เกวลญาณ

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไปยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
พระอาทินาถบรรลุเกวลญาณ

เกวลญาณ (Kevala jñāna) หรือ ไกวัลย์ คือภาวะสัพพัญญู (omniscience - การตรัสรู้เข้าใจสรรพสิ่งทั้งหมดในจักรวาล) ในศาสนาเชน แปลหยาบ ๆ ว่า "การเข้าใจทั้งหมด"[1] หรือ ปัญญาสูงสุด[2]

เกวลญาณนั้นเชื่อกันว่าเป็นคุณภาพแท้จริงในวิญญาณทั้งปวง คุณภาพนี้จะถูกซ่อนในรูปของอนุภาคกรรม (karmic particles) ที่รายล้อมวิญญาณนั้น ๆ ทุกวิญญาณสามารถเข้าถึงเกวลญาณได้โดยการขจัดอนุภาคกรรมออกเสีย เอกสรรของเชนระบุถึงขั้นตอน 12 ขั้นเพื่อที่จะเข้าถึงเกวลญาณนี้ วิญญาณที่เข้าถึงเกวลญาณแล้วจะเรียกว่า "เกวลิน" (केवलिन्).[3] ศาสนิกชนเชนเชื่อว่า เกวลินต่าง ๆ เท่านั้น ที่จะเข้าใจสรรพสิ่งในจักรวาลในทุกมุมอง สิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ที่ไม่เข้าสู่เกวลญาณจะเข้าใจได้เพียงแค่ความรู้บางส่วน บางมุม บางมิติ เท่านั้น[4]

นิกายทิคัมพรเชื่อว่าเกวลินจะไม่มีความรู้สึกหิวหรือกระหายเหลืออยู่อีก ในขณะที่นิกายเศวตามพรเชื่อว่าเกวลินยังมีความต้องการเหมือนกับมนุษย์ปุถุชนทั่วไป ทั้งสองนิกายเชื่อเหมือนกันว่าเกวลินสุดท้ายของอวสานปิณี (จักรวาลนี้) ได้กำเนิดไปแล้ว คือ "ชัมพุสวามี" (Jambuswami) หนึ่งใน 11 สาวกสำคัญของตีรถังกรสุดท้าย "พระมหาวีระ"[5] และหลังจากนี้จะไม่มีสิ่งมีชีวิตใดสามารถเข้าถึงเกวลญาณได้อีก

อ้างอิง[แก้]

  1. Sharma 1991, p. 49
  2. Kumar 2001, p. 3
  3. Jaini 2000, p. 51
  4. Jaini 1998, p. 91
  5. Shah 2004, p. 39