เทพเจ้าในห้องสิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เทพเจ้าในห้องห้องสินจากวรรณกรรม ห้องสิน

เซียนชั้นผู้ใหญ่[แก้]

พระรูป พระนาม บทบาท
หยวนสื่อเทียนจุน เทพเจ้าชั้นผู้ใหญ่
เสินกงเป้า เทพเจ้าผู้รักษาฝ่ายพระเจ้าชางโจ้ว
เจียง จื่อหยา เทพเจ้าฝ่ายพระเจ้าโจวอู่

ฝ่ายราชวงศ์ซาง[แก้]

พระรูป พระนาม บทบาท
ต๋าจี่ พระมเหสีองค์ที่สองในพระเจ้าชางโจ้ว
ไท้อิมแชกุน พระมเหสีองค์แรกในพระเจ้าชางโจ้ว
พระเจ้าชางโจ้ว จักรพรรดิแห่งราชวงศ์ชาง

ฝ่ายราชวงศ์โจว[แก้]

ดูเพิ่ม[แก้]