เทศบาลตำบลท่าเรือ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เทศบาลตำบลท่าเรือ
เทศบาล
เทศบาล.jpg
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลท่าเรือ
ตรา
ประเทศ  ไทย
ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลท่าเรือ
ถนนเลียบแม่น้ำป่าสัก ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรี นายศิลป์ชัย บุญเจริญกิจ
พื้นที่
 • ทั้งหมด ตร.กม. (1 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด 6,818
 • ความหนาแน่น 2,272.666 คน/ตร.กม. (5,886.18 คน/ตร.ไมล์)
เขตเวลา ประเทศไทย (UTC+7)
เว็บไซต์ [{{{website}}}]
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
ตัวเมืองท่าเรือ
สถานีรถไฟท่าเรือ

ประวัติเทศบาลตำบลท่าเรือ[แก้]

เทศบาลตำบลท่าเรือ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2487 โดยมีพระราชกฤษฎีกายกฐานะตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเทศบาลตำบลท่าเรือ ซึ่งได้ประกาศใช้ในราชกิจจา นุเบกษา เล่มที่ 61 ตอนที่ 77 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2487 มีพื้นที่ในขณะนั้น 1.5 ตารางกิโลเมตร ต่อมาความเจริญได้แผ่ขยายไปรอบบริเวณเขตเทศบาล มีบ้านเรือนและอาคารพาณิชย์เพิ่มมากขึ้น ซึ่งความเจริญ ดังกล่าวควรที่จะได้ดูแลอย่างใกล้ชิดและควรจะมีการจัดระเบียบชุมชนให้ถูกต้อง จึงได้ขยายอาณาเขตเทศบาลออกไปครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าว โดยในปี พ.ศ. 2524 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลตำบลท่าเรือออกไปอีก 1.5 ตารางกิโลเมตร รวมเป็นพื้นที่ทั้งสิ้นในเขตเทศบาล จำนวน 3 ตารางกิโลเมตร

ตราสัญลักษณ์ของเทศบาลตำบลท่าเรือ[แก้]

LOGO(1).png

ความหมาย[แก้]

เนื่องจากในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี การคมนาคมไม่สะดวก การเดินทางและการขนส่งต่าง ๆ ต้องอาศัยเรือเป็นหลักพระเจ้าทรงธรรมทรงเสด็จประพาสทางชลมารคเพื่อนมัสการรอยพระพุทธบาท โดยเสด็จทางเรือมาตามแม่น้ำป่าสัก ขึ้นจากเรือที่อำเภอท่าเรือ ซึ่งแต่เดิมเรียกว่า นครน้อย เพื่อเสด็จไปยังอำเภอพระพุทธบาท เทศบาลตำบลท่าเรือจึงใช้ตราสัญลักษณ์นี้

                           จากนิราศพระบาท

ถึงท่าเรือเรือยัดกันอัดแอ ดูจอแจจอดริมตลิ่งชุม

ที่หน้าท่ารารับประทับหยุด อุดตลุดขนของขึ้นกองสุม

เสบียงใครใครนั่งระวังชุม พร้อมชุมนุมแน่นหน้าศาลารี

อาณาเขต[แก้]

ติดต่อกับพื้นที่ใกล้เคียง ดังนี

สะพานจักรี เป็นสะพานรถไฟสายเหนือทอดข้ามแม่น้ำป่าสักในเขตอำเภอท่าเรือ
แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่าน เทศบาลตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังวัดพระนครศรีอยุธยา

สถานศึกษาในพื้นที่เทศบาล[แก้]

ระดับมัธยมศึกษา[แก้]

สังกัดเทศบาล[แก้]

 • โรงเรียนเทศบาลท่าเรือปประชานุกุล
 • โรงเรียนเทศบาลท่าเรือประชานุกูล
 • โรงเรียนเทศบาลวัดกลาง
 • โรงเรียนเทศบาลวัดแค

สถานศึกษาเอกชน[แก้]

 • โรงเรียนแสงทวีปวิทยา

สถานที่ทางศาสนา[แก้]

สถานที่สำคัญ[แก้]