เครื่องราชกกุธภัณฑ์ไทย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เครื่องราชกกุธภัณฑ์ หมายถึงกกุธภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยและพระราชพิธีที่สำคัญอื่น ๆ เครื่องราชกกุธภัณฑ์แห่งประเทศไทย ระบุไว้ในอภิธานัปปทีปิกา คาถาที่ 358 ว่า พระขรรค์ ฉัตร อุณหิส ฉลองพระบาท วาลวีชนี คือ มีฉัตรแทนธารพระกร หรือเรียกรวมกันว่า "เบญจราชกกุธภัณฑ์"

กกุธภัณฑ์มีความสำคัญยิ่งเพราะเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นพระราชาธิบดี จึงเป็นสิ่งที่จะต้องนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เครื่องราชกกุธภัณฑ์ประกอบด้วย

Royal Seven-Tiered Umbrella.jpg พระมหาเศวตฉัตร หรือพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร
พระมหาพิชัยมงกุฎ.jpg พระมหาพิชัยมงกุฎ
Bkkryregaliasv0609.jpg พระแสงขรรค์ชัยศรี
Bkkryregaliars0609.jpg ธารพระกร
Bkkryregaliaff0609.jpg วาลวีชนี (พัดกับแส้จามรี)
Bkkryregaliasl0609.jpg ฉลองพระบาทเชิงงอน

ในจดหมายเหตุบรมราชาภิเษกรัชกาลที่ 2 มีทั้งฉัตรและธารพระกร พระแสงขรรค์ พระแสงดาบ วาลวีชนี พระมหาพิชัยมงกุฎ และฉลองพระบาท รวมเป็น 7 สิ่ง

ดูเพิ่ม[แก้]

อ้างอิง[แก้]