เจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งลักเซมเบิร์ก (พ.ศ. 2444–2493)

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งลักเซมเบิร์ก (พ.ศ. 2444–2493)

เอลิซาเบธ มารี วิลเฮลมินา
เจ้าหญิงแห่งลักเซมเบิร์ก
เจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งทวร์นและทัคซิส
ประสูติ7 มีนาคม 2444
สิ้นพระชนม์2 สิงหาคม พ.ศ. 2493 (49 ปี)
ประเทศเยอรมนี
พระสวามีเจ้าชายลูทวิช ฟิลลิพแห่งทวร์นและทัคซิส
พระบุตรเจ้าชายอันเซล์มแห่งทวร์นและทัคซิส
เจ้าหญิงอีนีกาแห่งทวร์นและทัคซิส
ราชวงศ์ราชวงศ์นัสเซา-เวลเบิร์ก
พระราชบิดาแกรนด์ดยุกวิลเลมที่ 4 แห่งลักเซมเบิร์ก
พระราชมารดาแกรนด์ดัชเชสมารี แอนน์แห่งลักเซมเบิร์ก

เจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งลักเซมเบิร์ก (พ.ศ. 2444–2493) (อังกฤษ: Her Royal Highness Princess Elisabeth of Luxembourg (1901–1950)) ประสูติเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2444 เป็นพระธิดาลำดับ 5 ของ แกรนด์ดยุกวิลเลมที่ 4 แห่งลักเซมเบิร์ก และ แกรนด์ดัชเชสมารี แอนน์แห่งลักเซมเบิร์ก เป็นพระขนิษฐาใน 2 แกรนด์ดัชเชสผู้ปกครองลักเซมเบิร์ก คือ แกรนด์ดัชเชสมารี-อาเดลาอีดแห่งลักเซมเบิร์ก และ แกรนด์ดัชเชสชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก เป็นพระมาตุลา(น้าหญิง) ใน แกรนด์ดยุกฌ็องแห่งลักเซมเบิร์ก และยังเป็นพระราชนัดดาใน พระเจ้ามีแกลแห่งโปรตุเกส

เจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งลักเซมเบิร์ก (พ.ศ. 2444–2493) ทรงเสกสมรสกับ เจ้าชายลูทวิช ฟิลลิพแห่งทวร์นและทัคซิส พระโอรสใน อัลแบร์ท เจ้าชายที่ 8 แห่งทวร์นและทัคซิส เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2465 รับพระราชทานพระอิสริยยศ เจ้าหญิงเอลิซาเบธแห่งทวร์นและทัคซิส พระชายา มีพระบุตร คือ

ภายหลังจากที่ เจ้าชายลูทวิช ฟิลลิพแห่งทวร์นและทัคซิส ทรงประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์จนสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2476 พระองค์จึงใช้ชีวิตตามลำพัง โดยทรงเลี้ยงดูพระโอรส-ธิดา ณ พระตำหนักของพระสวามีใน ประเทศเยอรมนี ตราบจนสิ้นพระชนม์ลงเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2493 สิริพระชันษา 49 ปี