เจ้าชายซะดะฟุซะ เจ้าฟุชิมิ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เจ้าชายซะดะฟุซะ เจ้าฟุชิมิ
เกิด9 เมษายน พ.ศ. 1915
ถึงแก่กรรม28 กันยายน พ.ศ. 1999
ตระกูลฟุชิมิ โนะ มิยะ
บุตร-ธิดาจักรพรรดิโกะ-ฮะนะโซะโนะ
เจ้าชายซะดะสึเนะ เจ้าฟุชิมิ
บิดาเจ้าชายโยะชิฮิโตะ

เจ้าชายซะดะฟุซะ เจ้าฟุชิมิ (ญี่ปุ่น: 伏見宮貞成親王โรมาจิFushimi-no-miya Sadafusa, 9 เมษายน 1915-28 กันยายน 1999) เจ้าชายแห่ง ราชวงศ์ญี่ปุ่น และผู้นำแห่งราชสกุล ฟุชิมิ โนะ มิยะ องค์ที่ 3 พร้อมกับได้เป็น ไดโจเท็นโน หรือ มหาจักรพรรดิ กุมพระราชอำนาจเหนือ จักรพรรดิโกะ-ฮะนะโซะโนะ จักรพรรดิองค์ที่ 102 ผู้เป็นพระราชโอรสร่วมกับอดีต จักรพรรดิโกะ-โคะมะสึ จักรพรรดิองค์ที่ 100 ผู้เป็นพระราชบิดาบุญธรรมของจักรพรรดิโกะ-ฮะนะโซะโนะ ต่อมาพระองค์ได้สละพระอิสริยยศออก บรรพชา เป็นพระภิกษุเมื่อ พ.ศ. 1990 ขณะพระชนมายุมากถึง 75 พรรษา และก็ยังคงกุมพระราชอำนาจเหนือจักรพรรดิโกะ-ฮะนะโซะโนะร่วมกับอดีตจักรพรรดิโกะ-โคะมะสึในฐานะ ไดโจโฮโอ หรือ มหาธรรมราชา

จนกระทั่งสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 1999 ขณะพระชนมายุได้ 84 พรรษาทำให้อดีตจักรพรรดิโกะ-โคะมะสึได้กุมพระราชอำนาจเหนือจักรพรรดิโกะ-ฮะนะโซะโนะเพียงพระองค์เดียว