ข้ามไปเนื้อหา

เขตการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนโปแลนด์

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

เขตการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนโปแลนด์คือการรับการเปลียนแปลงดินแดนมาปฏิรูปหน่วยการปกครองใหม่สาธารณรัฐประชาชนโปแลนด์ปฏิรูปหน่วยการปกครองใหม่ใน ปี 1946 ปี 1950 ปี 1957 และปี 1975 ส่วน 1975 หลังจากการล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ในปี 1990 และจังหวัดของสาธารณรัฐประชาชนโปแลนด์ ถูกยกเลิกในปี 1999 และแทนที่ด้วยจังหวัดของสาธารณรัฐโปแลนด์ ที่ปฏิรูปหน่วยการปกครองใหม่

จังหวัดของสาธารณรัฐประชาชนโปแลนด์ 1945-75 (14+2 จังหวัด และ 17+5)[แก้]

Poland's voivodeships after 1957  

หน่วยการปกครองของโปแลนด์ 1945-1975
Car plates
(since 1956)
Voivodeship Capital Area
km² (1965)
Population
(1965)
A białostockie Białystok 23 136 1 160 400
B bydgoskie Bydgoszcz 20 794 1 837 100
G gdańskie Gdańsk 10 984 1 352 800
S katowickie Katowice 9 518 3 524 300
C kieleckie Kielce 19 498 1 899 100
E koszalińskie ¹ Koszalin 17 974 755 100
K krakowskie Kraków 15 350 2 127 600
F Łódzkie Łódź 17 064 1 665 200
L lubelskie Lublin 24 829 1 900 500
O olsztyńskie Olsztyn 20 994 956 600
H opolskie ¹ Opole 9 506 1 009 200
P poznańskie Poznań 26 723 2 126 300
R rzeszowskie Rzeszów 18 658 1 692 800
M szczecińskie Szczecin 12 677 847 600
T warszawskie Warsaw 29 369 2 453 000
X wrocławskie Wrocław 18 827 1 967 000
Z zielonogórskie ¹ Zielona Góra 14 514 847 200
car plates
(since 1956)
Separate city Area
km² (1965)
Population
(1965)
I Łódź 214 744 100
W Warsaw 446 1 252 600
? Kraków ² 230 520 100
? Poznań ² 220 438 200
? Wrocław ² 225 474 200
¹ - new voivodeships created in 1950; ² - cities separated in 1957

จังหวัดของสาธารณรัฐประชาชนโปแลนด์ 1975-98 (49 จังหวัด)[แก้]

Poland's voivodeships after 1975.  

จังหวัดของสาธารณรัฐประชาชนโปแลนด์ 1975-1998
Abbreviation Voivodeship Capital Area
km² (1998)
Population
(1980)
No. of cities No. of communes
bp Biała Podlaska Voivodeship Biała Podlaska 5348 286 400 6 35
bk Białystok Voivodeship (1975-1998) Białystok 10 055 641 100 17 49
bb Bielsko-Biała Voivodeship Bielsko-Biała 3 704 829 900 18 47
by Bydgoszcz Voivodeship Bydgoszcz 10 349 1 036 000 27 55
ch Chełm Voivodeship Chełm 3 865 230 900 4 25
ci Ciechanów Voivodeship Ciechanów 6 362 405 400 9 45
cz Częstochowa Voivodeship Częstochowa 6 182 747 900 17 49
el Elbląg Voivodeship Elbląg 6 103 441 500 15 37
gd Gdańsk Voivodeship Gdańsk 7 394 1 333 800 19 43
go Gorzów Voivodeship Gorzów Wielkopolski 8 484 455 400 21 38
jg Jelenia Góra Voivodeship Jelenia Góra 4 378 492 600 24 28
kl Kalisz Voivodeship Kalisz 6 512 668 000 20 53
ka Katowice Voivodeship Katowice 6 650 3 733 900 43 46
ki Kielce Voivodeship Kielce 9 211 1 068 700 17 69
kn Konin Voivodeship Konin 5 139 441 200 18 43
ko Koszalin Voivodeship Koszalin 8 470 462 200 17 35
kr Kraków Voivodeship Kraków 3 254 1 167 500 10 38
ks Krosno Voivodeship Krosno 5 702 448 200 12 37
lg Legnica Voivodeship Legnica 4 037 458 900 11 31
le Leszno Voivodeship Leszno 4 254 357 600 19 28
lu Lublin Voivodeship Lublin 6 793 935 200 16 62
lo Łomża Voivodeship Łomża 6 684 325 800 12 39
ld Łódź Voivodeship Łódź 1523 1 127 800 8 11
ns Nowy Sącz Voivodeship Nowy Sącz 5 576 628 800 14 41
ol Olsztyn Voivodeship Olsztyn 12 327 681 400 21 48
op Opole Voivodeship Opole 8 535 975 000 29 61
os Ostrołęka Voivodeship Ostrołęka 6 498 371 400 9 38
pi Piła Voivodeship Piła 8 205 437 100 24 35
pt Piotrków Voivodeship Piotrków Trybunalski 6 266 604 200 10 51
pl Płock Voivodeship Płock 5 117 496 100 9 44
po Poznań Voivodeship Poznań 8 151 1 237 800 33 57
pr Przemyśl Voivodeship Przemyśl 4 437 380 000 9 35
rs Radom Voivodeship Radom 7 295 702 300 15 61
rz Rzeszów Voivodeship Rzeszów 4 397 648 900 13 41
se Siedlce Voivodeship Siedlce 8 499 616 300 12 66
si Sieradz Voivodeship Sieradz 4 869 392 300 9 40
sk Skierniewice Voivodeship Skierniewice 3 959 396 900 8 36
sl Słupsk Voivodeship Słupsk 7 453 369 800 11 31
su Suwałki Voivodeship Suwałki 10 490 422 600 14 42
sz Szczecin Voivodeship Szczecin 9 981 897 900 29 50
tg Tarnobrzeg Voivodeship Tarnobrzeg 6 283 556 300 14 46
ta Tarnów Voivodeship Tarnów 4 151 607 000 9 41
to Toruń Voivodeship Toruń 5 348 610 800 13 41
wb Wałbrzych Voivodeship Wałbrzych 4 168 716 100 31 30
wa Warsaw Voivodeship Warsaw 3 788 2 319 100 27 32
wl Włocławek Voivodeship Włocławek 4 402 413 400 14 30
wr Wrocław Voivodeship Wrocław 6 287 1 076 200 16 33
za Zamość Voivodeship Zamość 6 980 472 100 5 47
zg Zielona Góra Voivodeship Zielona Góra 8 868 609 200 26 50