เทศบาลตำบลแก้งคร้อ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Jump to navigation Jump to search
เทศบาลตำบลแก้งคร้อ
เทศบาล
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
ตรา
ประเทศ  ไทย
ที่อยู่ 9729 หมู่ที่ 1 ถนนชัยภูมิ-ภูเขียว ตำบลช่องสามหมอ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายครรชิต ตระกูลพรหม
พื้นที่
 • ทั้งหมด 4.1 ตร.กม. (1.6 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2554)
 • ทั้งหมด 9,230
 • ความหนาแน่น 2,251.22 คน/ตร.กม. (5,830.6 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
เว็บไซต์ http://www.kkmu.go.th/ www.kkmu.go.th
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลแก้งคร้อ เป็นเทศบาลขนาดกลาง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของ 2 ตำบล คือ ตำบลช่องสามหมอ และตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ จากข้อมูลสถิติจังหวัดชัยภูมิ ปี พ.ศ. 2554 มีจำนวนประชากร 9,230 คน ถือเป็นเทศบาลตำบลที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆ ของจังหวัดชัยภูมิ

ประวัติ[แก้]

เนื่องจากสภาพพื้นที่ที่เป็นลำห้วย หรือ แก้ง มีต้นตะคร้อใหญ่คอยให้ร่มเงา จึงเป็นจุดที่เหมาะแก่การหยุดพักระหว่างทางของราษฎรและพ่อค้า ที่ประสงค์เดินทางข้ามผ่านช่องสามหมอ ต่อมามีราษฎรเห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ เพราะมีลำห้วยสองสายไหลขนาบข้าง จึงได้ตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัย และเรียกชื่อหมู่บ้านตามสภาพท้องที่ว่า บ้านแก้งคร้อ

ครั้นเมื่อปีพุทธศักราช 2501 ได้มีการแบ่งท้องที่อำเภอผักปัง (ชื่อเดิมอำเภอภูเขียว) เพื่อจัดตั้ง กิ่งอำเภอ ขึ้นมา โดยเลือกหมู่บ้านแก้งคร้อเป็นที่ตั้งที่ทำการกิ่งอำเภอแห่งใหม่ เพราะมีพื้นที่อยู่ตรงกึ่งกลางของกิ่งอำเภอพอดี ทำให้ง่ายต่อการปกครองท้องที่ เรียกชื่อว่า กิ่งอำเภอแก้งคร้อ และได้รับการยกฐานะเป็น อำเภอแก้งคร้อ ในปีพุทธศักราช 2502

หลักจากบ้านแก้งคร้อ ถูกเลือกให้เป็นศูนย์กลางการปกครองของอำเภอ ทำให้มีบทบาทและความสำคัญมากยิ่งขึ้น มีการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคให้ดียิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเจริญเติบโตในอนาคต และในระยะนี้เองที่บ้านแก้งคร้อถูกยกฐานะขึ้นเป็น สุขาภิบาลแก้งคร้อ ซึ่งประกาศจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2506

กระทั่งวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 จึงได้รับการยกฐานะเป็น เทศบาลตำบลแก้งคร้อ จนถึงปัจจุบัน

ภูมิศาสตร์[แก้]

เทศบาลตำบลแก้งคร้อ ตั้งอยู่บนที่ราบลุ่มระหว่างลำห้วย 2 สาย คือ ลำห้วยแก้งคร้อ ทางทิศตะวันตก และลำห้วยคณฑา ทางทิศตะวันออก ซึ่งลำห้วยทั้ง 2 ถือเป็นเส้นแบ่งเขตของเทศบาลตำบลแก้งคร้อ จากข้อมูลสถิติ เทศบาลตำบลแก้งคร้อมีพื้นที่ 4.1 ตารางกิโลเมตร

เศรษฐกิจ[แก้]

 • อาชีพ ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแก้งคร้อ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพในการทางการเกษตรเป็นหลักรองลงมาคือ ค้าขาย อุตสาหกรรมขนาดกลางและอุตสาหกรรมในครัวเรือน ประเภททำหมอนขิด ที่นอน ทำไม้กวาด ทอผ้า เลี้ยงสัตว์ ทำขนมจีน ปัจจุบันได้มีการขยายฐานการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งที่อำเภอแก้งคร้อ ทำให้สภาพทางเศรษฐกิจ และสังคมเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นสังคม กึ่งชนบทกึ่งเมืองอุตสาหกรรม
 • หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบลแก้งคร้อ
  • ตลาดสด ๒ แห่ง
  • ร้านขายของชำ ๖๐ แห่ง
  • ร้านขายยา ๖ แห่ง
  • ร้านขายรถ ๖ แห่ง
  • ปั๊มน้ำมัน ๓ แห่ง
  • สถาบันทางการเงิน ๔ แห่ง
  • สถาบันกวดวิชา ๔ แห่ง
  • โรงแรม ๓ แห่ง
  • บริษัทจัดหาคนงานไปทำงานต่างประเทศ ๒ แห่ง

การศึกษา[แก้]

เทศบาลตำบลแก้งคร้อถือเป็นศูนย์กลางทางการศึกษาของอำเภอแก้งคร้อ มีสถานศึกษาเปิดสอนครบทุกระดับชั้น ตั้งแต่ระดับก่อนอนุบาลจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนี้ยังมีการเปิดสอนระดับปริญญาตรี-ปริญญาโท ให้กับประชาชนที่มีความสนใจ ในรูปแบบศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียน

สถานศึกษาที่เปิดสอนระดับอนุบาลในเขตเทศบาลตำบลแก้งคร้อส่วนมากเป็นโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนของเทศบาล ได้แก่ โรงเรียนวรนุชวิทยา โรงเรียนอนุบาลพุฒิชัยวิทยา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแก้งคร้อ และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแก้งคร้อ

ในขณะที่ระดับประถมศึกษา มีโรงเรียนรัฐบาลที่ผู้ปกครองนิยมส่งบุตรหลานเข้าเรียนจำนวน 2 แห่ง คือ โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ และโรงเรียนศรีแก้งคร้อ ซึ่งเป็นโรงเรียนประถมศึกษาขนาดใหญ่เป็นอันดับ 1 และ 2 ของอำเภอ

ส่วนในระดับมัธยมศึกษา มีโรงเรียนแก้งคร้อวิทยา ที่เปิดสอนมาตั้งแต่ ปีพุทธศักราช 2515 จัดเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 4 ของจังหวัดชัยภูมิ (ตามจำนวนนักเรียน) และเป็น 1 ในโรงเรียนมาตรฐานสากล จำนวน 500 แห่งในประเทศ

การคมนาคม[แก้]

เส้นทางคมนาคมขนส่งมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 และทางหลวงจังหวัด อีกหลายสายที่เชื่อมต่อระหว่างเขตเทศบาลตำบลแก้งคร้อ กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น และอำเภอใกล้เคียงกับอำเภอแก้งคร้อ ดังนั้นการสัญจรไปมาสะดวกเพราะถนนสายหลักในเขตเทศบาลมี 4 ช่องจราจรมีสัญญาณไฟจราจร 2 แห่ง

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]