เฉลียว ยาจันทร์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
ดร.เฉลียว ยาจันทร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง
อยู่ในวาระ
เริ่มดำรงตำแหน่ง
พ.ศ. 2557
ก่อนหน้า นางมยุรี ทรัพย์บุญ
ข้อมูลส่วนบุคคล
เกิด 1 มิถุนายน พ.ศ. 2501 (60 ปี)
คู่สมรส นายมนตรี ยาจันทร์

ดร.เฉลียว ยาจันทร์ ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบางบัวทอง[1]

การศึกษา[แก้]

การทำงาน[แก้]

 • พ.ศ. 2544 : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์)
 • พ.ศ. 2549 : ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนราษฎร์นิยม
 • พ.ศ. 2552 : ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล)
 • พ.ศ. 2553 : ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
 • พ.ศ. 2555 : ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
 • พ.ศ. 2557 : ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนบางบัวทอง

ผลงาน[แก้]

 • โรงเรียนรางวัลพระราชทาน : โรงเรียนวัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) , โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
 • โรงเรียนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง : โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล) , โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
 • โรงเรียนต้นแบบ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน : โรงเรียนสตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล) , โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี
 • สุดยอดโรงเรียนลดใช้พลังงาน : โรงเรียนรัตนาธิเบศร์
 • สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ โรงเรียนบางบัวทอง
 • โรงเรียนรักษาศิล 5 ต้นแบบ โรงเรียนบางบัวทอง
 • โรงเรียนดีเด่นด้านการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นผู้นำและการเทิดทูนสถาบัน
 • โรงเรียนต้นแบบส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมระดับ 3 ดาว สพฐ. โรงเรียนบางบัวทอง
 • ระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียน ระดับเหรียญทอง โรงเรียนบางบัวทอง
 • โรงเรียนดีเด่นด้านคุณธรรม จริยธรรม MOE Award จากกระทรวงศึกษาธิการ
 • สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 • รางวัลชนะเลิศ การคำนวณคณิตศาสตร์ออนไลน์ ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย(TARO Math Tournament 2014) รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี 2558
 • โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่น 7

รางวัล[แก้]

 • ผู้บริหารดีเด่น จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 • การพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากกระทรวงศึกษาธิการ
 • ศิษย์เก่าดีเด่น สาขานักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยศิลปากร
 • นวัตกรรมบริหารดีเยี่ยม จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ผู้บริหารรักการอ่าน จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • หนึ่งแสนครูดี จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 • ครูเกียรติยศ จากสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ
 • ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จากคุรุสภา
 • ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จากสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย
 • ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2
 • ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จากอำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
 • ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น จากอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • ผู้บริหารรักการอ่าน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2
 • ครูดีในดวงใจ จากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี
 • ศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนกุยบุรีวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 • รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. Obec Awards เหรียญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์[แก้]

อ้างอิง[แก้]