เทวลิขิต

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เทวลิขิต (อังกฤษ: predestination) ในเทววิทยาศาสนาคริสต์ เป็นลัทธิที่มีความเห็นว่าเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นเพราะพระเป็นเจ้าประสงค์ให้เกิดขึ้น โดยความเห็นแบบนี้โดยปกติใช้อ้างถึงชะตากรรมที่เกิดขึ้นในขั้นสุดท้ายของวิญญาณของแต่ละบุคคล[1] การอธิบายความหมายของเทวลิขิตมักมุ่งแก้ปัญหาเกี่ยวกับปฏิทรรศน์ของเจตจำนงเสรี อันชี้ให้เห็นว่าสัพพัญญุตาของพระเป็นเจ้าดูขัดแย้งกับเจตจำนงเสรีของมนุษย์ ในบริบทนี้ เทวลิขิตสามารถถือว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของนิยัตินิยมทางศาสนา และโดยปกติถือได้ว่าเป็นรูปแบบหนึ่งของลัทธิกำหนดล่วงหน้า (predeterminism) ซึ่งมีอีกชื่อหนึ่งว่า นิยัตินิยมทางเทววิทยา

อ้างอิง[แก้]

  1. "Predestination". The American Heritage New Dictionary of Cultural Literacy (Third ed.). Houghton Mifflin Company. 2005. สืบค้นเมื่อ 13 June 2011 – โดยทาง Dictionary.com.