เทศบาลตำบลสูงเนิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ประวัติ[แก้]

พ.ศ. 2499 จัดตั้งสุขาภิบาลสูงเนิน

พ.ศ. 2542 มีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงถานะสุขาภิบาลสูงเนินเป็นเทศบาลตำบลสูงเนิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอน 9ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

พื้นที่ครอบคลุม[แก้]

เทศบาลตำบลสูงเนินมีพื้นที่ 12.38 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วย 6 หมู่บ้าน

ประชากร[แก้]

เทศบาลตำบลสูงเนิน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น 10,165 คน เป็นชาย 4,815 คน หญิง 5,350 คน จำนวน 4,754 ครัวเรือน ความหนาแนของประชากร 820.68 คน/1 ตารางกิโลเมตร

โครงสร้างพื้นฐาน[แก้]

  • ตลาด 2 แห่ง
  • ธนาคาร 4 แห่ง
  • โรงเรียน 4 แห่ง
  • โรงพยาบาล 1 แห่ง

อ้างอิง[แก้]