เจ้าจายหลวง ณ เชียงตุง

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
เจ้าจายหลวง ณ เชียงตุง
เจ้าจายหลวง.jpg

พระปรมาภิไธย เจ้าจายหลวง ณ เชียงตุง
พระอิสริยยศ เจ้าฟ้าแห่งเชียงตุง
บรมราชาภิเษก 1 มีนาคม พ.ศ. 2490
รัชกาล พ.ศ. 2490 - พ.ศ. 2502
รัชกาลก่อน เจ้าฟ้าพรหมลือ
รัชกาลถัดไป สิ้นสุดระบอบเจ้าฟ้า
ข้อมูลส่วนพระองค์
ราชสมภพ พ.ศ. 2470
พิราลัย 14 กันยายน พ.ศ. 2540
ย่างกุ้ง ประเทศพม่า
พระบิดา เจ้าฟ้ากองไท
พระมารดา เจ้านางจ่ายุ้นท์
พระมเหสี เจ้านางจันแก้วมหาเทวี
พระราชบุตร 2 พระองค์

เจ้าจายหลวง ราชสมภพในปี พ.ศ. 2470 พระราชบุตรในเจ้าฟ้ากองไท เจ้าฟ้าแห่งเชียงตุง ราชบุตรในเจ้าฟ้ารัตนะก้อนแก้วอินแถลง ส่วนพระมารดาคือเจ้านางจ่ายุ้นท์ เจ้าจายหลวงมีพระพี่น้องด้วยกัน 5 พระองค์ ส่วนพระมหาเทวีของพระองค์คือเจ้านางจันแก้วมหาเทวี มีพระทายาทด้วยกัน 2 องค์ โดยเจ้าพ่อคือเจ้าฟ้ากองไท ได้ถูกลอบปลงพระชนม์ตั้งแต่เจ้าจายหลวงยังพระเยาว์อยู่ เมืองเชียงตุงจึงมีผู้สำเร็จราชการแทน โดนเจ้าจายหลวงได้ไปศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ ปีต่อมาจึงได้บวชเป็นเจ้าส่างที่วัดหัวข่วงเป็นเวลา 15 วัน ต่อมาในปี พ.ศ. 2484-2490 เจ้าจายหลวงไปศึกษาต่อที่ประเทศออสเตรเลีย[1]

ในวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2490 ได้ราชาภิเษกเป็นเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุง แต่ต่อมาภายหลังใน พ.ศ. 2502 เจ้าจายหลวงได้สละพระยศเจ้าฟ้าเมืองเชียงตุงตามข้อตกลงของพม่า โดยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2505 นายพลเนวิน ได้ยึดอำนาจการปกครองพม่า และได้ดำเนินนโยบายต่างๆ โดยเฉพาะการยกเลิกระบอบเจ้าฟ้า โดยเจ้าจายหลวงได้ถูกคุมองค์ไปคุมขัง ณ ย่างกุ้ง เป็นเวลา 6 ปี และหลังจากนั้นมา ทางการพม่าก็ให้เจ้าจายหลวงประทับอยู่ในย่างกุ้งต่อมา จนสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2540 และได้รับการถวายพระเพลิงพระศพที่ย่างกุ้ง เมื่อวันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2540 โดยพระอัฐิของท่านได้นำมาบรรจุภายในกู่เจ้าฟ้าเชียงตุง[2]

อ้างอิง[แก้]

ก่อนหน้า เจ้าจายหลวง ณ เชียงตุง ถัดไป
เจ้าฟ้าพรหมลือ 2leftarrow.png เจ้าฟ้าเมืองเชียงตุง
(พ.ศ. 2490-2502)
2rightarrow.png สิ้นสุดระบอบเจ้าฟ้า
เจ้าอู่เมือง ณ เชียงตุง
ผู้สืบเชื้อสายเจ้าผู้ครองนครเชียงตุง