เทศบาลเมืองเมืองปัก

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก เทศบาลตำบลเมืองปัก)
เมืองปัก
เทศบาลเมือง
ตราอย่างเป็นทางการของเมืองปัก
ตรา
คำขวัญ: เทศบาลเมืองเมืองปักน่าอยู่ ถนนสวย น้ำใส ไร้มลพิษ ประชาร่วมคิดพัฒนา ชาวประชามีสุข
ประเทศ  ไทย
จังหวัด นครราชสีมา
อำเภอ ปักธงชัย
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลเมืองเมืองปัก เลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ถนนสืบศิริ ตำบลเมืองปัก อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา 30150
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายมงคล ประยูรหงษ์
พื้นที่
 • ทั้งหมด 12.41 ตร.กม. (4.79 ตร.ไมล์)
ประชากร (พ.ศ. 2555)
 • ทั้งหมด 14,448
 • ความหนาแน่น 1,164.22 คน/ตร.กม. (3,015.3 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
รหัสไอเอสโอ 3166 30XX
โทรศัพท์ 0 4428 4647
เว็บไซต์ http://www.mueangpak.com/home/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลเมืองเมืองปัก เป็นเทศบาลแห่งหนึ่งในอำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ประวัติ[แก้]

เทศบาลเมืองเมืองปักเป็นเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดนครราชสีมา ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอปักธงชัย ในอดีตเป็นสุขาภิบาลที่มีชื่อว่า สุขาภิบาลเมืองปัก และได้มีการยกฐานะจากสุขาภิบาลเมืองปักเป็น เทศบาลตำบลเมืองปัก เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 และในวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2555 กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะเทศบาลตำบลเมืองปักเป็น เทศบาลเมืองเมืองปัก

เขตการปกครอง[แก้]

เทศบาลเมืองเมืองปักมีพื้นที่ 12.41 ตารางกิโลเมตร (ที่มา: ระบบสารสนเทศ GIS ของสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา) ประกอบไปด้วยพื้นที่ 14 ชุมชน 2 ตำบล คือ ตำบลเมืองปัก หมู่ที่ 1, 2, 3, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 และบางส่วนของตำบลธงชัยเหนือ

ภูมิอากาศ[แก้]

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุม มี 3 ฤดู

 • ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม
 • ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือน มิถุนายน - กันยายน
 • ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือน ตุลาคม - มกราคม

สถานการศึกษาในเขตเทศบาล[แก้]

การคมนาคม[แก้]

เทศบาลเมืองเมืองปักมีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียงรวมทั้งกรุงเทพมหานคร ซึ่งทำเลที่ตั้งของเทศบาลเมืองเมืองปักนับได้ว่าเป็นประตูสู่ภาคตะวันออก สามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวก โดยทางรถยนต์คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304

ถนนสายหลักที่ใช้เป็นเส้นทางคมนาคมสัญจรไปมาภายในเขตเทศบาลเมืองเมืองปัก คือ ถนนสืบศิริ (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 304 เดิม) ถนนศรีพลรัตน์ ถนนเทพธงชัย ถนนนิวาสดำเนิน ถนนนิวาสวัฒนกิจ ถนนประชาอุทิศ

ประชากร[แก้]

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2553 เขตเทศบาลเมืองเมืองปักมีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 14,322 คน แยกเป็นชาย 6,813 คน หญิง 7,509 คน

ศาสนา[แก้]

ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 มีจำนวนวัด 4 วัด

 1. วัดกลางปักธงชัย
 2. วัดโพธิ์เมืองปัก
 3. วัดอัมพวัน
 4. วัดโนนขุนชัย

เศรษฐกิจ[แก้]

ประชากรในเขตเทศบาลเมืองเมืองปักส่วนใหญ่ประกอบอาชีพประเภทอุตสาหกรรมครัวเรือนและการเกษตร

สถาบันการเงิน[แก้]

 • ธานคารไทยพาณิชย์
 • ธนาคารกรุงไทย
 • ธนาคารกรุงเทพ
 • ธนาคารกสิกรไทย
 • ธนาคารทหารไทย
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร