เทศบาลตำบลจานแสนไชย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

ในสมัยก่อน ตำบลจานแสนไชยยังไม่ปรากฏ แต่เดิมนั้นขึ้นอยู่กับ ตำบลกล้วยกว้าง อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ และต่อมาก็ได้แยกตัวออกจากตำบลกล้วยกว้างมาตั้งเป็นตำบลจานแสนไชย หลังจากกิ่งอำเภอห้วยทับทันเปลียนมมาเป็นอำเภอห้วยทับทันและได้จัดตั้งสภาตำบลจานแสนไชย โดยมีหมู่บ้านในสังกัด ๑๓ หมู่บ้าน

เทศบาลตำบลจานแสนไชย นั้นได้รับหลังจากการยกฐานะเปลี่ยนแปลงจากสภาตำบล เป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ได้จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๖

ผู้บริหาร[แก้]

ลำดับที่ รูป รายชื่อ ตำแหน่ง วาระ
1 นายสวัสดิ์ โปร่งจิตร ประธานกรรมการบริหาร ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐
2 นายคำนวณ ขันธเสน ประธานกรรมการบริหาร
3 นายสมนึก อินทร์แก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๘
4 นายสมนึก สังข์ขาว นายกองค์การบริหารส่วนตำบล กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๐ – กันยายน ๒๕๕๖
นายสมนึก สังข์ขาว นายกเทศมนตรีตำบล ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗-ปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของเทศบาลตำบลจานแสนไชย[แก้]

  1. ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลจานแสนไชย ตั้งอยู่หมู่ ๒ บ้านพะวร ตำบลจานแสนไชย อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ
  2. พื้นที่ ตำบลจานแสนไชย มีพื้นที่ประมาณ ๑๕,๔๓๕ ไร่ หรือ ๓๒.๕ ตารางกิโลเมตร

อาณาเขตของตำบล[แก้]

  • ทิศเหนือ ติดต่อบ้านหนองสะมอน บ้านโท๊ะ บ้านหนองเมย ตำบลเมืองหลวง รวมระยะทางประมาณ ๖.๕ กิโลเมตร
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับบ้านกล้วยกว้าง บ้านขามใหญ่ บ้านขามน้อย บ้านพอก บ้านหนองแข้ตำบลกล้วยกว้าง รวมระยะทางประมาณ ๖.๕ กิโลเมตร
  • ทิศใต้ ติดต่อบ้านไฮน้อย บ้านผักไหมน้อย บ้านตาทอง บ้านนาทุ่ง และตำบลผักไหม จากนั้นตัดผ่านทุ่งนาขึ้นไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และตัดผ่านถนนสายบ้านจานแสนไชย - บ้านนาทุ่ง จากนั้นตัดผ่านทุ่งนาไปทางทิศตะวันตกตัดผ่านทางดินสายบ้านจานแสนไชย บ้านนาทุ่ง แล้วไปบรรจบทางดินสายบ้านนาทุ่ง - ลำห้วยทับทัน จากนั้นคดโค้งตามแนวกึ่งกลางทางดินเข้าลำห้วยทับทัน จนสิ้นสุดแนวเขตด้านทิศใต้ที่จุดกึ่งกลางลำห้วยทับทันรวมระยะทางประมาณ ๘.๕ กิโลเมตร
  • ทิศตะวันตก ติดต่อบ้านเสม็ด ตำบลหมื่นศรี อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ จากนั้นคดโค้งขึ้นไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวกึ่งกลางลำห้วยทับทัน แล้วไปสิ้นสุดที่จุดกึ่งกลางลำห้วยทับทัน รวมระยะทางประมาณ ๖ กิโลเมตร

เขตปกครอง[แก้]

รวม ๑๓ หมู่บ้าน คือ ๑๕,๔๓๕ คน

แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 17 หมู่บ้าน
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน พื้นที่ (ไร่) อันดับหมู่บ้าน (พื้นที่) จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร(รวม) ชื่อผู้ใหญ่บ้าน/กำนัน
1. ชุมชนนานวน ๒,๑๐๐ ๑๓๓ ๔๖๓ นายประพันธ์ ธรรมดา
2. ชุมชนพะวร ๑,๑๖๗ ๒๐๐ ๘๑๕ นายเพียร จังอินทร์
3. บ้านฟ้าผ่า ๗๙๘ ๑๐ ๗๑ ๒๘๕ นายบุตรดี ตรีแก้ว
4. ชุมชนหนองแคน ๙๕๗ ๑๐๐ ๓๙๐ นายสุริยันต์ วงค์ภักดี
5. ชุมชนบ้านมด ๒,๒๗๐ ๑๕๕ ๗๑๗ นายลัด แพทย์มด
6. ชุมชนขี้เหล็ก ๖๗๖ ๑๒ ๙๐ ๓๖๐ นายอุทิตย์ มั่งมี
7. ชุมชนจานแสนไชย ๑,๖๒๒ ๘๙ ๓๔๙ นายประยูร ทุมมากุล
8. ชุมชนพงสิม ๑,๔๗๑ ๗๘ ๓๔๘ นายลำดวน คำมูล
9. ชุมชนผือ ๘๕๐ ๑๒๐ ๔๓๙ นายชัยชนะ ลิ้นนิยม (กำนัน)
10. ชุมชนหนองแสนไชย ๑,๘๐๐ ๑๐๙ ๔๑๘ นายประสิทธิ์ มังกร
11. บ้านน้ำคำ ๑๐๕ ๑๓ ๖๓ ๒๕๓ นายบุญเพ็ง อินทร์แก้ว
12. ชุมชนพะวรน้อย ๙๓๙ ๔๐ ๑๖๔ นายสุพัด พะวร
13. ชุมชนพะวร ๖๘๐ ๑๑ ๗๗ ๓๒๙ นายสะอาด โปร่งจิตร