ข้ามไปเนื้อหา

เครื่องตั้งสาย

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

ในสาขาดนตรี เครื่องตั้งสาย เป็นอุปกรณ์ที่นักดนตรีใช้หาและแสดงระดับเสียงของตัวโน้ตที่เครื่องดนตรีเล่น เครื่องตั้งสายที่เรียบง่ายใช้แสงแอลอีดีระบุโดยประมาณว่าระดับเสียงของตัวโน้ตที่เล่นต่ำกว่า สูงกว่าหรือประมาณเท่ากับระดับเสียงที่ต้องการ ส่วนเครื่องตั้งสายที่ซับซ้อนและแพงกว่าระบุความแตกต่างระหว่างตัวโน้ตที่ใส่และระดับเสียงที่ต้องการได้แม่นยำกว่าหูที่ได้ยิน