ข้ามไปเนื้อหา

เขตการปกครองของสาธารณรัฐโปแลนด์ที่ 2

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
Administrative division of Second Polish Republic, 1930. Colors denote voivodeships, division into powiats visible on the lower level.
จังหวัดในสาธารณรัฐโปแลนด์ที่ 2, 1922–1939.

เขตการปกครองของสาธารณรัฐโปแลนด์ที่ 2 เป็นการจัดการปกครองท้องถิ่นใหม่หลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งด้วยรวมตัวระหว่างดินแดนของจักรวรรดิเยอรมัน,จักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการีและจักรวรรดิรัสเซีย

จังหวัดของสาธารณรัฐโปแลนด์ที่สอง[แก้]

จังหวัดของโปแลนด์ในสมัยระหว่างสงคราม
(data as per April 1, 1937)
car plates
(since 1937)
Voivodeship
Separate city
Capital Area
in 1000 km² (1930)
Population
in 1000 (1931)
00-19 City of Warsaw Warsaw 0,14 1179,5
85-89 warszawskie Warsaw 31,7 2460,9
20-24 białostockie Białystok 26,0 1263,3
25-29 kieleckie Kielce 22,2 2671,0
30-34 krakowskie Kraków 17,6 2300,1
35-39 lubelskie Lublin 26,6 2116,2
40-44 lwowskie Lwów 28,4 3126,3
45-49 łódzkie Łódź 20,4 2650,1
50-54 nowogródzkie Nowogródek 23,0 1057,2
55-59 poleskie Brześć nad Bugiem 36,7 1132,2
60-64 pomorskie Toruń 25,7 1884,4
65-69 poznańskie Poznań 28,1 2339,6
70-74 stanisławowskie Stanisławów 16,9 1480,3
75-79 ? śląskie (autonomous) Katowice 5,1 1533,5
80-84 tarnopolskie Tarnopol 16,5 1600,4
90-94 wileńskie Wilno 29,0 1276,0
95-99 wołyńskie Łuck 35,7 2085,6