เจ้าชายอึนจ็อน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เจ้าชายอึนจ็อน (은전군,1759-1778) เป็นพระราชอนุชาต่างพระราชมารดาของ พระเจ้าช็องโจ ถูกเนรเทศเพราะแผนของคนชั่วที่ต้องการโค่นล้มพระราชาและยกพระองค์ขึ้นเป็นพระราชาแทนแต่แผนการล้มเหลว

เจ้าชายอึนจ็อน ประสูติเมื่อปี ค.ศ. 1759 ในรัชกาล พระเจ้าย็องโจ พระอัยกาเป็นพระโอรสของ เจ้าชายรัชทายาทซาโด และเป็นพระราชอนุชาต่างพระราชมารดาของ พระเจ้าช็องโจ เมื่อพระเจ้ายองโจผู้เป็นพระอัยกาสวรรคตลงในปี ค.ศ. 1776 องค์ชายลีซานพระราชนัดดารัชทายาทและพระเชษฐาขององค์ชายอึนจอนจึงได้ขึ้นครองราชย์เป็น พระเจ้าช็องโจ ได้ทรงทำการกวาดล้างขุนนางฝ่ายโนนนที่มีผู้นำคือ ฮงพงฮัน พระบิดาของ พระนางเฮกย็อง พระพันปีของพระเจ้าช็องโจซึ่งสนับสนุนพระเจ้าย็องโจจนแทบจะหมดสิ้นและยกฝ่ายโซนนที่สนับสนุนพระองค์ขึ้นมามีอำนาจแทนทำให้ ฮงซังบอม ขุนนางฝ่ายโนนนซึ่งเป็นพระญาติไม่พอใจได้ร่วมมือกับขุนนางฝ่ายโนนนบางส่วนวางแผนปลงพระชนม์พระเจ้าจองโจในงานพิธีฉลองราชาภิเษกครบ 1 ปีและยกองค์ชายอึนจอนขึ้นเป็นพระราชาองค์ใหม่แต่แผนการนี้ไม่สำเร็จถูกจับได้ฮงซังบอมและเหล่าขุนนางถูกประหารส่วนองค์ชายอึนจอนถูกเนรเทศและสิ้นพระชนม์ในปี 1778 ขณะพระชนม์เพียง 19 พรรษา

พระราชวงศ์[แก้]

  • พระบิดา: เจ้าชายรัชทายาทซาโด
  • พระมารดา: พระสนมคยองบิน ตระกูลปาร์ค
  • พระชายา: พระชายาโจ แห่งพยองยาง
  • พระโอรสบุญธรรม: องค์ชายพุงกเย อีดัง (พระโอรสในองค์ชายอึนออน พระเชษฐาต่างพระมารดา)