ชาวเขมร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
(เปลี่ยนทางจาก เขมร (กลุ่มชาติพันธุ์))
เขมร
ខ្មែរ
Guimet IMG 6009 Jayavarman7.JPG King Norodom.jpg 27523 117616998271166 8494 n.jpg LonNol.jpg
Sochua.png Virak Dara.jpg Rossereysothea.jpg Thach Reng.jpg
จำนวนประชากรทั้งหมด

ประมาณ 12 ล้านคน [1]

ดินแดนที่ให้การรับรองชาติพันธุ์
ธงชาติของประเทศกัมพูชา กัมพูชา ประเทศกัมพูชา :
   9.3 ล้านคน

ธงชาติของไทย ไทย ประเทศไทย :
   1.2 ล้านคน
ธงชาติของเวียดนาม เวียดนาม ประเทศเวียดนาม :
   1 ล้านคน
Flag of the United States สหรัฐอเมริกา สหรัฐอเมริกา :
   276,667
ฝรั่งเศส ประเทศฝรั่งเศส :
   80,000
ธงชาติของออสเตรเลีย ออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลีย :
   25,000
ธงชาติของมาเลเซีย มาเลเซีย ประเทศมาเลเซีย :
   11,381
ธงชาติของเกาหลีใต้ เกาหลีใต้ ประเทศเกาหลีใต้ :
   10,000
ธงชาติของนิวซีแลนด์ นิวซีแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ :
   6,918
ธงชาติของสาธารณรัฐจีน ไต้หวัน ประเทศไต้หวัน :
   5,219
ธงชาติของลาว ลาว ประเทศลาว :
   3,900
ธงชาติของเบลเยียม เบลเยียม ประเทศเบลเยี่ยม :
   3,500
ธงชาติของเยอรมนี เยอรมนี ประเทศเยอรมนี  :
   3,000
ธงชาติของแคนาดา แคนาดา ประเทศแคนาดา :
   25,245
Flag of the United Kingdom สหราชอาณาจักร สหราชอาณาจักร :
   1,000
ธงชาติของญี่ปุ่น ญี่ปุ่น ประเทศญี่ปุ่น :
   ?
ธงชาติของรัสเซีย รัสเซีย ประเทศรัสเซีย :
   ?

ภาษา
ภาษาเขมรเป็นส่วนใหญ่, ภาษาเขมรเหนือ
ศาสนา
ส่วนมากนับถือพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท
แผนที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ในกัมพูชา (พ.ศ. 2515)

เขมร (/ kmɛər / หรือ / kəmɛər /; เขมร: ខ្មែរ) เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในบริเวณนี้ คาดว่าเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลังจากชาวมอญไม่นาน โดยเข้ามาแทนที่กลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาในกลุ่มภาษามอญ-เขมรและตระกูลภาษาออสโตรนีเซียนและสร้างจักรวรรดิเขมรขึ้นในอดีต ชาวเขมรยังแบ่งได้เป็นกลุ่มย่อย 3 กลุ่มตามประเทศและภาษาที่ใช้คือชาวเขมรในกัมพูชา พูดภาษาเขมร ชาวเขมรเหนือหรือเขมรสุรินทร์อยู่ในประเทศไทยและพูดภาษาเขมรที่เป็นสำเนียงของตนเองและพูดภาษาไทยด้วย ชาวขแมร์กรอมเป็นชาวเขมรที่อยู่ทางภาคใต้ของเวียดนาม พูดภาษาเขมรที่เป็นสำเนียงของตนเองและพูดภาษาเวียดนาม บางส่วนอพยพเข้าสู่กัมพูชาเพราะถูกบังคับหรือหนีระบอบคอมมิวนิสต์ในเวียดนาม

อ้างอิง[แก้]

  1. Hattaway, Paul (ed.) (2004), "Khmer", Peoples of the Buddhist World (William Carey Library): 133