เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
พระธาตุศรีสุราษฎร์

ปี พ.ศ. 2508 ป่าไม้เขตสุราษฎร์ธานีได้กำหนดให้บริเวณป่าสงวนแห่งชาติ ป่าเขาท่าเพชร ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื้อที่ประมาณ 2,906 ไร่ หรือ 4.65 ตารางกิโลเมตร เป็นวน-อุทยานเขาท่าเพชร เนื่องจากเห็นว่าพื้นที่นี้เหมาะสมแก่การท่องเที่ยว พักผ่อนหย่อนใจ จุดชมวิวธรรมชาติและทิวทัศน์เมืองสุราษฎร์ธานี และยังเป็นที่ตั้งของพระธาตุศรีสุราษฎร์ ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกด้วย

ในปี พ.ศ. 2519 กองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ ได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปสำรวจพื้นที่บริเวณ ดังกล่าวและพบว่า เหมาะสมที่จะใช้เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติด้านป่าไม้และสัตว์ป่าแก่ประชาชนทั่วไป จึงได้ยกเลิก วนอุทยานเขาท่าเพชร และจัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2519 และเนื่องจากป่าเขาท่าเพชรมีสัตว์ป่าหลายชนิดอาศัยอยู่ประจำและอพยพย้ายถิ่นมาอยู่อาศัยอยู่จำนวนมาก กองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ จึงได้ดำเนินการเสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร อีกแห่งหนึ่งด้วย โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 94 ตอนที่ 68 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2520

ลักษณะภูมิประเทศ[แก้]

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาท่าเพชร ตำบลมะขาม-เตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี อยู่ห่างจากตัวเมืองสุราษฎร์ธานี ไปทางอำเภอบ้านนาสาร ตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4009 ประมาณ 6 กม. มีทางแยกเข้าไปถึงสำนักงานเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร ซึ่งเป็นถนนลาดยาง ประมาณ 0.5 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 2,906 ไร่

ลักษณะพื้นที่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร เป็นป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์และอยู่ไม่ไกลจากชุมชนเมืองมากนัก การคมนาคมสะดวก เขาท่าเพชรเป็นเขาเตี้ยๆทอดตัวยาวตามแนวเหนือ-ใต้ ด้านตะวันตกเฉียงเหนือมีหน้าผาและลาดชันมาก ความสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 210 เมตร บริเวณเชิงเขาเป็นที่ราบ สภาพป่าเขาท่าเพชร ส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้งกระจายเกือบเต็ม พื้นที่ และมีป่าหญ้าคา ซึ่งอยู่บริเวณเชิงเขาด้านตะวันออก มีเนื้อที่ประมาณ 900 ไร่ ซึ่งป่าไม้เขต สุราษฎร์ธานีได้ดำเนินการปลูกสร้างสวนป่าขึ้นทดแทน แต่ก็ถูกบุกรุกทำลาย ปัจจุบัน เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขา-ท่าเพชรและสถานีศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าเขาท่าเพชรได้ดำเนินการปลูกป่าขึ้น ทดแทนบางส่วน

ลักษณะภูมิอากาศ[แก้]

ลักษณะอากาศ มี 2 ฤดู คือ

  • ฤดูแล้ง เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม - เมษายน
  • ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - ธันวาคม

อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีประมาณ 25.0 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 30.0 องศาเซลเซียส และต่ำสุดประมาณ 18.0 องศาเซลเซียส ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ประมาณ 1,638.8 มิลลิเมตรต่อปี

พืชพันธุ์และสัตว์ป่า[แก้]

พันธุ์ไม้มีทั้งขนาดใหญ่และขนาดกลาง ได้แก่ ไม้ยาง เคี่ยม ตะเคียนทราย ตีนนกกระบาก ตะแบก สะตอ เหรียง เนียง กะบก มะม่วงป่า หว้า มะขามป้อม คอแลน เป็นต้น

ชนิดสัตว์ป่า ที่พบเห็นโดยทั่วไปบริเวณเขาท่าเพชร ได้แก่ ลิงตูดแดง ลิงกัง