เซอรังกูน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เซรางกูน (อังกฤษ: Serangoon) เป็นเขตวางผังเมืองขนาด 7.37 ตารางกิโลเมตรทางตอนกลางของนครรัฐสิงคโปร์ มีประชากรทั้งหมด 75,600 คน