เทศบาลตำบลท่าศาลา (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
เทศบาลตำบลท่าศาลา (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
ตราอย่างเป็นทางการของเทศบาลตำบลท่าศาลา (จังหวัดนครศรีธรรมราช)
ตรา
คำขวัญ: บ้านเมืองสวยงาม อนุรักษ์งานประเพณี
มีการศึกษาทุกถ้วนทั่ว ครอบครัวชุมชนเข้มแข็ง 
การปกครอง
 • นายกเทศมนตรีนายพงศ์เทพ ฟุ้งตระกูล
พื้นที่
 • ทั้งหมด1.24 ตร.กม. (0.48 ตร.ไมล์)
ประชากร
 • ทั้งหมด2,980
 • ความหนาแน่น2,433.06 คน/ตร.กม. (6,301.6 คน/ตร.ไมล์)
ที่อยู่
สำนักงาน
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศาลา
ถนนศุภโยคพัฒนา ตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์0-7552-2785
เว็บไซต์http://www.thasalacity.go.th/
สารานุกรมประเทศไทย ส่วนหนึ่งของสารานุกรมประเทศไทย
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา

เทศบาลตำบลท่าศาลา ตั้งอยู่ในอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประวัติ[แก้]

เทศบาลตำบลท่าศาลา เดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอท่าศาลา แต่ด้วยเหตุที่พื้นที่ความรับผิดชอบกว้างขวาง มีประชากรหนาแน่นทำให้การดูแลและจัดเก็บภาษีไม่ทั่วถึง กระทรวงมหาดไทยจึงประกาศจัดตั้งสุขาภิบาลท่าศาลาขึ้นเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2499 ต่อมาสุขาภิบาลท่าศาลา ได้รับการยกฐานะเป็น " เทศบาลตำบลท่าศาลา" ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 และพ.ศ. 2542 นี้ เทศบาลตำบลท่าศาลา

สภาพทั่วไป[แก้]

สภาพพื้นที่ชุมชนท่าศาลา โดยทั่วไปเป็นที่ราบและราบลุ่มจากด้านตะวันตกสู่ด้านตะวันออก พบว่าภูมิประเทศโดยรวม มีความลาดเอียงจากทิศตะวันตก ซึ่งเป็นที่ราบสู่พื้นที่ราบลุ่มตอนกลาง เหมาะสำหรับการเพาะปลูกพืชสวนและนาข้าว ถัดมาเป็นพื้นที่สันทราย ซึ่งเป็นบริเวณพื้นที่บนถนนสายท่าศาลา – อู่ตะเภา (ทางหลวงชนบท นศ.3027) ตลอดสาย รวมทั้งพื้นที่สองฟากของถนนกว้างประมาณ 1 กิโลเมตร บนสันทรายแห่งนี้เป็นที่ตั้งบ้านเรือนของชุมชนตำบลโพธิ์ทอง ทำสวนมะพร้าวและสวนผลไม้ ทางด้านตะวันตกของแนวสันทรายนี้ พื้นที่เป็นที่ลุ่ม เป็นดินเหนียวและร่วนปนทราย เหมาะสำหรับการปลูกข้าวและบริเวณที่เป็นดินเหนียวเหมาะสำหรับการผลิตอิฐก่อสร้าง และเครื่องปั้นดินเผา ทางด้านตะวันออกสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม และที่ราบชายฝั่งทะเล พื้นที่ชายฝั่งเป็นหาดทรายสลับกับป่าชายเลน โดยมีลักษณะเป็นหาดทรายตั้งแต่แนวชายฝั่งทะเลจากเหนือจดบริเวณตอนกลางของตำบลท่าศาลา โดยมีโครงข่ายลำน้ำธรรมชาติจำนวนมากกระจายเชื่อมโยงทั่วทั้งพื้นที่ เช่น คลองท่าเปรง คลองท่าพุด คลองท่าหว้า คลองโก คลองใสอิฐ คลองยาว คลองวังเปีย คลองสิงห์ คลองฆ่าสัตว์ คลองท่าสูง คลองบ่อนนท์ คลองตูล คลองเกียบ คลองวังอ้ายหมู คลองวังยาว คลองเกราะ คลองลาว คลองหม้อ คลองปากพยิง และคลองเคย เป็นต้น โดยมีทิศทางการไหลของลำน้ำธรรมชาติเหล่านี้ จากทิศตะวันตกลงสู่ทะเลทางด้านตะวันออก โดยเฉพาะบริเวณปากน้ำท่าสูง ลงสู่ทะเลอ่าวไทย

อาณาเขตติดต่อ[แก้]

เทศบาลตำบลท่าศาลา ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกขอตัวเมืองนครศรีธรรมราช

 • ทิศเหนือ ติดต่อกับ ฝั่งเหนือของคลองฆ่าสัตว์ ตรงจุดที่คลองฆ่าสัตว์ตัดกับทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ ฟากตะวันตกและคลองท่าสูง
 • ทิศใต้ ติดต่อกับ ถนนหลังตลาดท่าศาลา
 • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ คลองฆ่าสัตว์
 • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๔๐๑ ฟากตะวันตกและคลองท่าพุด

ชุมชน[แก้]

เทศบาลตำบลท่าศาลาประกอบด้วยชุมชน 6 ชุมชน

 1. ชุมชนศาลาน้ำ
 2. ชุมชนสามัญ
 3. ชุมชนตลาดสด
 4. ชุมชนหน้าอำเภอ
 5. ชุมชนเสนาราม
 6. ชุมชนปทุมานุกูล

สาธารณสุข[แก้]

 • โรงพยาบาลอำเภอท่าศาลา

สถานศึกษา[แก้]

 • โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิศึกษา
 • โรงเรียนท่าศาลา
 • โรงเรียนปทุมานุกูล

วัด[แก้]

จำนวนวัดในเขตเทศบาลตำบลท่าศาลา มีทั้งหมด 2 วัด คือ

 • วัดท่าสูง
 • วัดเสนาราม

สถานที่สำคัญ[แก้]

 • สถานีตำรวจภูธรท่าศาลา
 • โรงพยาบาลท่าศาลา

อ้างอิง[แก้]

 • เทศบาลตำบลท่าศาลา