เซตวิภัชนัย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เซตวิภัชนัย (อังกฤษ: fuzzy set) เป็นเซตที่ขอบเขตไม่เด่นชัดหรือคลุมเครือ เราสามารถวัดระดับความเป็นสมาชิกของสมาชิกในเอกภพสัมพัทธ์ต่อเซตวิภัชนัยหนึ่ง ผ่านทางฟังก์ชันภาวะสมาชิก (membership function) ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่รับสมาชิกในเอกภพสัมพัทธ์แล้วส่งไปที่ช่วง [0, 1]

ตัวอย่าง[แก้]

สมมุติ ให้ ก เป็น เซตวิภัชนัย

  • หากฟังก์ชันภาวะสมาชิกของ ก ให้ค่าสมาชิก ข ในเอกภพสัมพัทธ์เท่ากับ 1 แสดงว่า ข อยู่ในเซต ก แน่นอน
  • หากฟังก์ชันภาวะสมาชิกของ ก ให้ค่าสมาชิก ค ในเอกภพสัมพัทธ์เท่ากับ 0 แสดงว่า ค ไม่อยู่ในเซต ก แน่นอน
  • หากฟังก์ชันภาวะสมาชิกของ ก ให้ค่าสมาชิก ง ในเอกภพสัมพัทธ์เท่ากับ 0.5 แสดงว่าความเป็นสมาชิกในเซต ก ของ ง นั้นคลุมเครือที่สุด