
 • หมู่ที่ 3 ชุมชนแม่จันตลาด
 • หมู่ที่ 4 ชุมชนเด่นป่าสัก
 • หมู่ที่ 5 ชุมชนปงตอง
 • หมู่ที่ 7 ชุมชนเหมืองฮ่อ
 • หมู่ที่ 8 ชุมชนศาลา

และประกอบด้วยชุมชน 6 ชุมชน ได้แก่

 • ชุมชนแม่จัน ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ 1 (บางส่วน), หมู่ที่ 2
 • ชุมชนแม่จันตลาด ประกอบด้วย พื้นที่ หมู่ที่ 3
 • ชุมชนเด่นป่าสัก ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ 4 (บางส่วน)
 • ชุมชนปงตอง ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ 5(บางส่วน)
 • ชุมชนเหมืองฮ่อ ประกอบด้วยพื้นที่ หมู่ที่ 7
 • ชุมชนศาลา ประกอบโดยพื้นที่ หมู่ที่ 8 (บางส่วน)

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

ภูมิศาสตร์[แก้]

ภูมิประเทศ[แก้]

สภาพลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลแม่จัน มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขา โดยมีแม่น้ำจันซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของอำเภอแม่จัน ไหลเข้าสู่ตัวเทศบาลตำบลทางทิศตะวันตก แล้วไหลวิ่งขึ้นทิศเหนือขนาบเทศบาลฝั่งทิศตะวันตก (ตามภาพ) และไหลออกจากเทศบาลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือลงสู่แม่น้ำโขงต่อไป

ภูมิอากาศ[แก้]

สภาพภูมิอากาศของเทศบาลตำบลแม่จัน มีลักษณะเป็นแบบมรสุมเมืองร้อน สามารถแบ่งฤดูออกเป็น 3 ฤดู คือ

 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – เดือนพฤษภาคม รวม 3 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 39 องศาเซลเซียส
 • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – เดือนตุลาคม รวม 5 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 39 องศาเซลเซียส ฝนตกชุกที่สุด ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน
 • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายน – เดือนกุมภาพันธ์ รวม 4 เดือน อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 7- 10 องศาเซลเซียส

โครงสร้างพื้นฐานของเทศบาลตำบลแม่จัน[แก้]

การคมนาคม[แก้]

ทางบก ในเขตเทศบาล ถนนในเขตเทศบาลเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก การสัญจรไปมาส่วนใหญ่ใช้รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ รถยนต์ และรถโดยสารประจำทาง ทางอากาศ มีท่าอากาศยานนานาชาติ จังหวัดเชียงราย อยู่ห่างจากเทศบาล 25 กิโลเมตร

การไฟฟ้า[แก้]

ปัจจุบันครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลแม่จันใช้บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน และมีการขยายการติดตั้งโคมไฟฟ้าสาธารณะ 2 ข้างถนน ตรอก ซอย เกือบทุกสาย

การประปา[แก้]

ระบบการประปาภายในเขตเทศบาลตำบลแม่จันอยู่ในความรับผิดชอบของการประปาส่วนภูมิภาค คือ การประปาแม่จัน ให้บริการด้านการประปาแก่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน

การสื่อสารและโทรคมนาคม[แก้]

การไปรษณีย์ ในเขตเทศบาลตำบลแม่จันมีจำนวน 1 แห่ง คือ

 • ที่ทำการไปรษณีย์แม่จัน

การโทรคมนาคม ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่จันใช้บริการจากองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย สาขาแม่จัน และบริษัท TT&T

 • จำนวนเลขหมายที่ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่จันใช้บริการมีทั้งสิ้น 782 เลขหมาย
 • โทรศัพท์สาธารณะ
  • โทรศัพท์สาธารณะท้องถิ่นและทางไกล 23 เลขหมาย
  • โทรศัพท์สาธารณะแบบใช้บัตร 11 เลขหมาย

สังคมและประชากร[แก้]

สภาพสังคม[แก้]

ชุมชนมีลักษณะที่เป็นแบบเกษตรกรรมและพาณิชยกรรม ลักษณะชุมชนที่เป็นแบบเกษตรกรรม มีศูนย์กลางเดียว โดยศูนย์กลางของชุมชนจะอยู่บริเวณตอนเหนือของชุมชนสองฝั่งของถนนหิรัญนคร ลักษณะศูนย์กลางของชุมชนที่เป็นย่านพาณิชยกรรม อยู่ในเขตเมืองที่ให้บริการสินค้าประเภทเครื่องอุปโภคที่ใช้ในชีวิตประจำวัน และการให้บริการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นกับชุมชน

ประชากร[แก้]

เทศบาลตำบลแม่จันมีประชากรทั้งสิ้นมีทั้งหมด จำนวน 4,221 คน เป็นชาย 2,037 คน หญิง 2,184 คน จำนวนครัวเรือน 2,022 ครัวเรือน ประชากรสามารถแยกตามเพศ ได้ดังนี้ [1]

หมู่ หมู่บ้าน ชาย (คน) หญิง (คน) รวม (คน)
1 ร้องผักหนาม 45 39 95
2 แม่จัน 269 277 607
3 แม่จันตลาด 518 595 1,183
4 เด่นป่าสัก 451 465 1,003
5 ปงตอง 173 204 377
7 เหมืองฮ่อ 149 156 306
8 ศาลา 311 333 650
77 ทะเบียนบ้านกลาง 43 52 95

การศึกษา[แก้]

มีสถานศึกษาภายในเทศบาลตำบลทั้งหมด 2 สถานศึกษา คือ

 • โรงเรียนอนุบาลแม่จัน
 • โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน

นอกจากนี้เทศบาลยังมีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่จัน มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการ การศึกษาเทศบาลตำบลแม่จัน จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2544 ปัจจุบันมี ห้องเรียนจำนวน 4 ห้อง นักเรียน ทั้งหมด 120 คน นักวิชาการศึกษา 1 คน ครูหัวหน้าศูนย์ 1 คน ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก 4 คน ครูผู้ช่วย 4 คน แม่บ้าน 1 คน ยาม 1 คน โดยอยู่ในความควบคุมดูแลของหัวหน้ากองการศึกษา

การศาสนา[แก้]

ประชากรในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 80) ศาสนาอื่น ประมาณร้อยละ 20 มีสถาบันหรือองค์กรทางศาสนา ดังนี้

 • วัดและที่พักสงฆ์ จำนวน 4 แห่ง
 • ศาลเจ้า จำนวน 1 แห่ง
 • โบสถ์คริสต์ จำนวน 1 แห่ง

การสาธารณสุข[แก้]

โรงพยาบาลแม่จัน

สถานบริการและบุคลากรด้านสาธารณสุข ในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน มีดังนี้

 • โรงพยาบาล จำนวน 1 แห่ง คือ
  • โรงพยาบาลแม่จัน[2] เป็นโรงพยาบาลชุมชนขนาดใหญ่ (120 เตียง) มีแพทย์เฉพาะทางสาขาหลักครบทุกสาขา และกำลังปรับปรุง/สร้างอาคารตรวจโรคเพิ่มเติม เพื่อเตรียมขยายเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด 400 เตียง ในปี พ.ศ. 2560
 • สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ จำนวน 1 แห่ง
 • ศูนย์สุขภาพชุมชน จำนวน 1 แห่ง

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน[แก้]

มีสถานีตำรวจภูธรอำเภอ/ตำบล จำนวน 1 แห่ง

 • สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่จัน

เศรษฐกิจ[แก้]

โครงสร้างทางเศรษฐกิจ และรายได้ประชากร[แก้]

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน มีการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตรกรรม ด้านการพาณิชยกรรม และรับจ้างทั่วไป

การเกษตรกรรม[แก้]

ลักษณะการประกอบการเกษตรกรรมในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน เกษตรกรส่วนใหญ่จะทำนา และหลังจากการเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว จะทำการเพาะปลูกถั่วเหลือง เป็นพืชฤดูแล้งพื้นที่เกษตรกรรมในเขตเทศบาลมีเนื้อที่ประมาณ 1,139 ไร่ ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่

 • ข้าว มีพื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้น 1,139 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 650 กิโลกรัม/ไร่ ได้ผลผลิต 740 ตัน/ปี และจำหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 5.50 - 9.00 บาท
 • ถั่วเหลือง มีพื้นเพาะปลูกทั้งสิ้น 650 ไร่ ผลผลิตเฉลี่ย 220 กิโลกรัม/ไร่ ได้ผลผลิต 143 ตัน/ปี และจำหน่ายในราคา กิโลกรัมละ 9.00 - 12.00 บาท

การอุตสาหกรรม[แก้]

การประกอบการอุตสาหกรรมในท้องถิ่นส่วนใหญ่จะเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลาง และมี โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับอนุญาตดำเนินการและประกอบการจำนวน 24 แห่ง ได้แก่

 • โรงสีข้าวขนาดใหญ่ จำนวน 6 โรง
 • โรงค้าไม้แปรรูป จำนวน 2 โรง
 • โรงงานซ่อม/เครื่องยนต์ จำนวน 10 โรง
 • โรงงานอื่นๆ จำนวน 6 โรง

และยังมีการทำหัตถอุตสาหกรรม ได้แก่ การทำไม้กวาด เย็บปักประดิษฐ์ การตีมีด การแกะสลักไม้ เป็นต้น

การพาณิชยกรรม และการบริการ[แก้]

ในเขตเทศบาลตำบลแม่จันมีการประกอบธุรกิจหลายประเภท ได้แก่

 • ร้านค้าของชำต่าง ๆ จำนวน 180 ร้าน
 • ร้านค้าเครื่องดื่ม - อาหาร จำนวน 25 ร้าน
 • ร้านเสื้อผ้า จำนวน 30 ร้าน
 • ร้านบริการเสริมสวย จำนวน 14 ร้าน
 • ร้านอุปกรณ์เครื่องเหล็ก เครื่องยนต์ จำนวน 6 ร้าน
 • ร้านอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 10 ร้าน
 • สถานบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 6 แห่ง

ธนาคารสถาบันการเงินและกิจการประกัน[แก้]

 • ธนาคาร จำนวน 6 แห่ง
 • สถาบันการเงิน จำนวน 3 แห่ง
 • กิจการประกัน จำนวน 4 สาขา

การบริการ[แก้]

 • มีโรงแรม จำนวน 1 แห่ง
 • สถานบริการและเริงรมย์ จำนวน 10 แห่ง

การท่องเที่ยว[แก้]

ในเขตเทศบาลตำบลแม่จันไม่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แต่จะมีอยู่ในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงได้แก่

 • โป่งน้ำร้อน ตั้งอยู่ที่บ้านโป่งน้ำร้อน หมู่ที่ 11 ตำบลป่าตึง
 • น้ำตกตาดทอง ตั้งอยู่ที่บ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 ตำบลป่าตึง
 • น้ำตกห้วยก้างปลา ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยก้างปลาหมู่ที่ 15 ตำบลป่าตึง
 • ลานทองอุทธยานวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง ตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งต่าง หมู่ที่ 13 ตำบลป่าตึง

ส่วนการท่องเที่ยวด้านอื่นๆ จะมีจัดกิจกรรม/เทศกาลในบางวันของสัปดาห์ หรือในวันพิเศษ ดังนี้

 • เทศกาลตักบาตรเป๋งปุ๊ด
 • ถนนคนเดินแม่จัน

การปศุสัตว์[แก้]

ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแม่จัน มีการประกอบการปศุสัตว์ โดยมีการเลี้ยงไก่พื้นเมืองเป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 78.18 ของเกษตรกรที่ทำการเลี้ยงสัตว์ทั้งหมด รองลงมา คือ โคเนื้อ และสุกร ตามลำดับ ซึ่งมีพื้นที่ในการทำการปศุสัตว์ทั้งหมด 111 ไร่ และมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 220 ครัวเรือนที่ทำการปศุสัตว์

อ้างอิง[แก้]