เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา

เทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์

ประวัติ[แก้]

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้เห็นความสำคัญ ด้านสื่อที่ใช้ในการเรียนการสอนวิชาแพทย์ จึงส่งอาจารย์ที่มีความสนใจในด้านสื่อ 2 ท่านไปศึกษา ด้านการวาดภาพทางการแพทย์ (Medical Illustration) และการถ่ายภาพทางการแพทย์ (Medical Photograhpy) ณ มหาวิทยาลัยอิลินอยส์และมหาวิทยาลัยจอห์น ฮอปกินส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499

พ.ศ. 2509 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ก่อตั้งโรงเรียนช่างภาพการแพทย์ขึ้นดำเนินการสอนตามหลักสูตรของ School of Medical Illustration และ Schoolof Art as Applied to Medicine แห่งสหรัฐอเมริกา ตามที่อาจารย์แพทย์สองท่านได้เรียนมา นับเป็นโรงเรียนแห่งแรกในประเทศไทยและทวีปเอเชียที่เปิดสอนสาขานี้ ผู้สำเร็จการศึกษาได้รับประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรี

พ.ศ. 2519 ปรับปรุงหลักสูตร และเปลี่ยนชื่อเป็น หลักสูตรเวชนิทัศน์ พร้อมกับเปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น โรงเรียนเวชนิทัศน์และใช้ชื่อนี้มาจนถึงปัจจุบัน

พ.ศ. 2524 ปรับปรุงหลักสูตรเป็น วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชนิทัศน์ (B.Sc.in Med.Ill.&AV Tech.)ซึ่งเป็นหลักสูตรปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี (ผู้เข้าศึกษาต้องจบ ปวส.มาก่อน) ผู้ที่เรียนจบหลักสูตรประกาศนียบัตรเทียบเท่าปริญญาตรีก่อนหน้านี้ กลับมาเรียนเพิ่มเติมจนได้รับปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิตทุกคน หลักสูตรนี้ได้ปิดลงเพื่อปรับปรุง และเปิดหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตขึ้นมาแทน

พ.ศ. 2550 เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี คือ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ หรือเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ เป็นหลักสูตรที่มีเนื้อหาวิชาผสมผสานระหว่าง 4 สาขาวิชา ได้แก่ ศิลปกรรมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีการศึกษา และวิทยาศาสตร์การแพทย์ขั้นพื้นฐาน

หน่วยงานรับผิดชอบ[แก้]

โรงเรียนเวชนิทัศน์พัฒนา สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]