เติ้ง ซุย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เติ้ง ซุย
จักรพรรดินีแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
ดำรงพระยศค.ศ. 102–106
ก่อนหน้าจักรพรรดินียิน (จักรพรรดิฮั่นเหอ)
ถัดไปหยัน จี
พระสวามีจักรพรรดิฮั่นเหอ
พระราชบุตรไม่มี
ราชวงศ์ราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
พระบิดาเติ้ง ซฺวิ่น (鄧訓)
ประสูติค.ศ. 81
สวรรคตค.ศ. 121
หน้านี้เป็นชื่อบุคคลจีน นามสกุลคือ เติ้ง

เติ้ง ซุย (鄧綏; ค.ศ. 81–121) ฐานันดรศักดิ์ จักรพรรดินีเหอซี (和熹皇后) เป็นจักรพรรดินีสมัยราชวงศ์ฮั่น เป็นมเหสีองค์ที่สองของจักรพรรดิฮั่นเหอ (漢和帝) และต่อมาเป็นพระพันปีสำเร็จราชการแทนโอรสของตน คือ จักรพรรดิฮั่นชาง (漢殤帝) รวมถึงหลานของตน คือ จักรพรรดิฮั่นอัน (漢安帝) ในช่วง ค.ศ. 106–121 ในช่วงที่พระนางสำเร็จราชการนั้น เกิดภัยธรรมชาติและสงครามกับกลุ่ม ซฺยงหนู (匈奴) และเชียง (羌) แต่พระนางสามารถรับมือได้โดยเรียบร้อย พระนางยังเป็นที่ยกย่องด้านการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางอาญา จึงถือกันว่า พระนางเป็นผู้ปกครองที่ปรีชาสามารถ และอาจเป็นผู้บริหารที่มีประสิทธิภาพคนสุดท้ายในช่วงราชวงศ์ฮั่นตะวันออก เพราะผู้ปกครองนับแต่นั้นมาก็ไร้ความสามารถกันโดยมาก

ก่อนหน้า เติ้ง ซุย ถัดไป
จักรพรรดินียิน (จักรพรรดิฮั่นเหอ) 2leftarrow.png จักรพรรดินีแห่งราชวงศ์ฮั่นตะวันออก
(ค.ศ. 102–106)
2rightarrow.png หยัน จี