เทศบาลตำบลบางปู (จังหวัดสมุทรปราการ)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลบางปู
คลองในตำบลบางปูใหม่
คลองในตำบลบางปูใหม่
ทต.บางปูตั้งอยู่ในจังหวัดสมุทรปราการ
ทต.บางปู
ทต.บางปู
ที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลบางปู
พิกัด: 13°32′38″N 100°37′06″E / 13.543928540259929°N 100.61832837977065°E / 13.543928540259929; 100.61832837977065พิกัดภูมิศาสตร์: 13°32′38″N 100°37′06″E / 13.543928540259929°N 100.61832837977065°E / 13.543928540259929; 100.61832837977065
ประเทศ ไทย
จังหวัดสมุทรปราการ
อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จัดตั้ง ● 2 สิงหาคม 2508 (สุขาภิบาลบางปู)
 ● 25 พฤษภาคม 2542 (ทต.บางปู)
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีธีรพล ชุนเจริญ
พื้นที่
 • ทั้งหมด63.5 ตร.กม. (24.5 ตร.ไมล์)
ประชากร
 (2563)[1]
 • ทั้งหมด119,500 คน
 • ความหนาแน่น1,881.89 คน/ตร.กม. (4,874.1 คน/ตร.ไมล์)
รหัส อปท.05110105
ที่อยู่
สำนักงาน
เลขที่ 789 หมู่ที่ 1 ซอยเทศบาลบางปู ซอย 72/1 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
เว็บไซต์www.bangpoocity.com
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย

เทศบาลตำบลบางปู เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่ง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ประวัติ[แก้]

เดิมเทศบาลตำบลบางปูมีฐานะเป็น สุขาภิบาลบางปู ได้รับการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2508 รวมระยะเวลาในการเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุขาภิบาลถึง 33 ปี 9 เดือน 23 วัน มีนายประสิทธิ์ จังประเสริฐ เป็นประธานกรรมการสุขาภิบาลคนแรก และนายสด ชูไสว เป็นประธานกรรมการสุขาภิบาลคนสุดท้าย

ต่อมารัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น จึงได้ตราพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาลโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542 มีผลทำให้สุขาภิบาลบางปูได้รับการจัดตั้งเป็น เทศบาลตำบลบางปู เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542

สภาพทางภูมิศาสตร์[แก้]

ที่ตั้งและอาณาเขต[แก้]

เขตเทศบาลตำบลบางปูครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบลดังนี้

ตำบล หมู่บ้าน
ตำบลท้ายบ้าน 7
ตำบลท้ายบ้านใหม่ 8
ตำบลบางปู 4
ตำบลบางปูใหม่ 10

ลักษณะภูมิประเทศ[แก้]

เขตเทศบาลตำบลบางปูมีพื้นที่ประมาณ 63.5 ตารางกิโลเมตร มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวขนานไปกับฝั่งทะเลด้านตะวันออก มีถนนสุขุมวิทและคลองชลประทานผ่านกลางตลอดพื้นที่ โดยเริ่มตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่ 29.250 ของถนนสุขุมวิท ไปจนถึงหลักกิโลเมตรที่ 51.150 แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน คือ พื้นที่ฝั่งน้ำจืดคลองชลประทาน (ทิศเหนือ) มีรัศมีจากศูนย์กลางถนนสุขุมวิทออกไปโดยเฉลี่ยประมาณ 2 กิโลเมตร และพื้นที่ฝั่งน้ำเค็ม มีรัศมีจากศูนย์กลางถนนสุขุมวิทไปจดทะเลโดยเฉลี่ยประมาณ 1 กิโลเมตร

ประชากร[แก้]

ปัจจุบันในเขตเทศบาลตำบลบางปูมีประชากรทั้งสิ้น 119,500 คน

การศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนสังกัดสำนักงานการประถมศึกษาแห่งชาติ จำนวน 13 แห่ง
 • โรงเรียนสังกัดอื่น ๆ (สช.) จำนวน 9 แห่ง
 • โรงเรียนสังกัดเทศบาล จำนวน 1 แห่ง
 • โรงเรียนสังกัดอาชีวศึกษา จำนวน 2 แห่ง

ศาสนา[แก้]

ภายในเขตเทศบาลตำบลบางปูมีวัด 11 แห่ง มัสยิด 1 แห่ง

การสาธารณสุข[แก้]

จากการที่พื้นที่เทศบาลมีการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ทำให้มีผลกระทบต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ สภาพแวดล้อม และประชากร โดยเฉพาะทำให้สภาวะสุขภาพอนามัยของประชากรเปลี่ยนไป แม้ว่าจะมีการขยายการบริการสาธารณสุขภายในพื้นที่เขตเทศบาล ซึ่งมีทั้งสถานพยาบาลของรัฐและเอกชนหลายแห่ง แต่เนื่องจากความต้องการใช้บริการของประชากรมีมาก เพราะมีแรงงานที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมและสถานประกอบการต่าง ๆ เป็นจำนวนมากที่ต้องการตรวจรักษาสุขภาพอนามัยอยู่เสมอ ในปัจจุบันการให้บริการด้านสาธารณสุขนับว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล[แก้]

ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลบางปูมีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลที่อยู่ในความดูแลของกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 4 แห่ง คือ

 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายบ้าน
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท้ายบ้านใหม่
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปู
 • โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางปูใหม่

เทศบาลตำบลบางปูได้อุดหนุนเครื่องเวชภัณฑ์และยาชนิดต่าง ๆ ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเหล่านี้เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในชุมชน

โรงพยาบาลเอกชน[แก้]

เทศบาลตำบลบางปูมีบริการของโรงพยาบาลเอกชนจำนวน 2 แห่ง ดังนี้

 • โรงพยาบาลรัทรินทร์ สาขาบางปู หมู่ที่ 6 กิโลเมตรที่ 34 ตำบลบางปูใหม่
 • โรงพยาบาลเมืองสมุทร สาขาบางปู หมู่ที่ 6 กิโลเมตรที่ 35 ตำบลบางปูใหม่

การสังคมสงเคราะห์[แก้]

เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ประชากรในด้านต่าง ๆ มีมูลนิธิ จำนวน 4 แห่ง คือ

 • มูลนิธิสิริวัฒนาเชสเชียร์ เป็นสถานสงเคราะห์คนพิการ หมู่ที่ 2 ตำบลท้ายบ้าน
 • มูลนิธิวัยวัฒนานิวาส เป็นสถานสงเคราะห์คนชรา หมู่ที่ 7 ตำบลท้ายบ้าน
 • มูลนิธิเด็กโสสะ เป็นสถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า หมู่ที่ 2 ตำบลบางปูใหม่
 • มูลนิธิธรรมกตัญญู เป็นมูลนิธิเพื่อการศาสนาของสมาคมไต้หวัน หมู่ที่ 7 ตำบลบางปูใหม่

การคมนาคม[แก้]

ทางบก[แก้]

เส้นทางหลัก[แก้]

เส้นทางลัดและสายรอง[แก้]

 • ซอยเทศบาลบางปู ซอย 77 (ถนนพัฒนา 1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู)

ทางน้ำ[แก้]

อ้างอิง[แก้]

 1. "รายงานสถิติจำนวนประชากรและบ้าน ประจำปี พ.ศ. 2563 ท้องถิ่นเทศบาลตำบลบางปู". ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง. สืบค้นเมื่อ 15 มกราคม 2564. {{cite web}}: ตรวจสอบค่าวันที่ใน: |accessdate= (help)

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]