เครื่องครัว

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เครื่องครัว ตามความหมายของ พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน” ให้ใว้ หมายถึงเครื่องใช้ในการหุงหาอาหาร อ.เปลื้อง ณ นคร ได้ให้ความหมายใว้ว่าหมายถึงเครื่องใช้ในการทำอาหาร ความหมายโดยรวมหมายถึงเครื่องมือเครื่องใช้ภายในครัวเรือนเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำอาหารและทำกิจกรรมภายในครัวเรือน

อุปกรณ์ภายในครัวเรือน แบ่งตามลักษณะการใช้งาน ได้ดังนี้

1.เครื่องมือเพื่อการต้ม หม้อ

2.เครื่องมือเพื่อการทอด 3.เครื่องมือเพื่อการผัด 4.เครื่องมือเพื่อการปิ้งย่าง 5.เครื่องมือเพื่อการนึ่ง 6.เครื่องมือเพื่อการหั่นตัดสับซอยปลอก 7.เครื่องมือเพื่อการเตรียมอาหาร